شهپر حقیقت

 شهپر حقیقت دانشیار اپیدمیولوژی پژوهشکده سرطان پستان جهاد دانشگاهی، تهران، ایران

شهپر حقیقت

Shahpar Haghighat

دانشیار اپیدمیولوژی پژوهشکده سرطان پستان جهاد دانشگاهی، تهران، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی پایگاه اقتصادی- اجتماعی و تاثیر آن بر رفتار کنارآیی بیماران مبتلا به سرطان پستان (دریافت مقاله) فصلنامه بیماری های پستان دوره: 9، شماره: 4
2 بررسی تاثیر رفلکسولوژی بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان پستان تحت شیمی درمانی (دریافت مقاله) فصلنامه بیماری های پستان دوره: 6، شماره: 1
3 بررسی عوامل موثر بر دانسیته بافت پستان در ماموگرافی بیماران مراجعه کننده به مرکز بیماری های پستان (دریافت مقاله) فصلنامه بیماری های پستان دوره: 7، شماره: 3
4 بررسی میزان بقا و عوامل مرتبط با آن در بیماران سرطان پستان مراجعه کننده به مرکز بیماریهای پستان (دریافت مقاله) فصلنامه بیماری های پستان دوره: 6، شماره: 3
5 تاثیر انجام یوگا بر حجم ادم، دامنه حرکت مفصل و کیفیت زندگی زنان مبتلا به لنف ادم اندام فوقانی ناشی از سرطان پستان (دریافت مقاله) فصلنامه بیماری های پستان دوره: 10، شماره: 3
6 تاثیر تکنیکهای تن آرامی بر میزان حجم ادم لنفاوی، اضطراب و افسردگی در زنان دارای ادم لنفاوی تحت درمان با احتقانزدایی ترکیبی (دریافت مقاله) فصلنامه بیماری های پستان دوره: 8، شماره: 1
7 تاثیر توانبخشی مبتنی برمنزل بر میزان ادم لنفاوی و فعالیت روزانه دست در زنان بعد از ماستکتومی مراجعه کننده به مرکز بیماری های پستان جهاددانشگاهی واحد علوم پزشکی تهران درسال 1388 (دریافت مقاله) فصلنامه بیماری های پستان دوره: 3، شماره: 3
8 تاثیر درمان احتقان زدایی مختلط اندام فوقانی بر میزان ادم لنفاوی و کیفیت زندگی در زنان بعد از جراحی سرطان پستان (دریافت مقاله) فصلنامه بیماری های پستان دوره: 8، شماره: 3
9 تاثیر درمان افسردگی بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان پستان (دریافت مقاله) فصلنامه بیماری های پستان دوره: 8، شماره: 1
10 تاثیر فعالیت ورزشی طولانی مدت بر شاخص های آنتروپومتریک به عنوان عوامل خطر سرطان پستان در زنان یایسه: یک کارآزمایی کنترل شده تصادفی (دریافت مقاله) فصلنامه بیماری های پستان دوره: 8، شماره: 3
11 تصویر بدنی و رضایتمندی پس از جراحی حفظ پستان و ماستکتومی همراه با بازسازی با پروتز (دریافت مقاله) فصلنامه بیماری های پستان دوره: 11، شماره: 2
12 درمان ادم لنفاوی بعد از ماستکتومی: مقایسه روش درمانی احتقان زدایی ترکیبی با روش ادغام آن با روش پمپ فشاری، کارآزمایی بالینی تصادفی (دریافت مقاله) فصلنامه بیماری های پستان دوره: 7، شماره: 1
13 دقت سونوگرافی قبل از عمل در تشخیص متاستاز به غدد لنفاوی زیر بغل در مبتلایان به سرطان پستان (دریافت مقاله) فصلنامه بیماری های پستان دوره: 10، شماره: 2
14 روایی عاملی نسخه فارسی پرسشنامهLLIS مقیاس تاثیر لنف ادم بر زندگی در مبتلایان به لنف ادم ناشی از سرطان پستان (دریافت مقاله) فصلنامه بیماری های پستان دوره: 10، شماره: 2
15 سازگاری در بیماران مبتلا به سرطان پستان قبل و بعد از درمان (دریافت مقاله) فصلنامه بیماری های پستان دوره: 4، شماره: 3
16 شبیه سازی سیستم پمپ تخلیه لنف (دریافت مقاله) فصلنامه بیماری های پستان دوره: 9، شماره: 4
17 محاسبه بار مالی اقدامات تشخیصی و درمانی اولیه سرطانهای غیر متاستاتیک پستان در ایران- 1391 (دریافت مقاله) فصلنامه بیماری های پستان دوره: 6، شماره: 2
18 مقایسه انحنای کایفوز توراسیک و لوردوز لومبار در زنان بهبود یافته از سرطان پستان و زنان سالم (دریافت مقاله) فصلنامه بیماری های پستان دوره: 9، شماره: 2
