دکتر فرهنگ ارشاد

دکتر فرهنگ ارشاد استاد گروه جامعه شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

دکتر فرهنگ ارشاد

Dr. Farhang Ershad

استاد گروه جامعه شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی عوامل موثر بر هویت اجتماعی دانشجویان دختر دانشگاه شهید چمران اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 20، شماره: 3
2 بررسی و ارزیابی کتاب ایدئولوژی و اتوپیا: مقدمه ای بر جامعه شناسی شناخت (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 18، شماره: 12
3 بررسی و ارزیابی کتاب جامعه شناسی شناخت کارل مانهایم (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 20، شماره: 12
4 بررسی وضعیت اجتماع علمی استادان علوم اجتماعی شهر تهران (با اتکا بر نظریه میدان پیر بوردیو) (دریافت مقاله) مجله مسائل اجتماعی ایران دوره: 9، شماره: 2
5 پسا ساختارگرایی در آثار سهراب سپهری (دریافت مقاله) مجله مطالعات جامعه شناسی دوره: 12، شماره: 44
6 تاملی جامعه شناختی در باب مناسبات دانش، نگرش و رفتارهای زیست محیطی (مطالعه دانشجویان دانشگاه تهران) (دریافت مقاله) مجله مسائل اجتماعی ایران دوره: 8، شماره: 1
7 تحلیل و واکاوی گونه های روابط علم- دین (دریافت مقاله) فصلنامه اسلام و مطالعات اجتماعی دوره: 8، شماره: 29
8 مروری نقادانه بر ساختار انقلاب های علمی (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 22، شماره: 1
9 واکاوی رفتارهای زیستمحیطی بر اساس مدل TPB (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه اجتماعی دوره: 11، شماره: 3
10 یک متن سترگ فلسفی اجتماعی بازخوانی و نقد کتاب دیالکتیک روشنگری: قطعات فلسفی (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 13، شماره: 29
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 جایگاه نقد در آموزش علوم اجتماعی به عنوان بستری برای توسعه علمی - فرهنگی (دریافت مقاله) کنگره ملی علوم انسانی