مهدی شیبانی صفت

 مهدی شیبانی صفت

مهدی شیبانی صفت

Mehdi Sheybanisefat

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی اثر ازن و اسید سیتریک بر تغییرات تراکم افلاتوکسین موجود در شیرگاو (دریافت مقاله) همایش ملی انسان، محیط زیست و توسعه پایدار
2 بررسی اثرات ضد قارچی ا سانسهای اویشن، مرزه، اکالیپتوس ، لیمو، نعناع و باریجه برروی قارچ AS.parasiticus عامل فساد محصولات کشاورزی (دریافت مقاله) همایش ملی انسان، محیط زیست و توسعه پایدار
3 بررسی اثرات ضد قارچی اسانسهای آویشن، مرزه، اکالیپتوس، لیمو، نعناع و باریجه بر روی قارچ ، Aspergillus parasiticus، عامل فساد محصولات کشاورزی (دریافت مقاله) همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی
4 جلوگیری از اتلاف و ضایع نمودن مواد غذایی با استفاده از روشهای نوین بسته بندی بمنظور اصلاح الگوی مصرف (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اصلاح الگوی مصرف با محوریت منابع طبیعی، کشاورزی و دامپزشکی
5 کاربرد Bacillus thuringiensis بعنوان یک عامل بیولوژیک در تولید مواد غذایی ایمن (دریافت مقاله) همایش ملی انسان، محیط زیست و توسعه پایدار
6 نگرشی بر کاربرد فومیگانتها و استفاده از اشعه گاما روی خرما جهت کاهش ضایعات با تکیه بر اصلاح الگوی مصرف (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اصلاح الگوی مصرف با محوریت منابع طبیعی، کشاورزی و دامپزشکی