کیوان رئیسی

 کیوان رئیسی استاد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

کیوان رئیسی

Keyvan Raeisi

استاد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر دانسیته جریان و آماده سازی سطح بر مرفولوژی پوشش های رسوب الکتریکی روی–کبالت (دریافت مقاله) هفتمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی
2 اثر فرکانس پوشش دهی بر میکروساختار، ترکیب و مقاومت به خوردگی پوشش تشکیل شده به روش اکسیداسیون الکترولیتی پلاسمایی بر زیرلایه آلیاژ AZ31 (دریافت مقاله) بیستمین همایش ملی مهندسی سطح و اولین کنفرانس آنالیز تخریب و تخمین عمر
3 ایجاد پوشش کامپوزیتی فوق آب گریز خودترمیم شونده با قابلیت تشکیل وترمیم نانوسوزن های استئارات کلسیم (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران
4 ایجاد پوشش نانو کریستال کبالت - فسفر با روش رسوبدهی الکتریکی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس فناوری نانو در محیط زیست
5 ایجاد پوششهای نانوکریستالی کبالت - تنگستن به روش رسوب الکتریکی و ارزیابی رفتار خوردگی آن (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی خوردگی ایران
6 ایجاد رنگ در پوشش آندایز آلومینیوم با استفاده از رسوب نانوذرات فلزی نیکل ومس (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران
7 ایجاد و مشخصه یابی رنگ های تداخل نوری بواسطه اصلاح نانو مورفولوژی پوشش های آندایزرنگی الکترولیتی آلومینیوم (دریافت مقاله) پنجمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران
8 ایجادومعرفی نانوساختارآب گریز خودترمیم شونده با استفاده ازمیکروکپسول های پلیمری (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کاربردهای دفاعی علوم نانو
9 بازدارندگی خوردگی حفره ای فولاد زنگ نزن دوفازی در محلول اسید استیک حاوی برمید توسط NaNO2 (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی خوردگی ایران
10 بازدارندگی خوردگی فولاد ساده کربنی در محیط اسیدی توسط 2- مرکاپتوبنزامیدازول و 2- متیل بنزامیدازول (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی خوردگی ایران
11 بررسی اثر چگالی جریان بر رفتار خوردگی پوشش های نانو کریستالی کبالت-تنگستن در محیط های قلیائی و خنثی و مشخصه یابی این پوشش ها (دریافت مقاله) دومین همایش صنایع معدنی
12 بررسی اثرات مشتقات بنزامیدازول بعنوان بازدارندههای خوردگی برای فولاد ساده کربنی در محیط HCl (دریافت مقاله) اولین کنفرانس پتروشیمی ایران
13 بررسی بافت و مورفولوژیپوششرسوب الکتریکی Ni/Co نانوکریستالی (دریافت مقاله) دومین همایش دانشجویی فناوری نانو
14 بررسی پارامترهای موثر بر بافت، مورفولوژی و مقاومت خوردگی پوشش های رسوب الکتریکی آلیاژ های «روی - منگنز» (دریافت مقاله) دهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی
15 بررسی پارامترهای موثر بر رشد دندریتی درحسگرهای مانیتورینگ خوردگی لایه نازک (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی خوردگی ایران
16 بررسی پوشش های نانوکریستالی آلیاژ نیکل- مولیبدن ایجاد شده به روش رسوب دهی الکتریکی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی مواد
17 بررسی تاثیر اکسید فلزی TiO2 بر خواص الکتروشیمیایی آلیاژ ذخیره کننده هیدروژن Mg2Ni مورد استفاده به عنوان آند در باطریهای نیکل/هیدرید فلزی (دریافت مقاله) چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
18 بررسی تاثیر اکسید فلزی TiO2 بر خواص الکتروشیمیایی آلیاژMg2Ni ذخیره کننده هیدروژن (دریافت مقاله) چهارمین همایش پیل سوختی
19 بررسی تاثیر بافت زیرلایه بر رفتار خوردگی، مورفولوژی و بافت پوششهای نانو کریستال نیکل ایجاد شده به روش رسوب الکتریکی (دریافت مقاله) دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
