دکتر تکتم حنایی

دکتر تکتم حنایی عضو هيات علمي گروه شهرسازي دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

دکتر تکتم حنایی

Dr. toktam hanaee

عضو هيات علمي گروه شهرسازي دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Reflection on the Process of the Contemporary Urban Space Transformation with an Emphasis on the Concept of Lifestyle (دریافت مقاله) مجله طراحی شهر خلاق دوره: 5، شماره: 4
2 A Social Resilience Framework for Sustainable Regeneration in Inefficient Urban Neighborhoods: A Case Study of Noghan Neighborhood of Mashhad (دریافت مقاله) مجله طراحی شهر خلاق دوره: 2، شماره: 1
3 An analysis of the application of the concept of urban self-organization in neighborhoods development (Case Study: Sabzevar city) (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی هستی فضا دوره: 11، شماره: 2
4 آثار زیست محیطی تغییرات هندسه بافت شهری بر دمای محیط و آسایش حرارتی بیرونی در اقلیم خشک شهر مشهد (نمونه موردی بافت قدیمی پاچنار و بافت جدید شاهد) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 43، شماره: 4
5 ابزارهای مسیریابی گردشگران با میزان آشنایی متفاوت با محیط (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهری دوره: 9، شماره: 36
6 ارزیابی رفتار مسیریابی در زنان و مردان با تاکید بر هوش هیجانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فضا و مکان دوره: 1، شماره: 2
7 ارزیابی مولفه های موثر بر افزایش رضایت مندی گردشگران در فرآیند مسیریابی (مطالعه موردی محله پایین خیابان مشهد) (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 15، شماره: 4
8 ارزیابی میزان تاب آوری محله شهری در مواجهه با مخاطرات طبیعی مورد پژوهی: محله آب و برق مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 18، شماره: 59
9 ارزیابی نقش مولفه های انسجام ساختار بافت مرکزی شهر باتکیه بر ماهیت اتصال بخش در فضای مفصلی، مورد مطالعاتی: بافت بلافصلی حرم امام رضا(ع) - کلانشهر مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه سیاستگذاری محیط شهری دوره: 2، شماره: 7
10 اولویت بندی متغیرهای موثر بر مشارکت شهروندان در برنامه ریزی توسعه محله ای نه دره مشهد (دریافت مقاله) مجله علوم جغرافیایی دوره: 18، شماره: 39
11 اولویت بندی مولفه های توسعه پایدار در برنامه ریزی پارک های اکولوژی نمونه موردی: (کوه پارک مشهد) (دریافت مقاله) فصلنامه پایداری توسعه و محیط زیست دوره: 3، شماره: 1
12 اولویت بندی مولفه های رفتار شهروند سازمانی در نظام برنامه ریزی شهری (نمونه موردی: شهر مشهد) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری دوره: 9، شماره: 3
13 The Effect of Covid-۱۹ Disease on the Mental Health and Attendance of Urban Planning Students: A Case Study of Students of Islamic Azad University of Mashhad (دریافت مقاله) مجله طراحی شهر خلاق دوره: 3، شماره: 2
14 The Meta-synthesis of Dimensions and Challenges of Urban Agriculture (دریافت مقاله) مجله طراحی شهر خلاق دوره: 1، شماره: 2
15 The Role of Interactive Learning in Promoting the Social Prestige of the Inhabitants of Inefficient Urban Areas: A Case study of Abkouh Region of Mashhad (دریافت مقاله) مجله طراحی شهر خلاق دوره: 2، شماره: 1
16 بازشناسی عناصر موثر بر خوانایی درادراک بزرگسالان مطالعه موردی : بلوارامامیه-مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهری دوره: 6، شماره: 23
17 بازشناسی عوامل موثر بر ادراک کودکان ۱۲-۹ سال با استفاده از خوانش نقشه های شناختی نمونه موردی محله لشگر مشهد (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی پایدار دوره: 9، شماره: 1
18 بازشناسی مفهوم فرم شهری با استفاده از روش فراترکیب (دریافت مقاله) مجله علوم جغرافیایی دوره: 18، شماره: 39
19 تاثیر چیدمان فضایی ساختمان های بلندمرتبه در ارتقای کیفیت زندگی ساکنان (مورد پژوهی- منطقه ۹ شهرداری مشهد) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری دوره: 10، شماره: 34
20 تبیین جایگاه آینده در برنامه ریزی شهری راهبردی (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز شهرهای آینده دوره: 4، شماره: 1
21 تبیین جایگاه بخش خصوصی در تحقق پذیری طرح های توسعه شهری (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری دوره: 9، شماره: 1
22 تبیین عوامل افزایش امنیت به منظور ارتقا تعاملات اجتماعی معلولین جسمی-حرکتی (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی پایدار دوره: 7، شماره: 1
23 تبیین عوامل موثر بر برنامه ریزی مشارکتی در محلات مسکونی جهت دستیابی به رشد هوشمند با استفاده ازمدل آنتروپی شانون (مطالعه موردی: محله ایثارگران مشهد) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس دوره: 12، شماره: 44
24 تبیین مبانی اجتماعی معماری و شهرسازی اسلامی در قرآن، مبتنی بر گذار از سرمایه به نظریه اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه فردوس هنر دوره: 2، شماره: 7
25 تبیین مولفه های کالبدی و عملکردی موثر بر عدالت فضایی در سکونتگاه های حاشیه ای* (مطالعه موردی: کلان شهر مشهد) (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی پایدار دوره: 8، شماره: 1
26 تحلیل الگوی مسیریابی کودکان ۱۰ تا ۱۴ سال با تاکید بر رشد شناختی (مطالعه موردی: محله لشگر قاسم آباد) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری دوره: 8، شماره: 1
27 تحلیل تاثیر بلند مرتبه سازی بر آسایش اقلیمی با استفاده از نرم افزار Rayman (نمونه موردی: خیابان جانباز مشهد) (دریافت مقاله) فصلنامه ایوان چهارسو دوره: 2، شماره: 3
28 تحلیل فضایی عناصر مکانیابی در اراضی پیراشهری مشهد (نمونه موردی توس، مهرگان و شهرک باهنر) (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 12، شماره: 2
29 تحول شناسی مبانی نظری معماری و شهرسازی معاصر؛ گذار از گفتمان تاثیرپذیری به تاثیرگذاری (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات میان رشته ای معماری ایران دوره: 1، شماره: 2
30 تدوین راهکارهای موثر بر ارتقا سلامت جسمانی شهروندان با تاکید بر رویکرد شهر پربازی؛ (مطالعه موردی: محله استاد یوسفی شهر مشهد) (دریافت مقاله) مطالعات طراحی شهری و پژوهش های شهری دوره: 3، شماره: 12
31 خوانش عوامل موثر بر رفتار مسیریابی گردشگران شهری با استفاده از فراترکیب (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 20، شماره: 69
32 خودسازماندهی شهری در عمل: شناسایی الگویی برای درک اقدامات جمعی در محلات شهر سبزوار (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار دوره: 10، شماره: 37
33 رونق درآمدهای پایدار شهرداری ها مستلزم ممیزی بهینه املاک شهری (دریافت مقاله) مطالعات طراحی شهری و پژوهش های شهری دوره: 2، شماره: 9
34 سنجش رضایت مندی گردشگران در فرآیند مسیریابی (مطالعه موردی: محله پایین خیابان مشهد) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری دوره: 8، شماره: 27
35 شناسایی ابعاد و مولفه های مفهوم خودسازماندهی شهری با استفاده از روش فراترکیب (دریافت مقاله) فصلنامه دانش شهرسازی دوره: 3، شماره: 4
36 کاهش تاثیرات جزایر حرارتی شهری بر سلامت انسان ها از طریق تغییرات فرم شهری در اقلیم گرم و خشک شهر مشهد (نمونه موردی الگوی بافت شطرنجی محله شاهد و بافت ارگانیک محله پاچنار) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 22، شماره: 4
37 گذر از «سرمایه اجتماعی» به آفرینش «نظریه اجتماعی» در توسعه پایدار معماری و شهرسازی: مبانی دستیابی به سرمایه کالبدی (دریافت مقاله) فصلنامه فردوس هنر دوره: 3، شماره: 9
38 مطالعه تطبیقی فرم شهری و تاثیر آن بر شیوه سفر (مورد پژوهی: بافت قدیم، میانی، جدید در شهر مشهد) (دریافت مقاله) مجله علوم جغرافیایی دوره: 17، شماره: 37
39 نقش آموزش و یادگیری در ارتقا تاب آوری اجتماعی شهروندان (نمونه موردمطالعه: محله مجد شهر مشهد) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 14، شماره: 54
40 نقش ارزش های فرهنگی در اضطراب مسیریابی گردشگران مطالعه موردی: منطقه ۸ شهرداری مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه گردشگری شهری دوره: 7، شماره: 4
41 واکاوی نقش عوامل ادراکی –شناختی بر الگوهای رفتاری کودکان با تاکید بر هوش هیجانی مورد پژوهی: محله سجاد مشهد (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات بین رشته ای در تعالی معماری و شهرسازی دوره: 1، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A Conceptual Analysis on People Passiveness and Environmental Numbing In Urban Sustainable Planning (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی شهرسازی، معماری، عمران، محیط زیست
2 اثرات دفع پسماند شهری در حاشیه شهر در راستای ارتقاء کیفیت زیست محیطی ،نمونه موردی (حاشیه شهر مشهد) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت محیط زیست
3 ارائه راهبرد الگوی بهینه رشد هوشمند در توسعه شهری (نمونه موردی شهر مشهد) (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران
4 ارائه راهکارهای موثر بر استفاده از خلاقیت کودکان در فضای شهری نمونه موردی: محله آزادشهر مشهد (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در مهندسی معماری و شهرسازی ایران
5 ارتباط طراحی شهری، اقلیم و توسعه پایدار نمونه موردی (محدوده ی سناباد مشهد) (دریافت مقاله) کنگره بین المللی تحولات نوین پایداری در معماری ، شهرسازی ، عمران و مهندسی ساختمان
6 ارتقا کیفیت پیاده مداری با تاکید بر مولفه های کالبدی هویت نمونه موردی : خیابان راهنمایی شهر مشهد (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی
7 ارزیابی تأثیر پالت های رنگی بر پایداری شهری (نمونه موردی: خیابان امام خمینی شهر مقدس مشهد - حدفاصل خیابان پاسداران و شهید مدرس) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس معماری و فضاهای شهری پایدار
8 ارزیابی کیفیت پیاده مداری با تاکید بر شاخص های پایداری اجتماعی نمونه موردی پیاده راه جنت (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی عمران، معماری، هنر و طراحی شهری
9 ارزیابی معیارهای ساختمان های بلند مرتبه و تاثیر آن بر منظر شهری پایدار نمونه موردی: محله امامت مشهد (دریافت مقاله) کنگره بین المللی عمران،معماری و شهرسازی معاصر جهان
10 ارزیابی میزان مشارکت شهروندان در فرآیند برنامه ریزی شهری انگلستان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی عمران، معماری، هنر و طراحی شهری
11 ارزیابی نقش روش های تامین درآمدهای غیرمستقیم شهرداری ها در دستیابی به توسعه پایدار؛ مطالعه تطبیقی مشهد و استانبول (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات جهانی در مهندسی عمران ، معماری و شهرسازی
12 ارزیابی نقش مشارکت مردمی در توانمند سازی سکونت گاههای غیر رسمی نمونه موردی: کوی نه دره مشهد (دریافت مقاله) کنگره بین المللی عمران،معماری و شهرسازی معاصر جهان
13 اصول طراحی شهری پایدار در راستای بهبود کیفیت ساختمان های بلند مرتبه نمونه موردی: محله امامت مشهد (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی پایداری در معماری و شهرسازی - دبی و مصدر
14 الویت بندی راهبردهای ارتقای کیفیت زندگی شهری در محله مسکونی با استفاده از مدل ANP ( نمونه موردی : محله ایثارگران ) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس علمی پژوهشی عمران، معماری و محیط زیست پایدار
15 Contribution of Physical Identifying Elements in Revitalization of Urban historical-deteriorated Texture(Case study: Arg Street in Mashhad city) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم مهندسی
16 بازتعریف منطقه بندی کلانشهر مشهد با تاکید بر عدالت فضایی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
17 بازشناسی عوامل موثر بر شادی در راستای افزایش سلامت اجتماعی جوانان نمونه موردی: محله حجاب، منطقه 10 شهرداری مشهد (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی
18 بازشناسی نقش فرهنگ در شکل گیری محله خلاق نمونه موردی: محله چهارباغ مشهد (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
19 بررسی آلودگی نوری و تاثیرات نورپردازی بر منظر شهری نمونه موردی: خیابان ارگ مشهد (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی معماری و شهرسازی پایدار - دبی و مصدر
20 بررسی انواع کریدور دید منظرشهری از نظر نمایانی با تاکید بر امنیت (مطالعه موردی: خیابان سرشور، مشهد) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
