دکتر سعید تمدنی جهرمی

دکتر سعید تمدنی جهرمی عضو هیات علمی پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان

دکتر سعید تمدنی جهرمی

Dr. saeed tamadoni jahromi

عضو هیات علمی پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی اثرات عصاره الکلی گیاه خار مریم بر عملکرد کبدی و رشد ماهی کپور معمولی (دریافت مقاله) فصلنامه طب دریا دوره: 3، شماره: 3
2 ارزیابی درجه سمیت فلزات سنگین (سرب، کادمیوم، مس و روی) بر اجتماعات ماکروبنتوز در خلیج فارس (دریافت مقاله) فصلنامه طب دریا دوره: 5، شماره: 1
3 ارزیابی فعالیت ضد جلبکی باکتری های موجود در آب و رسوبات ساحلی استان هرمزگان در مقابل Cochlodinium polykrikoides (دریافت مقاله) مجله بوم شناسی آبزیان دوره: 11، شماره: 2
4 ارزیابی و مقایسه فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره متانولی ماکروجلبک قرمز Gracilaria corticata از سواحل قشم و بندرلنگه (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 13، شماره: 1
5 ایجاد بانک ژن و تعیین فاصله ژنتیکی میگوهای بومی خلیج فارس و دریای عمان (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 12، شماره: 4
6 Molecular study of mollusca in Bandar Lengeh using 18S rRNA gene (دریافت مقاله) فصلنامه ژنتیک و اصلاح نژاد ایران دوره: 8، شماره: 2
7 بازیافت آب پنیر، رهیافت مناسب جلوگیری از آسیب های محیط زیستی (دریافت مقاله) مجله پژوهش و فناوری محیط زیست دوره: 5، شماره: 7
8 بررسی اثر رژیم غذایی حاوی جلبک Sargassum cristaefolium بر برخی از شاخص های بیوشیمیایی و آنزیم های گوارشی میگوی وانامی (Penaeus vannamei) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 13، شماره: 1
9 بررسی خصوصیات زیستی ماهیان آب گرم با تاکید بر شناسایی گونه Aphanius ginaonis به عنوان گونه شاخص در ایران (دریافت مقاله) مجله بوم شناسی منابع آبی دوره: 3، شماره: 2
10 بررسی روند تغییرات مورفومتریک ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) با استفاده از روش پردازش تصویر (IPM) (دریافت مقاله) مجله بوم شناسی منابع آبی دوره: 4، شماره: 1
11 بررسی ژنتیکی مولدین میگوی سفید غربی Penaeus vanamei در مراکز تکثیر جنوب کشور (هرمزگان و بوشهر) (دریافت مقاله) مجله بوم شناسی آبزیان دوره: 7، شماره: 1
12 بررسی مقدماتی ساختار ژنتیکی جمعیت میگوی سرتیز (Metapenaeus affinis) در آب های شمال خلیج فارس به روش توالی یابی ژن ۱۶S rRNA (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 7، شماره: 3
13 بررسی مقدماتی فیلوژنی و ساختار ژنتیکی میگوی موزی (Fenneropenaeus merguiensis) در خوریات لافت و سیریک خلیج فارس با استفاده از توالی یابی ژن میتوکندریایی ۱۶S rRNA (دریافت مقاله) مجله تاکسونومی و بیوسیستماتیک دوره: 6، شماره: 20
14 بررسی مولکولی جمعیت ماهی سوکلا Rachycentron Canadum در آب های شمالی خلیج فارس و دریای عمان با استفاده از ژن(NADH dehydrogenase subunit ۲ (ND۲ (دریافت مقاله) مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی – مولکولی دوره: 6، شماره: 21
15 بررسی مولکولی جمعیت میگوی موزی (P.merguiensis) در منطقه خلیج فارس و دریای عمان با استفاده از نشانگرهای میکروساتلایت (ریزماهواره) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 69، شماره: 1
16 پایش باکتریهای بیماریزا در مزارع پرورش میگوی تیاب شمالی (دریافت مقاله) مجله بوم شناسی منابع آبی دوره: 4، شماره: 1
17 تاثیر بازدارندگی متابولیت های ثانویه باکتری Streptomyces sp. Strain SC ۱۹۰ بر فعالیت آنزیم پلی فنول اکسیداز در راستای پیشگیری از عارضه لکه سیاه در میگو سفید غربی (Litopenaeus vannamei) (دریافت مقاله) مجله بوم شناسی آبزیان دوره: 10، شماره: 3
18 تاثیر پروپیونیک اسید بر عملکرد رشد، شاخص های خون شناسی و آنزیم های گوارشی در بچه ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) (دریافت مقاله) مجله بهره برداری و پرورش آبزیان دوره: 12، شماره: 3
19 تعیین برخی از ویژگی های بیوشیمیایی سمن و شاخص های اسپرمی استرلیاد (Acipenser ruthenus) و چالباش (Acipenser gueldenstaedti) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 14، شماره: 2
20 توالی یابی ژن سیتوکروم اکسیداز در خط شناسه ژنتیکی ماهیان گورخری (Aphanius dispar) و آفانیوس سوفیه (Aphanius sophiae) جدا شده از آب های گرم در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 13، شماره: 3
21 روشهای برداشت ذرات در مزارع پرورش ماهی (دریافت مقاله) مجله بوم شناسی منابع آبی دوره: 6، شماره: 1
22 ژنوتیپینگ استافیلوکوک های کواگولاز منفی جدا شده از نمونه های کلینیکی با استفاده از ژن tuf با تکنیک PCR-Sequencing (دریافت مقاله) فصلنامه پاتوبیولوژی مقایسه ای دوره: 10، شماره: 2
23 شناسایی ژنتیکی و تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی باکتریهای سودوموناس جداشده از عفونت های بیمارستانی بخش سوختگی بیمارستان پیامبر اعظم بندرعباس (دریافت مقاله) فصلنامه طب دریا دوره: 1، شماره: 2
24 شناسایی مولکولی ماهیان زینتی بومی آفانیوس زاگرس (Aphanius vladykovi) و آفانیوس گنو (Aphanius ginaonis) با استفاده از ژن سیتوکرم اکسیداز در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 13، شماره: 2
25 شناسایی و آنالیز فیلوژنتیکی سویه های Vibrio harveyi جداشده از میگو های پرورشی سفید غربی (Litopenaeus vannamei Boone, ۱۹۳۱) - منطقه تیاب-هرمزگان (دریافت مقاله) مجله بوم شناسی آبزیان دوره: 7، شماره: 2
26 عملکرد رشد و شاخص های خونی بچه ماهیان کپورمعمولی (Cyprinus carpio) تغذیه شده با عصاره ماکروجلبک های پادینا (Padina australis) و گراسیلاریا (Gracilaria pygmaea) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 14، شماره: 3
27 کاربرد بیوفلاک و فیتوبیوتیک در آبزی پروری (دریافت مقاله) مجله بوم شناسی منابع آبی دوره: 5، شماره: 2
28 کاربرد فناوری نانو تکنولوژی در آبزی پروری (دریافت مقاله) مجله بوم شناسی منابع آبی دوره: 5، شماره: 1
29 محصولات دریایی کاربردی در صنعت بهداشتی- آرایشی با تاکید بر جلبک های دریایی (دریافت مقاله) مجله بوم شناسی منابع آبی دوره: 2، شماره: 2
30 مطالعه کاریولوژی میگوی سفید هندی ( Fennero penaeus) Penaeus indicus خلیج فارس و دریای عمان (دریافت مقاله) مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی – مولکولی دوره: 6، شماره: 22
31 معرفی ماهیان بومی موجود در تعدادی از چشمه های آب گرم استان هرمزگان (دریافت مقاله) مجله بوم شناسی آبزیان دوره: 7، شماره: 2
32 مفاهیم و اصطلاحات فنی مورد استفاده در صنعت پرورش میگو و کاربرد آن در آبزی پروری (دریافت مقاله) مجله بوم شناسی منابع آبی دوره: 5، شماره: 1
33 مقاله علمی – پژوهشی: اثرات پروبیوتیک Lactobacillus casei بر شاخص های رشد، پارامترهای خون شناسی و فلور میکروبی روده در بچه ماهیان قرمز (Carassius auratus) (دریافت مقاله) مجله آبزیان زینتی دوره: 10، شماره: 1
34 مقاله علمی – ترویجی: تصفیه زیستی مواد زائد با استفاده از ریزجلبک ها (دریافت مقاله) مجله آبزیان زینتی دوره: 10، شماره: 3
35 نقش نشانگر های ژنتیکی در تعین تنوع و حفظ ذخایر ژنتیکی آبزیان (دریافت مقاله) مجله بوم شناسی منابع آبی دوره: 3، شماره: 0
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر جیره غذایی حاوی پروپیونیک اسید بر بیان ژن های درگیر در سیستم ایمنی میگوی پاسفید غربی(Litopenaeus vanammei) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی میگوی ایران
2 ارتباط عوامل فیزیکی و کلروفیل a با ترکیب گونه ای ماهیان کف زی در آب های دریایی هرمزگان (خلیج فارس) (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر اقلیم و اکوسیستم های آبی
3 استخراج و تخمین میزان اسیدهای چرب غیر اشباع امگا 3 دراندامهای مختلف آبزیان و نقش آنها در تکثیر و پرورش (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران
4 استفاده از روش توالی یابی در بررسی مولکولی جمعیت میگوی موزی Fenneropenaeus merguiensis در خوریات لافت و سیریک استان هرمزگان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی شیلات و آبزیان ایران
5 استفاده از مارکرهای مولکولی میتوکندریایی برای شناسایی گونه های مختلف عروس دریاییRhopilema spp در آبهای ساحلی کشور مالزی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در علوم دریایی
6 ایجاد بانک ژن آبزیان ، فرصت ها و چالش ها (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
7 Marine Biotechnology in public health and food safery (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر اقلیم و اکوسیستم های آبی
8 بررسی تنوع ژنی میگو سفید هندی Penaeus indicus منطقه خلیج فارس و دریای عمان به کمک نشانگرهای میکروستلایتی SSR (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در علوم دریایی
9 بررسی ژنتیکی و تنوع زیستی میگوی سفید در استان هرمزگان (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی جامع محیط زیست
10 بررسی فیلوژنی مولکولی ماهی یال اسبی Trichiuruslepturus جداسازی شده از خلیجفارس و دریای عمان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در علوم دریایی
11 بررسی مولکولی جلبک Cochlodinium polykricoides درخلیج فارس (دریافت مقاله) همایش بین المللی بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آن
12 بهینهسازی استخراج DNA از ماکروجلبکهای حاوی میزان بالای ترکیبات پلیساکاریدی و فنولی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در علوم دریایی
13 بیوتکنولوژی دریا و نقش آن در آبزی پروری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آبزی پروری دریایی و محیط های محصور
14 ضرورت ایجاد بانک های ژن آبزیان، بانک ژن میگو (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی میگوی ایران
15 کاربرد توالی یابی ژن 16SrRNA در بررسی ساختار ژنتیکی Paramysis intermedia در خلیج فارس و دریای عمان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی شیلات و آبزیان ایران
16 مروری بر کلاژن مشتق شده از ضایعات شیلاتی: اهمیت ها و کاربردها (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
17 نقش بیوتکنولوژی دریا در تولید فرآوردههای جدید و اصلاح شده (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی شیلات و آبزیان ایران