20 بررسی تاثیر پارامترهای مختلف پوشش دهی بر رفتار خوردگی پوششهای نانو کریستال نیکل ایجاد شده به روش رسوب الکتریکی (دریافت مقاله) نهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی
21 بررسی تاثیر دما و pH بر مکانیزم رسوب آلیاژهای Ni-Mo (دریافت مقاله) نهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی
22 بررسی تاثیر ساخارین بر رفتار خوردگی توام با سایش پوشش سرب الکتریکی نانو کریستالی Ni-Co (دریافت مقاله) نهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی
23 بررسی تاثیر عملیات حرارتی بر رفتار خوردگی و تریبوخوردگی پوشش های نانوساختار الکترولس نیکل- فسفر (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران
24 بررسی تاثیر عنصر آلیاژی تنگستن بر ساختار و خواص خوردگی پوشش های نانو ساختار نیکل (دریافت مقاله) پنجمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران
25 بررسی تاثیر غلظت حمام، شدت جریان و جریان پالسی بر خواص آلیاژ نانو کریستالی آهن- نیکل تولید شده به روش رسوب دهی الکتریکی (دریافت مقاله) دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
26 بررسی خواص الکتروشیمیایی آلیاژ ذخیره کننده هیدروژن Mg2Ni0.9Co0.1 (دریافت مقاله) چهارمین همایش پیل سوختی
27 بررسی خواص کاتالیستی پوشش های نانوکریستال نیکل تهیه شده به روش رسوب دهی الکتریکی پالسی جهت کاربرد در الکترودهای پیل های سوختی قلیایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هیدروژن و پیل سوختی
28 بررسی خوردگی فولاد بتن های مسلح در محیط آبی حاوی 3/5 درصد وزنی کلرید سدیم (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
29 بررسی خوردگی فولاد بتنهای مسلح در محیط آبی حاوی 3/5 درصد وزنی کلرید سدیم (دریافت مقاله) اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
30 بررسی خوردگی فولاد ساده کربنی در محلولهای DGA و DEA درفرایندهای شیرین سازی گاز ترش (دریافت مقاله) دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
31 بررسی رسوب الکتریکی پوشش های «نیکل نانو کریستالی» با استفاده از EIS (دریافت مقاله) هشتمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی
32 بررسی رفتار الکتروشیمیایی فولاد زنگ نزن 316L در ناحیه رویین گذرا (دریافت مقاله) چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
33 بررسی رفتار خوردگی پوشش نانو کریستالی Ni/Co رسوب الکتریکی در محیط 3/5% وزنی NaCl (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
34 بررسی رفتار خوردگی پوشش نانوکریستالی Ni-Co-W در محیط 3/5% وزنی NaCl (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی خوردگی ایران
35 بررسی رفتار خوردگی پوشش نانوکریستالی Ni/Co رسوب الکتریکی در محیط 3/5% وزنی NaCl (دریافت مقاله) اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
36 بررسی رفتار خوردگی پوششهای نانو کریستالی نیکل - تنگستن رسوب الکتریکی (دریافت مقاله) همایش ملی مواد نو
37 بررسی رفتار خوردگی پوششهای نیکل نانو کریستالی تولید شده به روشلایه نشانی الکتروشیمیایی در محیط قلیایی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مکانیک - مواد و فناوری های پیشرفته
38 بررسی رفتار خوردگی حفره‌ای فولاد زنگ نزن دوفازی در محلول اسید استیک حاوی برمید سدیم (دریافت مقاله) دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
39 بررسی رفتار خوردگی داغ آلیاژZircaloy IIدر نمکهای نیترات مذاب (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران
40 بررسی رفتار لایه رویین فولاد زنگ نزن 316L توسط EIS (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
