محمدابراهیم اعلمی آل آقا

 محمدابراهیم اعلمی آل آقا دانشیار دانشگاه رازی

محمدابراهیم اعلمی آل آقا

Mohammadebrahim Aalami aleagha

دانشیار دانشگاه رازی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر سرعت اولیه برخورد ذره به سطح صلب بر پارامترهای پهن شدگی و توزیع فشار (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
2 ارزیابی میزان اثرگذاری قید بر اعوجاج و تنش پسماند جان سازه در اتصال جوش گلویی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و دومین کنفرانس ملی آزمایش های غیرمخرب
3 بررسی اثر تعداد پاس های جوشکاری بر روی تنش پسماند در لوله های فولادی به کمک شبیه سازی با روش اجزاء محدود (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی
4 بررسی تاثیر شار حرارتی با توزیع کروی بر میزان تنش پسماند حاصل از جوش تک پاسه (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی
5 بررسی توزیع دمایی در جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی آلیاژهای آلومینیوم 5083 ومنیزیم AZ31C (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی مهندسی مکانیک
6 بررسی میزان جذب انرژی در ضربه گیرهای فروریزشی استوانه ای (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
7 تاثیر ضریب انتقال حرارت جابجایی بر توزیع دمایی جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی فلزات غیر هم جنس (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک
8 حذف سولفید هیدروژن از جریان گاز با استفاده از غشاء فلزی آماده شده توسط پاشش قوس سیم (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
9 ساخت و بررسی غشاء فلزی با روش پاشش قوس سیم (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
10 شبیه سازی حرکت الکترود در جوش قوس الکتریک (SMAW) و تاثیر آن بر توزیع تنش پسماند (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی
11 محاسبه تنش پسماند در فرایند جوشکاری لوله ها با روش کوپل مستقیم (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی
12 محاسبه میزان دما و توزیع تنش های پسماند در حین جوشکاری چند پاسه لوله ها به روش المان محدود (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
13 مدل سازی تحلیلی برخورد عمودی پرتابه های شکل پذیر به اهداف سبک وزن سرامیک فلز (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
14 مدل سازی گسترش سطحی قطره مذاب در برخورد به سطح صلب (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
15 مدلسازی سه بعدی و محاسبه تنشهای پسماند حاصل در جوشکاری دو پاسه لوله ها بکمک نرم افزار ABAQUS (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی
16 مدلسازی عددی فرایند شکل گیری قطره مذاب در برخورد به سطح صلب (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک