دکتر محمدرضا اکبرزاده توتونچی

دکتر محمدرضا اکبرزاده توتونچی گروه مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

دکتر محمدرضا اکبرزاده توتونچی

Dr. Mohammad Reza Akbarzadeh Totonchi

گروه مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Autonomous Drug-Encapsulated Nanoparticles: Towards a Novel Non-Invasive Approach to Prevent Atherosclerosis (دریافت مقاله) مجله فیزیک پزشکی ایران دوره: 10، شماره: 2
2 ارتباط مغز رایانه دوبعدی مبتنی بر توجه انتخابی دیداری به کمک سیگنال های MEG (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریز دوره: 45، شماره: 2
3 ارزیابی حالت توجه انتخابی دیداری به کمک تحلیل پتانسیل هایوابسته به رویداد مغزی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریز دوره: 46، شماره: 1
4 اولویت بندی فاکتورهای موثر در تعیین و توصیه رژیم غذایی بیماران دیس لیپیدمی به روش تحلیل سلسله مراتبی فازی (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 24، شماره: 122
5 Comparative Evaluation of Risk Factors in Coronary Heart Disease Based on Fuzzy Probability-Validity Modeling (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دوره: 22، شماره: 91
6 برخی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و رئولوژیکی نشاسته های فسفریله و هیدروکسی پروپیله گندم (دریافت مقاله) مجله علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 13، شماره: 58
7 ترکیب بهینه شبکه‎ عصبی آشوب‎گون با پسخوراند خودی، نمای لیاپانوف و تبرید تدریجی در حل مسئله فروشنده دوره گرد (دریافت مقاله) مجله هوش محاسباتی در مهندسی برق دوره: 7، شماره: 2
8 تشخیص صرع به کمک ارزیابی های کیفی و کمی آشوب‎گون سیگنال‎های مغزی (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 17، شماره: 2
9 ربات متحرک بینا با استفاده از یک الگوریتم جدید شناسایی رنگ و الگوی هدایت ترکیبی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریز دوره: 39، شماره: 2
10 زمانبندی کار فازی چند هدفه با استفاده از الگوریتم بهینه سازی اکسترمال (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 24، شماره: 3
11 سیستم چند عامله همکار فازی با سنسورهای مجازی برای مدیریت انرژی ساختمان در بخش سرمایشی (دریافت مقاله) فصلنامه انرژی ایران دوره: 22، شماره: 4
12 شناسایی سیستم های غیرخطی بر اساس منطق فازی توسعه یافته (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریز دوره: 44، شماره: 1
13 طبقه بند همباشی ادراکی مبتنی بر منطق فازی توسعه یافته (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریز دوره: 50، شماره: 4
14 کاهش خیز جانبی قاب با کنترل فعال (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران فردوسی دوره: 22، شماره: 2
15 مروری بر اعداد Z‎ و کاربردهای آن (دریافت مقاله) دوفصلنامه سیستم های فازی و کاربردها دوره: 6، شماره: 2
16 مقایسه ماهوی هوش انسانی با هوش مصنوعی از منظر فلسفه اسلامی با تاکید بر حکمت متعالیه ملاصدرا، راهگشایی در فهم جایگاه عقول برتر (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت معاصر دوره: 13، شماره: 2
17 موقعیت یابی تفاضلی ارزان قیمت برای کاربردی سازی کشاورزی دقیق در مناطق کمتر توسعه یافته (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مکانیک ماشین های کشاورزی دوره: 10، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثبات پایداری کنترلر ناایستا و خاکستری موقعیّت بازوی مکانیکی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
2 اجماع داده سلسله مراتبی مبتنی بر تراوش داده حسگر ها در شبکه بیسیم (دریافت مقاله) همایش ملی کاربرد سیستم های هوشمند (محاسبات نرم) در علوم و صنایع
3 ارائه الگوریتم جستجوی هارمونی فازی چندین هدفه (دریافت مقاله) کنگره مشترک سیستم های فازی و هوشمند ایران(نوزدهمین کنفرانس سیستم های فازی و هفدهمین کنفرانس سیستم های هوشمند)
4 ارائه الگوریتم جستجوی هارمونی فازی چندین هدفه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس محاسبات تکاملی و هوش جمعی
5 ارائه روشی نوین برای ترکیب الگوریتمهای ژنتیک و تبرید تدریجی (دریافت مقاله) دومین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ایران
6 ارائه ی یک سیستم توصیه گر مبتنی بر اعتماد با استفاده از شبکه عصبی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
7 ارائه یک روش نوین سری زمانی فازی برای پیش بینی نوسانات قیمت ارز (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
8 ارائه یک نسخه ابتکاری از الگوریتم بهینه سازی توده ذرات PSO)برای حل مسائل جایگشتیPermutation Optimization (دریافت مقاله) دومین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ایران
9 ارزیابی خودکار عملکرد بیمار با شبکه عصبی عمیق پیچشی فازی با لایه آموزش پذیر در ربات فیزیوتراپی زانو مبتنی بر بازی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی محاسبات نرم
10 استفاده از الگوریتم رقابت استعماری در مسائل دسته بندی برای انتخاب ویژگی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی شبکه های اطلاعاتی هوشمند و سیستم های پیچیده
11 استفاده از swarm intelligence در مدلسازی جوامع بشری با کاربرد در کنترل ترافیک شهری (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
12 استفاده از پارامترهای فازی به منظورشناسایی کاراکترهای دستنویس به کمک شبکه های عصبی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
13 استفاده از یک روش تقسیم حل برای تعیین مقدار اولیه مناسب برای الگوریتم های ژنتیک کوانتوم (دریافت مقاله) اولین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند
14 استفادها ز سیستم ایمنی مصنوعی فازی برای امنیت شبکه های کامپیوتری (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
15 الگوریت ژنتیک چند هدفه ی، چگالی احتمال مبتنی بر دسته بندی فازی خصوصیات دسته ای (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران
16 الگوریتم الکترومغناطیسم بهبود یافته برای حل مسئله مسیریابی وسایل نقلیه با محدودیت پنجره ی زمانی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
17 الگوریتم ترکیبی GA و PSO جهت طراحی آشکارساز بهینه کمپلکس QRS در سیگنالECG (دریافت مقاله) اولین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند
18 الگوریتم جهش ترکیبی قورباغه ی فازی تطبیقی (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران
19 انتخاب بهینه سبد سهام مبتنی برمدل اسپین گلاس (دریافت مقاله) اولین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند
20 انتخاب والدین به صورت آشوبناک در الگوریتم تکاملی چند هدفه غیر غالب به منظور استخراج قوانین فازی با هدف کشف زیر گروه (دریافت مقاله) همایش مهندسی کامپیوتر و توسعه پایدار با محوریت شبکه های کامپیوتری، مدلسازی و امنیت سیستم ها
21 Clustering Based on Cuckoo Optimization Algorithm (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی سیستم های هوشمند ایران
22 بازیهای سه نفره بیزی کوانتومی از دیدگاه بهینگی اجتماعی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی فن اوری،ارتباطات و دانش
23 بالانس بار در شبکههای سوئیچینگ مداری با استفاده از ACOهای چندگانه (دریافت مقاله) دومین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ایران
24 بررسی امکان کاربرد سیستم های هوشمند در فرآیند خشک کردن میگو (دریافت مقاله) اولین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند
25 بررسی امکان کاربرد ماشین بینایی و شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی میزان رطوبت میگوی خشک شده (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
26 بررسی پارامترهای الگوریتم AntNet (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
27 بکارگیری تئوری گراف تصادفی در کمینه نمودن قوانین سیستم فازی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران
28 به سوی تولید نقش کاشی سنتی با استفاده از شبکه های مولد تخاصمی (دریافت مقاله) کنگره مشترک سیستم های فازی و هوشمند ایران(نوزدهمین کنفرانس سیستم های فازی و هفدهمین کنفرانس سیستم های هوشمند)
29 به کارگیری محاسبات نرم در مدل سازی و بهینه سازی پارامترهای موثر در کنترل هندسه جوش فرآیند جوشکاری رباتیک (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
30 بهبود بیش برآورد یادگیری تقویتی عمیق برون-سیاست با شبکه به ر وزرسان انتخابی عمیق (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی کامپیوتر انجمن کامپیوتر ایران
31 بهبود کارایی الگوریتم های ژنتیک کوانتومی با استفاده از جستجوی محلّی Simulated Annealing (دریافت مقاله) اولین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند
32 بهینه سازی الگوریتم خوشه بندی فازی با استفاده از جمعیت پویا و الگوهای مبتنی بر جمعیت (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
33 بهینه سازی رفتار اسپین گلاس با استفاده از اتوماتای یادگیر برای انتخاب بهینه سبد سهام (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
34 بهینه سازی ساختاری شبکه عصبی پرسپترون با استفاده ازالگوریتم Hybrid GA/BP (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
35 بهینهسازی اکسترمال یا اتوماتای یادگیر؟ افزایش کارایی شبکههای اسپینی در انتخاب بهینهسبدسهام (دریافت مقاله) دومین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ایران
36 بهینه‎سازی رفتار اسپین‎گلاس با استفاده از اتوماتای یادگیربرای انتخاب بهینه سبد سهام (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
37 بهینهسازی کنترل کننده PIچندمتغیره بهره بالا برای یک سیستم نامنظم به کمک الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی سیستم های هوشمند ایران
38 پایدارسازی استخرهای خورشیدی بر اساس مفهوم حوضچه ای افتان (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی تحقیقات راهبردی درشیمی و مهندسی شیمی با تاکید بر فناوری های بومی ایران
39 پروتکل خوشهبندی سلسله مراتبی مبتنی بر زنجیره تراوش داده در شبکه حسگر بیسیم (دریافت مقاله) کنگره ملی مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات
40 پیش بینی آماری بلندمدت بارش فصلی شهر مشهد توسط سیستم فازی-احتمالاتی (دریافت مقاله) دومین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ایران
41 پیش بینی تعداد تویست با استفاده از رگرسیون بردار پشتیبان و بهینه سازی پارامترها و مقادیر پنجره سری زمانی توسط الگوریتم ژنتیک آشوبناک (دریافت مقاله) همایش مهندسی کامپیوتر و توسعه پایدار با محوریت شبکه های کامپیوتری، مدلسازی و امنیت سیستم ها
42 پیش بینی حملات صرع با استفاده از مدل شبکه فازی - عصبی تطبیقی (ANFIS) بهینه سازی شده توسط الگوریتمهای هم تکاملی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
43 پیش بینی روزانه بارمصرفی برق مشهد مبتنی برتئوری آشوب و سیستم چندگانه فازی ـ عصبی تطبیقی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق
44 پیش بینی روندحرکت بورس بااستفاده ازترکیب ANFIS,SVM مبتنی برانتخاب ویژگی معیارآنتروپی فازی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران
45 پیش بینی سریهای زمانی آشوبگرا میتنی بر ترکیب تبدیل موجک و شبکه های تطبیقی عصبی- فازی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
46 پیش بینی کوتاه مدت سری زمانی مصرف بار برق براساس سیستم های چندگانه فازی - عصبی تطبیقی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس دانشجویی فناوری اطلاعات ایران
47 پیش پردازش داده های ورودی الگوریتم های دسته بندی با ترکیب خوشه بندی فازی نوع اول و نوع دوم تعمیم یافته و K میانگین (دریافت مقاله) همایش مهندسی کامپیوتر و توسعه پایدار با محوریت شبکه های کامپیوتری، مدلسازی و امنیت سیستم ها
48 پیشبینی آماری بلندمدت بارش فصلی شهر مشهد توسط شبکههای عصبی (دریافت مقاله) دومین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ایران
49 پیشبینی قیوت سهام با استفاده از الگوی اقتصاد سنجی و شبکه عصبی: حمایت از سرمایه ایرانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری
50 تجزیه و تحلیل عدم قطعیت محاسبات پروفیل سطح آب درکانالها با استفاده از روش حساب فازی (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
51 ترکیب الگوریتم GA-NN و ANFISدر طبقه بندی سطح هوشیاری (دریافت مقاله) دومین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ایران
52 ترکیب الگوریتم سیاه چاله و الگوریتم جستجوی گرانشی برای حل مسائل بهینه سازی پیوسته (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی فن آوری، ارتباطات و دانشICTCK۲۰۱۵
53 ترکیب الگوریتم شبیه سازی تبرید و جستجوی محلی برای یادگیری نقشه های شناختی فازی خاکستری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی شبکه های اطلاعاتی هوشمند و سیستم های پیچیده
54 ترویج همکاری باانعطاف پذیری اجتماعی فازی تطبیقی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی سیستم های هوشمند ایران
55 تسریع درتقطیع تصویر با استفاده از شبکه عصبی فازی هاپفیلد (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
56 تشخیص خودکار مراحل خواب با استفاده از جدول جستجوی فازی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
57 تشخیص گریه نوزاد از سایر صداهای محیط با استفاده از یادگیری عمیق (دریافت مقاله) نهمین کنگره مشترک سیستم های فازی و هوشمند ایران
58 تشخیص مؤلفه های شناختی در سیگنال مغزی با استفاده ازANFIS (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
59 جستجوی ژنتیک جهت یافتن وزنها و ساختاربهینه پرسپترون : الگوریتم Co.Co.GA (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی برق
60 چارچوب توزیع شده برای استخراج قوانین فازی از داده ها (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
61 حل مسائل بهینه سازی چندین هدفه به کمک زیرگروه های فشرده (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی فن آوری، ارتباطات و دانشICTCK۲۰۱۵
62 حل مسایل بهینه سازی چند هدفه با بکارگیری رویکردی نو از تئوری آشوب و چندین زیر جمعیت در الگوریتم NSGA-II (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی فن آوری، ارتباطات و دانشICTCK۲۰۱۵
63 خلاصه سازی زبانی و طبقه بندی بر اساس استخراج گراف فازی احتمالی از داده ای خام (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
64 خوشه بندی جستجوی فاخته بهبود یافته (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نوآوری در مهندسی کامپیوتر و فنآوری اطلاعات
65 خوشه بندی خودسازمانده حسگرها با ایستگاه اصلی متحرک در شبکه های حسگر بی سیم به کمک منطق فازی و الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس کامپیوتر سالانه انجمن کامپیوتر ایران
66 دفاع از حملات سایبری با نقاط نش فازی و نرخ جریان عادلانه (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی سیستم های هوشمند ایران
67 رمزنگاری اطلاعات بر اساس عوامل محیطی با استفاده از اتوماتای سلولی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس انجمن رمز ایران
68 روش تشخیص و شناسایی عدد از تصاویر گوناگون به کمک سیستم فازی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی برق کامپیوتر و فناوری اطلاعات
69 روش های خوشه بندی داده بر اساس جستجوی فاخته (دریافت مقاله) همایش مهندسی کامپیوتر و توسعه پایدار با محوریت شبکه های کامپیوتری، مدلسازی و امنیت سیستم ها
70 روشی جدید برای بهینه سازی ساختار شبکه عصبی با استفاده از روش تکامل همکارانه ( نگرش طبیعی در بهینه سازی اتصالات نرونی ) (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
71 روشی جدید در بهینه سازی شبکه عصبی توسط الگوریتم های تکاملی جهت تشخیص اختلالات کبدی (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای بهینه سازی و روش های محاسبه نرم در مهندسی برق و کامپیوتر
72 رویکرد انسان شناختی در خلاصه سازی متن با استفاده از سیستم استنتاج فازی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران
73 زمانبندی سیستم های کارگاهی انعطاف پذیر با استفاده از الگوریتم ایمنی مصنوعی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
74 سیستم تایید هویت انسان از روی سیگنال گفتار با استفاده ازANFIS در دو حالت نویزی و بدون نویز (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران
75 سیستم چند عامله همکار مجهز به حسگر نرم برای مدیریت انرژی ساختمان (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی فن آوری، ارتباطات و دانشICTCK۲۰۱۵
76 سیستم چند عامله همکار مجهز به کنترلر فازی شیر بخار برای مدیریت انرژی سیستم سرمایشی جذبی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره مشترک سیستم های فازی و هوشمند ایران (پانزدهمین کنفرانس سیستم های فازی و سیزدهمین کنفرانس سیستم های هوشمند)
77 سیستم چند عامله همکار مجهز به کنترلر فازی و سنسورهای مجازی برای سیستم مدیریت انرژی ساختمان در بخش سیستم سرمایشی (دریافت مقاله) کنگره بین المللی نوآوری در مهندسی و توسعه تکنولوژی
78 شبکه های ژنتیکی مولد تخاصمی (دریافت مقاله) کنگره مشترک سیستم های فازی و هوشمند ایران(نوزدهمین کنفرانس سیستم های فازی و هفدهمین کنفرانس سیستم های هوشمند)
79 شبکه های عصبی پیچشی برای تشخیص بیماری های تنفسی (دریافت مقاله) نهمین کنگره مشترک سیستم های فازی و هوشمند ایران
80 شکل دهی پاداش با استفاده از کنترل کننده فازی در سیستم های چندعامله (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی سیستم های هوشمند ایران
81 شناسایی پارامترهای نقاط تماسی پا-زمین با استفاده از الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات (دریافت مقاله) بیست و هشتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
82 شناسایی و مکان یابی اجسام در یک رباتمتحرک بینا: راهکاری سریع و کارا (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
83 طراحی تقریبگرهای فازی تاکاگی-سوگنو-کنگبا حداقل توابع عضویت و خطای تقریب تضمین شده به کمکالگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) کنگره ملی مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات
84 طراحی ساختارمناسب ورودی های شبکه عصبی فازی برای پیش بینی سری های زمانی بااستفاده ازروش تاگوچی وpso (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی سیستم های هوشمند ایران
85 طراحی کنترل کننده مقاوم و مکانیابی بهینه ادوات استحصال انرژی برای استخرهای خورشیدی با شوری تدریجی بر پایه ی طرح های بهبود بازده (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی تحقیقات راهبردی درشیمی و مهندسی شیمی با تاکید بر فناوری های بومی ایران
