دکتر ایرج پوستی

دکتر ایرج پوستی استاد تمام دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات

دکتر ایرج پوستی

Dr. Iraj Pousti

استاد تمام دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی آناتومی کلیه و میکروسکوپی لوله های در هم پیچیده دور و نزدیک بخش میانی و خلفی بافت کلیه در ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) و اسکار (Astronotus ocellatus) (دریافت مقاله) فصلنامه پاتوبیولوژی مقایسه ای دوره: 17، شماره: 3
2 بررسی اثرات محافظتی ملاتونین روی تغییرات هیستولوژیک روند اسپرماتوژنز در موش صحرایی تحت درمان با جمسیتابین (دریافت مقاله) فصلنامه پاتوبیولوژی مقایسه ای دوره: 9، شماره: 2
3 بررسی صفات فولیکولهای پوست بز کرکی رانینی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 55، شماره: 1
4 خصوصیات فولیکولی و ارتباط آنها با کیفیت وست گوسفند زندی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 59، شماره: 4
5 رشد تکوینی کام نرم در جنین شتر یک کوهانه (دریافت مقاله) فصلنامه پاتوبیولوژی مقایسه ای دوره: 7، شماره: 4
6 مطالعه تغییرات مورفولوژیک غده فوق کلیه جنین بز در کشتارگاه تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه پاتوبیولوژی مقایسه ای دوره: 2، شماره: 4
7 مطالعه تکوینی پرز شیمیایی زبان در جنین شتر یک کوهانه ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه پاتوبیولوژی مقایسه ای دوره: 16، شماره: 2
8 مطالعه میکروسکپی تمایز بافت بیضه در جنین بز (دریافت مقاله) نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی دوره: 5، شماره: 1
9 مطالعه هیستولوژیکی و هیستوشیمیایی مری در طول دوران تکاملی شتر یک کوهانه(Camelus dromedarius) (دریافت مقاله) فصلنامه هیستوبیولوژی دامپزشکی دوره: 8، شماره: 1
10 مطالعه هیستومورفومتریک اویدوکت شترمرغ بالغ در فصل تولیدمثل (دریافت مقاله) فصلنامه پاتوبیولوژی مقایسه ای دوره: 7، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی میکروسکوپی تمایز بیضه در جنین بز (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران