سیدمهدی رحیمی

 سیدمهدی رحیمی دانشگاه بیرجند

سیدمهدی رحیمی

Seyedmehdi Rahimi

دانشگاه بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بازتاب سیمای ایمه ی اطهار (ع) در آثار فارسی غزالی (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی پژوهش­ های زبان و ادبیات فارسی
2 بررسی تطبیقی تشبیهات باب شیر و گاو کلیله و دمنه و مقدمه مرزبان نامه به اعتبارمفرد ، مقید و مرکب بودن طرفین تشبیه (دریافت مقاله) پنجمین همایش متن پژوهی ادبی نگاهی تازه به سبک شناسی، بلاغت، نقد ادبی
3 بررسی رویکرد پدیدارشناسانه میبدی نسبت به انسان در کشف الاسرار به وسیله روش تحلیل گفتمان (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی پژوهش­ های زبان و ادبیات فارسی
4 بررسی مضامین غنایی در مجموعه شعر رستاخیز سیمین بهبهانی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه زبان و ادبیات ایران
5 بزرسی تطبیقی تشبیهات باب شیر و گاو کلیله و دمنه و مقدمه مرزبان نامه به اعتبار محسوس و معقول بودن طزفین تشبیه (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی زبان و ادبیات فارسی
6 پدیدارشناسی عشق در اندیشه ی مولوی و فرخی (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی پژوهش­ های زبان و ادبیات فارسی
7 تحلیل داستان حسنک وزیر بر اساس الگوی کنشی آژیرداس گریماس (دریافت مقاله) نخسیتن همایش ملی تحقیقات ادبی با رویکرد مطالعات تطبیقی
8 رابطه پارک های علم و فناوری در ایجاد شغل و رشد و ترقی شرکت ها، مطالعه موردی: پارک علم و فناوری کرمانشاه 1393 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم اجتماعی
9 روان شناسی شخصیت سلطان مسعود غزنوی و بوسهل زوزنی در تاریخ بیهقی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی ادبیات فارسی و پژوهشهای میان رشته ای
10 رویکرد جامعه شناختی شعر فریدون مشیری (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی ادبیات فارسی و پژوهشهای میان رشته ای
11 زیبایی شناسی مرگ و زندگی در شعر کودک و نوجوان قیصر امین پور (دریافت مقاله) همایش ادبیات فارسی معاصر
12 فرهنگ سازمانی و ارتباط آن با استراتژی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم
13 مروری تحلیلی بر وجه فعل و انواع آن به کمک کتب دستوری (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه زبان و ادبیات ایران
14 مقایسه موسیقی بیرونی شعر قصاید خاقانی و استقبال های ابن حسام از این قصاید (دریافت مقاله) نخسیتن همایش ملی تحقیقات ادبی با رویکرد مطالعات تطبیقی
15 نقد اخلاقی اشعار پروین اعتصامی با محوریت متون اسلامی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی ادبیات فارسی و پژوهشهای میان رشته ای
16 همپوشانی های علوم بلاغی (بدیع، بیان، معانی) (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی پژوهش­ های زبان و ادبیات فارسی