دکتر حسین انارکی اردکانی

دکتر حسین انارکی اردکانی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرماهشهر

دکتر حسین انارکی اردکانی

Dr. Hosein Anaraki ardakani

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرماهشهر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 استفاده ازنانو کاتالیستBF3-SiO2 درسنتز مشتقات آروییل آمیدو( تیوآمید) کومارین (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی،مهندسی شیمی و نفت
2 بررسی واکنش های سه جزیی بین ترکیبات حلقوی ۱ و ۳ دی کربونیل در حضور نانوذرات ZrO۲ (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی شیمی و مهندسی شیمی
3 بررسی واکنشهای سه جزئی بین ترکیبات حلقوی ۱ و ۳ دی کربونیل در حضور نانوذرات ZrO۲ (دریافت مقاله) سومین کنفرانس کاتالیست انجمن شیمی ایران
4 سنتز مشتقات آروئیل آمیدوکومارین توسط یک واکنش سه جزئی بین آریل گلی اکسالها،آمیدها و 4 هیدروکسی کومارین در حضور نانو کاتالیزور ZrO2 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی
5 سنتز مشتقات آروییل تیوآمیدو کومارین بااستفاده از نانو کاتالیست ZnO در حلال آب (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی،مهندسی شیمی و نفت
6 سنتز مشتقات بنزایمیدازول در حضور کاتالیزور CuO/ZrO2 (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی،مهندسی شیمی و نفت
7 سنتزچندجزئی -2H ایندازولو [b-2،1 فتالازین تری اون ها بوسیله ارگانوکاتالیست پنتااریتریتول تحت شرایط بدون حلال (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی
8 سنتزمشتقات استامیدو کتون ها توسط واکنش سه جزیی -β بین دیمدون وآلدهیدهای آروماتیک و آمیدها در حضور نانو کاتالیزور 2SiO–4HClO (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی
9 سنتزمشتقات β- استامیدو کتون ها توسط واکنش سه جزیی بین دیمدون وآلدهیدهای آروماتیک و آمیدها در حضور نانو کاتالیزور 2SiO–4HCl (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
10 سنتس هتروسیکل های پنج عضوی توسط واکنش سه جزئی بین آریل گلی اکسال ها، استات آمونیوم و استرهای استیلنی در حضور تری فنیل فسفین (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی
11 مطالعه و ارزیابی واکنش های سه جزئی ترکیبات آلدئیدهای آروماتیک و مالونونیتریل در حضور نانو ذرات ZrO۲ (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی شیمی و مهندسی شیمی
12 مطالعه و ارزیابی واکنشهای سه جزئی ترکیبات آلدئیدهای آروماتیک و مالونونیتریل در حضور نانوذراتZrO۲ (دریافت مقاله) سومین کنفرانس کاتالیست انجمن شیمی ایران
13 مطالعه ی محسابات کوانتومی بر روی ساختار پیرول پر استخلاف (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی،مهندسی شیمی و نفت
14 مقایسه نتایج تیوری و تجربی بر روی ساختار مولکول پیرول های پراستخلاف با استفاده از نظریه ی (DFT) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی،مهندسی شیمی و نفت