41 بررسی رفتار لایه رویین فولاد زنگ نزن 316L توسط EIS (دریافت مقاله) اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
42 بررسی ریزساختار و خواص مکانیکی کامپوزیت هیبریدیAl/Al2O3/TiCتولید شده توسط فرایند نورد تجمعیARB) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران
43 بررسی ریزساختار و رفتار خوردگی مقطع جوش غیرمشابه فولادهای زنگ نزن سوپردوفازی UNS S32750/ آستنیتی AISI 304L (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی خوردگی
44 بررسی مقاومت خوردگی فولاد زنگ نزن دوفازی 2205 در اسید استیک توسط موت- شاتکی و EIS (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فولادهای پیشرفته
45 پوشش دهی زیر کونیا بر روی فولاد زنگ نزن 316L و بررسی مقاومت به خوردگی آن (دریافت مقاله) نهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی
46 تاثیر برماید بر خوردگی فولاد زنگ نزن دوپلکس AL2205 در فرآیند پتروشیمی حاوی اسید استیک (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
47 تاثیر پتانسیل بر عیوب نقطه ای تشکیل شده در لایه رویین فولاد زنگ نزن AISI 316 L (دریافت مقاله) چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
48 تاثیر جوشکاری قوسی تنگستن گاز GTAW بر روفتار خوردگی فولاد زنگ نزن آستنیتی 316L (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی
49 تاثیر چگالی جریان پوشش دهی بر رفتار خوردگی نیکل بر روی فولاد ساده کربنی در محلول سود 10 درصد (دریافت مقاله) پنجمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران
50 تاثیر زبری سطح بر مقاومت به خوردگی لایه رویین (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
51 تاثیر زبری سطح بر مقاومت به خوردگی لایه رویین (دریافت مقاله) اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
52 تاثیر عملیات حرارتی بر رفتار خوردگی و خواص مکانیکی پوشش های نیکل- فسفر (درصد فسفر بالا) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عملیات حرارتی مواد
53 تاثیر غلظت سدیم متاسیلیکات در پوشش های اکسیداسیون الکترولیتی پلاسمایی روی آلیاژ آلومینیوم 7075 (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش ملی مهندسی سطح
54 تاثیر غلظت یون های روی در حمام نیتراتی بر بافت نسبی و مورفولوژی سطح پوشش رسوی الکتریکی اکسید روی (دریافت مقاله) بیستمین همایش ملی مهندسی سطح و اولین کنفرانس آنالیز تخریب و تخمین عمر
55 تاثیر ناخالصی +Sn² بر بافت، مرفولوژی و جوانه زنی پوشش روی الکترولیتی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
56 تاثیر ناخالصی Sn2+بربافت مرفولوژی وجوانه زنی پوشش روی الکترولیتی (دریافت مقاله) اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
57 تاثیر نحوه آماده سازی زیرلایه بر مقاومت خوردگی پوشش های Cr-C حاصل از حمام کروم سه ظرفیتی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی خوردگی ایران
58 تاثیربرماید برخوردگی فولاد زنگ نزن دوپلکسAL2205 درفرایند پتروشیمی حاوی اسید استیک (دریافت مقاله) اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
59 تاثیرتغییرات چگالی جریان وpHمحلول برتولیدآلیاژنانوکریستال نیکل- کبالت به روش رسوب دهی الکتروشیمیایی جریان مستقیم (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته‌گری ایران
60 تأثیر حرارت ورودی بر ریزساختار و رفتار خوردگی فلز جوش در جوشکاری قوس تنگستن- گاز فولاد زنگ نزن سوپردوفازی UNS S32750 (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی خوردگی
61 تأثیر عملیات حرارتی پوشش های رسوب الکتریکی زیر کونیا در جلوگیری از خوردگی فولاد زنگ نزن 316 ال (دریافت مقاله) سمپوزیوم فولاد 1388
62 تأثیر کیلیت کننده های اگزالات بر مکانیزم پوشش دهی، مورفولوژی و مقاومت به خوردگی پوشش های رسوب الکتریکی روی (دریافت مقاله) سمپوزیوم فولاد 1388
63 توسعه پوشش های اکسید گرافن بر سطح مس و ارزیابی رفتار خوردگی آن ها (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی و سیزدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران
64 تولید پوششهای نانو کریستالی نیکل - تنگستن به روش رسوب الکتریکی و بررسی مقاومت خوردگی این پوششها (دریافت مقاله) نهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی
65 تولید نیکل نانوکریستالی بهروش الکتروپلیتینگ (دریافت مقاله) دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
66 تولید و مشخصه یابی پوشش رسوب الکتریکی Cr-C حاصل از حمام کروم سه ظرفیتی بر روی زیر لایه فولادی (دریافت مقاله) سمپوزیوم فولاد 1388
67 خوردگی حفره ای آلومینیوم خالص تجارتی و ماده مرکب Al-TiB2 (دریافت مقاله) پنجمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
68 رسوب الکتریکی زیرکونیا به روش مستقیم و پالس بر روی فولاد زنگ نزن 316L و بررسی مقاومت به خوردگی آن (دریافت مقاله) دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
69 رفتار خوردگی و تریبوخوردگی پوشش رسوب فیزیکی بخارTi/TiNروی زیرلایه فولاد زنگ نزن 316 ال در محلول رینگر (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران
70 رفتار خوردگی و تریبوخوردگی پوشش های رسوب الکتریکی نانوکامپوزیتی Ni-Co-W/SiC بر روی زیرلایه مس (دریافت مقاله) چهاردهمین سمینار ملی مهندسی سطح
71 ساخت و مشخصه یابی پوشش نانوکامپوزیتی هیدروکسی آپاتیت فورستریت وبررسی رفتارخوردگی زیرلایه فلزی 316 ال درمحلول شبیه سازی شده بدن (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته‌گری ایران
72 سنتز و مشخصه یابی میکروکره های گل-مانند Bi2WO6جهت حذف فتوکاتالیستی باکتری اشرشیاکلی از محیط آبی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی شیمی و نفت
73 کاربرد منابع تغذیه پالسی در فرایند اکسیداسیون الکترولینی پلاسمایی (دریافت مقاله) بیستمین همایش ملی مهندسی سطح و اولین کنفرانس آنالیز تخریب و تخمین عمر
74 محاسبه ضخامت لایه رویین و ضریب نفوذ دهنده های الکترونی با استفاده از مدل عیوب نقطه ای (دریافت مقاله) چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
75 مشخصه یابی و ریزساختار پوشش های بین فلزی نیکل - تیتانیوم اعمال شده به روش پاشش پلاسمایی اتمسفری (دریافت مقاله) دهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی
76 مشخصهیابی پوششهای کبالت- فسفر آمورف و نانوکریستال ایجاد شده به روش رسوبدهی الکتریکی با جریان مستقیم (دریافت مقاله) چهاردهمین سمینار ملی مهندسی سطح
77 مطالعه رفتار خوردگی فولاد زنگ نزن 2205 در محلول اسید استیک توسط طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی (EIS9 (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی خوردگی ایران
78 مطالعه رفتار خوردگی فولاد زنگ نزن دو فازی در محلول اسید استیک حاوی آنیون های Br - و Cl - (دریافت مقاله) اولین کنفرانس پتروشیمی ایران
79 مقایسه پوششهای نانوکریستالی نیکل-تنگستن رسوب داده شده به روش پالس و جریان مستقیم (دریافت مقاله) دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
80 مقایسه ی ویژگی های پوشش رسوب الکتریکی نیکل بر روی فولاد ساده کربنی در حضور و غیاب افزودنی دودسیل سولفات (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران
81 مورفولوژی سطح ، میکروساختار و رفتار خوردگی پوشش های نانوکامپوزیتی Ni-Co-W/SiC (دریافت مقاله) چهاردهمین سمینار ملی مهندسی سطح
82 نقش رشد اپیتکسی بر گسترش بافت در پوشش رسوب الکتریکی روی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران