دکتر سعید ارجمندفر

دکتر سعید ارجمندفر Assistant Prof, Department of Theology, Bint al-Huda Higher Education Complex, Al-Mustafa International University, Qom, Iran (President of Al-Mustafa Open University)

دکتر سعید ارجمندفر

Dr. Saeed Arjmandfar

Assistant Prof, Department of Theology, Bint al-Huda Higher Education Complex, Al-Mustafa International University, Qom, Iran (President of Al-Mustafa Open University)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.