21 بررسی تاثیر مولفه های اکولوژی اجتماعی بر شکل و فرم شهر نمونه موردی: منطقه 1 شهر سبزوار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
22 بررسی تطبیقی آموزش در رشته شهرسازی در سه دانشگاه موسسه فناوری ماساچوست، برکلی در کالیفرنیا و نورت کارولینا در چپل هیل (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری و عمران شهری
23 بررسی تطبیقی جذابیت در فضای شهری قدیم و جدید (دریافت مقاله) کنفرانس سراسری مطالعات و یافته های نوین در حوزه عمران، معماری و شهرسازی ایران
24 بررسی حس تعلق به مکان ساکنان محله امیر آباد تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
25 بررسی نقش الگوی توسعه حمل و نقل همگانی مدارTOD در بهبود کیفیت زندگی در محله نمونه موردی: حوزه شمالغرب شهر مشهد (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری با تاکید بر راهبردهای توسعه شهری
26 بررسی نقش مدیریت یکپارچه شهری در رشد اقتصادی شهر مطالعه موردی شهر سبزوار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
27 بلندمرتبه سازی و تاثیر آن بر خط آسمان با تاکید بر اصول طراحی شهری پایدار ( نمونه موردی : محله امامت مشهد ) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
28 تاثیر اقلیم بر معماری و بافت شهر در اقلیم سرد و خشک (نمونه موردی شهر گلمکان ) (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی های پاک با محوریت مدیریت منابع طبیعی ، کشاورزی و توسعه پایدار
29 تاثیر الگوهای تراکمی بر منظر شهری با تاکید بر توسعه شهری پایدار (نمونه موردی : محله امامت مشهد) (دریافت مقاله) کنگره بین المللی تحولات نوین پایداری در معماری ، شهرسازی ، عمران و مهندسی ساختمان
30 تاثیر تراکم ساختمانی بر منظر شهری با تاکید بر مولفه های پایداری (نمونه موردی: محله امامت مشهد) (دریافت مقاله) کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
31 تاثیر رنگ ساختمان ها در خلق فضای شهری دوستدار کودک خیابان سجاد (دریافت مقاله) کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
32 تاثیر طراحی ساختمان های بلند مرتبه بر کیفیت منظر شهری (نمونه موردی: خیابان جانباز مشهد) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
33 تاثیر فضاهای شهری 24 ساعته بر گردشگری پایدار (نمونه موردی: خیابان امام رضا) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری و شهرسازی (اندیشه،نظریه ها و روش ها)
34 تاثیرعناصرسازنده منظر شهری در راستای ارتقاء کیفیت ساختمان های بلند مرتبه (نمونه موردی: محله امامت مشهد) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی رویکردهای نو در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
35 تأثیر منظر سبز شهری در ارتقاء کیفیت سرزندگی نمونه موردی: محله سجاد مشهد (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری با تاکید بر راهبردهای توسعه شهری
36 تبیین رابطه دوسویه میان عناصر کالبدی و تصویر ذهنی از ساختار شهر و چالش های روبروی آن (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی امنیت، پیشرفت و توسعه پایدار مناطق مرزی، سرزمینی و کلانشهرها، راهکارها و چالش ها با محوریت پدافند غیر عامل و مدیریت بحران
37 تبیین رابطه دوسویه میان عناصر کالبدی و تصویر ذهنی از ساختار شهر و چالش های روبروی آن (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی معماری و شهرسازی جهان اسلام در عصر جهانی شدن
38 تجربه برنامه ریزی شهری(نمونه موردی: شهر الکساندریا،ایالت ویرجینیا ) (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی مهندسی عمران،معماری و شهرسازی با رویکرد توسعه پایدار
39 تحلیل آسایش اقیلمی در میدان شهدا مشهد با استفاده از نرم افزار Rayman (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
40 تحلیل اصول طراحی اقلیمی در بافت مسکونی اقلیم سرد و خشک (مشهد،تبریز) (دریافت مقاله) کنگره بین المللی معماری، گردشگری و توریسم
41 تحلیل اصول طراحی همساز با اقلیم در راستای حفظ توسعه پایدار نمونه موردی محله سناباد مشهد (دریافت مقاله) کنگره بین المللی عمران،معماری و شهرسازی معاصر جهان
42 تحلیل الگوها و تیپولوژی مسکن در شهر بارسلونا (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، محیط زیست و کشاورزی
43 تحلیل تاثیر اختلاط کاربری در برنامه ریزی حمل و نقل پایدار شهری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه بین المللی عمران، معماری و شهرسازی
44 تحلیل تاثیر بلند مرتبه سازی بر آسایش اقلیمی با استفاده از نرم افزار Rayman (نمونه موردی خیابان جانباز مشهد) (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
45 تحلیل تصویر ذهنی گروههای سنی مختلف (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی معماری و شهرسازی هویت گرا
46 تحلیل تیپولوژی گونه های مسکن اجتماعی شهر بمبئی در زمینه تامین مسکن گروه های کم درآمد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
47 تحلیل جایگاه مشارکت شهروندان در طرح های توسعه شهری سنگاپور (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم و مهندسی
48 تحلیل عوامل موثر بر عزت نفس جوانان در راستای افزایش مشارکت اجتماعی (نمونه موردی: محله حجاب ، منطقه 10 شهرداری مشهد) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
49 تحلیل نقش نورپردازی بر مولفه های آسایش بصری در فضای شهری نمونه موردی: خیابان ارگ مشهد (دریافت مقاله) کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
50 تحلیلی بر برنامه ها و سیاست های برنامه ریزی مسکن در شهر سنگاپور (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس علمی دستاوردهای نوین در مطالعات علوم مدیریت، حسابداری و اقتصاد ایران
51 تدوین اصول طراحی شهری پایدار با تاکید بر ساختمان های بلند مرتبه (نمونه موردی: محله امامت مشهد) (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی معماری و شهرسازی معاصر خاورمیانه
52 تدوین راهکارهای خیابان شهری با رویکرد مشارکت کودکان (خیابان فرامرز) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
53 تدوین مولفه های اموزندگی محیطی با تاکید بر اموزش غیر مستقیم (نمونه موردی: محله فرهنگیان مشهد) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
54 جایگاه ارزش های فرهنگی و اجتماعی در ثبت شهرهای تاریخی؛ (مطالعه تطبیقی یزد، دمشق و صنعا) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی معماری و شهرسازی پایدار - دبی و مصدر
55 جذابیت گردشگری فضاهای تاریخی تجاری در ابعاد کاربری و فعالیت (بازار سنتی تبریز، بازار بارو لندن و بازار حاج آقاجان مشهد) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و ششمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
56 چالش های مدیریت شهری در مواجه با پدیده قومیت گرایی و خرده فرهنگ ها (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی معماری و شهرسازی جهان اسلام در عصر جهانی شدن
57 داده آمایی املاک لازمه کنترل گسترش بی برنامه و خارج از ضابطه در حریم شهر مشهد (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی
58 راهکارهای ایجاد یک فضای شهری پایدار با متبلور ساختن هویت در آن (نمونه موردی: خیابان امام خمینی مشهد حدفاصل خیابان مدرس و خیابان پاسداران) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس معماری و فضاهای شهری پایدار
59 راهکارهای ساماندهی سیما و منظر خیابان های شهری با تاکید بر بعد زیست محیطی مطالعه موردی: خیابان سرشور، مشهد (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی معماری و شهرسازی هویت گرا
60 رویکرد رفتاری اقوام در مواجهه با مسائل کالبدی شهری (مطالعه موردی : اقوام ترک و کرد شهر کرج) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
61 رهیافت های بازآفرینی محله شهری با تاکید بر نقش فرهنگ بومی نمونه موردی: محله چهارباغ مشهد (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
62 ساز و کار طراحی اقلیمی در چهار اقلیم ایران با رویکرد کارایی انرژی (مشهد، یزد، رشت، بوشهر) (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی معماری و شهرسازی معاصر خاورمیانه
63 سنجش شاخص های رشد هوشمند در مناطق 13گانه شهر مشهد (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
64 سنجش مولفه های اجتماعی-اقتصادی موثر بر کیفیت زندگی شهروندان (مورد پژوهش خیابان ۱۷ شهریور مشهد) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی و چهارمین کنگره بین المللی عمران، معماری و شهرسازی آسیا
65 سنجش میزان امنیت اجتماعی در فضاهای سبز عمومی(نمونه موردی پارک ملت مشهد) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی و آموزشی عمران معماری شهرسازی و محیط زیست ایران
66 شناسایی عوامل موثر بر همگرایی 2 جامعه میزبان و مهمان در پهنه های زائر پذیر- نمونه موردی : حوزه مرکزی شهر مقدس مشهد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
67 شناسایی نقش مولفه های کالبدی - محیطی در ارتقا کیفیت زندگی شهروندان (مورد پژوهش خیابان ۱۷ شهریور مشهد) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم اجتماعی، علوم تربیتی و فلسفه
68 فراتحلیل نتایج پژوهش های توسعه پایدار شهری در جهان بین سال های 2000 تا 2014 میلادی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی ایران در گذار آثار و اندیشه ها
69 کاهش درآمدهای ناپایدار با تاکید بر رویکرد شهر پایدار (مطالعه موردی : شهرداری مشهد) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
70 کندوکاوی در مفهوم بی حسی شهروندان نسبت به محیط در طراحی شهری (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
71 کندوکاوی در مولفه های بازآفرینی انسجام ساختار بافت مرکزی شهر با رویکرد وحدت بخشی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی شهرسازی و معماری دانش بنیان
72 مطالعه تطبیقی انزوای اجتماعی در دو مرحله شهر گرگان، با تاکید بر مشارکت (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری و عمران شهری
73 مطالعه تطبیقی برنامه ریزی محله در ساختار برنامه ریزیمورد پژوهی کشور انگلستان و ایران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس علمی دستاوردهای نوین در مطالعات علوم مدیریت، حسابداری و اقتصاد ایران
74 مطالعه تطبیقی به منظور بررسی تاثیرمیزان رضایت مندی ساكنان بر روی سكونت ماندگاردر دو پهنه حوزه مركزی شهر مشهد (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
75 مطالعه تطبیقی مولفه های کیفیت زندگی در پیاده راه های مدرن و بازارهای سنتی؛ نمونه موردی بازار سرشور و پیاده راه تجاری جنت (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی با محوریت علم در خدمت توسعه
76 مقایسه انواع گونه شناسی مسکن در گروه های درآمدی کم ، متوسط و زیاد مورد پژوهی شهر بمبئی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
77 مقایسه تطبیقی بازآفرینی بافت های ناکارآمد با هدف تولید ارزش های فرهنگی نمونه موردی:ساربان محله بجنورد (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی شهرسازی ،معماری ،عمران و محیط زیست
78 مقایسه تطبیقی سیاست های تامین مسکن اجتماعی در دو کشور ایران و ژاپن (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری، توسعه و بازآفرینی زیرساخت های شهری در ایران
79 نقش اختلاط کاربری برحمل و نقل عمومی شهروندان نمونه موردی:منطقه گردشگری سپاد (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری با تاکید بر راهبردهای توسعه شهری
80 نقش الگوهای رفتاری زایرین در شکل گیری فضاهای شهری مردم گرا (نمونه موردی: خیابان طبرسی مشهد) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
81 نقش باد در آرایش ساختار فضایی – کالبدی (اقلیم سرد و خشک مشهد) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی عمران، معماری و شهر سبز پایدار
82 واکاوی سیاست ها ی موثر د ر تاب آور ی برای دستیابی به مدیری ت پایدار شهری (مورد پژوهی : شهر آمستردام) (دریافت مقاله) هشتمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
83 واکاوی نقش روشهای تامین درآمدهای مستقیم شهرداری ها در دستیابی به توسعه پایدار؛ مطالعه تطبیقی: مشهد و استانبول (دریافت مقاله) هفتمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
84 هویت بخشی به خیابان با بهره گیری از نشانه های شهری نمونه موردی : خیابان امام خمینی مشهد مقدس (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
85 هویت بخشی در بافت های تاریخی در راستای بازآفرینی محیط شهری با تاکید بر عناصر کالبدی هویت (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه اقتصاد شهری