19 مقایسه تغییرات لاکتات خون در شدت های مختلف ورزشی در بیماران مبتلا به سرطان پستان و افراد سالم (دریافت مقاله) فصلنامه بیماری های پستان دوره: 6، شماره: 1
20 مقایسه رضایتمندی جنسی و تصویر بدنی در زنان مبتلا به سرطان پستان پس از درمان با زنان سالم میانسال: یک مطالعه مقطعی (دریافت مقاله) فصلنامه بیماری های پستان دوره: 11، شماره: 2
21 مقایسه مشاوره تلفنی و معاینه حضوری در تشخیص سرطان پستان (دریافت مقاله) فصلنامه بیماری های پستان دوره: 2، شماره: 1
22 میزان افزایش وخامت ضایعات پیش سرطانی پستان در پاتولوژی و ارتباط آن با خصوصیات کلینیکی و رادیولوژیکی (دریافت مقاله) فصلنامه بیماری های پستان دوره: 10، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Breast cancer screening among Iranian women: a systematic review (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره بین المللی سرطان پستان
2 Breast Cancer Screening Barriers Among Iranian Women: A Systematic Review (دریافت مقاله) دومین سمپوزیوم بین المللی سرطان نسترن
3 Comparing the efficacy and side effects of PDlasta® (Peg-Filgrastim) with PDgrastim® (Filgrastim) in breast cancer patients; a non-inferiority Rrandomized Clinical Trial (دریافت مقاله) هجدهمین دوره کنگره انجمن مدیکال آنکولوژی و هماتولوژی
4 Comparison of patient satisfaction and body image after Breast Conserving Surgery and Immediate Breast Reconstruction with prosthesis after mastectomy (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره بین المللی سرطان پستان
5 Effect of 6 months aerobic training on plasma leptin levels as a breast cancer risk factor inpostmenopausal women (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی سرطان پستان
6 Evaluation of prognostic factors of breast cancer in Iranian women: a systematic review (دریافت مقاله) هجدهمین همایش سالانه و اولین همایش بین المللی آسیب شناسی و طب آزمایشگاه
7 Evaluation of the efficacy of intermittent compression pump on lymphedema post mastectomy (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی سلامت زنان
8 Impact of Factors on recurrence of Patients with of breast cancer using Weibull Cure Model (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره بین المللی سرطان پستان
9 Knowledge and attitudes on coping behaviors in patients with breast cancer (دریافت مقاله) اولین سمپوزیوم بین المللی سرطان نسترن
10 Survival Rate of Breast Cancer Based on Geographical Variation in Iran, a Na- tional Study (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی سرطان پستان
11 The comparison of body image in breast cancer survivors and healthy women (دریافت مقاله) سومین سمپوزیوم بین المللی سرطان نسترن
12 The effect of the Combined Decongestive Therapy on lymphedema, pain, range of motion of affected limb and quality of life of breast cancer survivors after mastectomy (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی سلامت زنان
13 The relation of lymphedema and activities of daily living in women with breast cancer-related lymphedema (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره بین المللی سرطان پستان
14 عوامل پیش آگهی دهنده در بروز متاستاز و مرگ سرطان پستان با استفاده از مدل بیماری - مرگ (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین المللی سرطان پستان