86 طراحی و پیاده سازی یک ربات متحرک بینا و هدایت آن با استفاده از یک معماری ترکیبی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
87 طراحی یک الگوریتم بهینه سازی کولونی چندگانه مورچه ها مبتنی برتعاملات بین کولونی ها برای مسیریابی چندهدفه درشبکه های موردی سیار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم و فن آوری اطلاعات
88 طراحی یک سیستم فازی-عصبی خود سازمانده با قابلیت یادگیری برخط برای شناسایی سیستم های دینامیک غیر خطی در حضور نویز (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران
89 طراحی یک سیستم فازی-عصبی خود سازمانده با قابلیت یادگیری برخط در پیش بینی بلند مدت بارش فصلی باران در شهر مشهد (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
90 طراحی، شبیه سازی وساخت گلخانه هوشمند به وسیله ابزارهای فازی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
91 عملکرد الگوریتم بهینه سازی اکسترمال در بهینه سازی تقطیع تصاویر پزشکی (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
92 فشرده سازی فرکتالی تصویر با بکارگیری الگوریتم ترکیبی بهینه سازی گروه ذرات و الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) سیزهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
93 کنترل چراغهای راهنمائی با استفاده از منطق فازی مبتنی بر فرد خبره (دریافت مقاله) دومین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ایران
94 کنترل شبکه های تنظیم کننده ژن P۵۳ مبتنی بر یادگیری تقویتی عمیق و کاربرد آن در بیماری سرطان (دریافت مقاله) نهمین کنگره مشترک سیستم های فازی و هوشمند ایران
95 کنترل عصبی فازی سلسله مراتبی مد لغزشی تطبیقی با پارتیشن بندی باینری فضا برای کنترل سیستم یک ورودی یک خروجی غیر خطی آشوب و نامعین (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران
96 کنترل فازی تطبیقی سیستم های دینامیک با رویکردی مبتنی بر جزیی بودن به سلسله مراتب در سیستم های فازی (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی فن آوری، ارتباطات و دانش
97 کنترل فعال سازه با پیش بینی نوسان زمین به وسیله شبکه های عصبی درهنگام زلزله (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
98 کنترل گروهی خودروها در یک محیط جمعی توسط انسان و ماشین با بهره گیری از منطق فازی و کنترل پیش بین توزیع شده (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی برق و کامپیوتر
99 کنترل مد لغزشی فازی هم تکاملی همکارانه برای کنترل بازوی مکانیکی ماهر (دریافت مقاله) دوازدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران
100 کنترل هوشمند و تطبیق پذیر بازتوانی بیماران هموفیلی با استفاده از بازی گرافیکی (دریافت مقاله) کنگره مشترک سیستم های فازی و هوشمند ایران(نوزدهمین کنفرانس سیستم های فازی و هفدهمین کنفرانس سیستم های هوشمند)
101 گردآوری داده توزیع شده وفقی در شبکههای حسگر بیسیم (دریافت مقاله) کنگره ملی مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات
102 محاسبه بهینه اجتماعی در بازیهای بیزی با سه بازیکن (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی فن اوری،ارتباطات و دانش
103 مدلسازی خصوصیات بافتی مغز نان با استفاده از ارزیابی بعد فرکتالی تصاویر نان و ANFIS (دریافت مقاله) دومین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ایران
104 مسیریابی توزیع شده با استفاده از کلونی مورچه ها در شبکه های رایانه ای (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
105 معرفی الگوریتم PEFMM: استفاده از تکنیک جایگشت برای بهینه سازی تعداد ابر قالب ها درالگوریتم بهینه شده عصبی فازی EFMM با رویکرد طبقه بندی الگو (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی فن آوری، ارتباطات و دانشICTCK۲۰۱۵
106 معرفی مورچه های کمکی در AntNet و پیاده سازی در شبکه NSFNet (دریافت مقاله) دوازدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران
107 نقد درس آشنایی با مهندسی برق مطالعه موردی: گروه مهندسی برق دانشگاه فردوسی مشهد (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی آموزش مهندسی ایران
108 یادگیری رفتاری و گروهی در سیستمهای چندعاملی: راهی به سوی زندگی مصنوعی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
109 یک روش مبتنی بر بازمقداردهی به جامعه جواب در الگوریتم های تکاملی کوانتوم برای افزایش تنوع در جامعه جواب (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
110 یک رووش توزیع شده برای هماهنگی بین عاملهای کنترلی سیگنال ترافیک (چراغهای راهنمایی) بر اساس تئوری بازی ها و NN-Qlearning (دریافت مقاله) پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران