دکتر طاهره نصر

دکتر طاهره نصر دانشیار گروه معماری و شهرسازی،  دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

دکتر طاهره نصر

Dr. Tahereh Nasr

دانشیار گروه معماری و شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی تاثیرات مولفه های بهبوددهنده راندمان عملکردی فضا بر ارتقای رضایتمندی افراد؛ مطالعه موردی: خانه های دوره پهلوی اول شهر شیراز (دریافت مقاله) فصلنامه مسکن و محیط روستا دوره: 41، شماره: 180
2 ارزیابی مصرف انرژی در مسکن زمین پناه به عنوان الگویی پایدار در محیط شهری ( مطالعه موردی: شهر شیراز) (دریافت مقاله) مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری دوره: 14، شماره: 54
3 Identity in Residential Architecture from the Viewpoint of Semiology (Qajar Period Houses and Contemporary Residential Complexes in Shiraz) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنرهای کاربردی دوره: 5، شماره: 1
4 بررسی تاثیر کیفیت نمای طبقات همکف تجاری بر توسعه الگوی مناسب فضای شهری(نمونه موردی: خیابان رودکی شیراز) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 12، شماره: 46
5 بررسی تاثیر نشانه های شهری بر ارتقای هویت اجتماعی جوانان (مطالعه موردی: ورودی شمالی شهر شیراز-دروازه قرآن) (دریافت مقاله) مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری دوره: 8، شماره: 31
6 بررسی تطبیقی مفهوم خانه از دیدگاه کودکان دو شهر (شیراز و نوجین) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های معماری نوین دوره: 3، شماره: 1
7 بررسی مطلوبیت فضایی خانه های سنتی بر اساس مولفه های راندمان عملکردی (مطالعه موردی: خانه های دوره قاجار در شهر یزد) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار دوره: 6، شماره: 23
8 بررسی میزان راندمان عملکردی در معماری خانه های دوره ی پهلوی اول ایران بر اساس شاخص های نحوی فضا در منطق فازی؛ مطالعه موردی: شهر شیراز (دریافت مقاله) فصلنامه مسکن و محیط روستا دوره: 41، شماره: 177
9 بررسی میزان صرفه‌جویی در مصرف انرژی مسکن زمین‌پناه در مقایسه با مدل مستقر بر سطح زمین (مطالعه موردی: شهر شیراز) (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی دوره: 9، شماره: 2
10 بررسی نقش شاخص های پایداری اجتماعی- فرهنگی در توسعه فضاهای عمومی شهرها (مورد کاوی: پارک خلدبرین و خیابان باغ ارم- شهر شیراز) (دریافت مقاله) فصلنامه سیاستگذاری محیط شهری دوره: 1، شماره: 4
11 بهره گیری از الگوی تغییرپذیر جهت طراحی پوسته ی ساختمان در راستای کنترل نور روز (نمونه موردی: گل میمون) (دریافت مقاله) فصلنامه معماری و محیط پایدار دوره: 1، شماره: 1
12 پایش مولفه های بازآفرینی در راستای ارتقای کیفیت محیط در محله های تاریخی بارویکرد متخصص محور (مطالعه موردی: محله های تاریخی شهر شیراز) (دریافت مقاله) دوفصلنامه فرهنگ معماری و شهرسازی اسلامی دوره: 7، شماره: 2
13 تبیین مدل مفهومی شکل گیری نمای تجاری با هدف ارتقاء آسایش بصری و زیبایی شناسی در فضای شهری (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 12، شماره: 3
14 تبیین مولفه های معناشناسی شهر اسلامی در راستای سیاست گذاری توسعه پایدار شهری (دریافت مقاله) فصلنامه سیاستگذاری محیط شهری دوره: 2، شماره: 6
15 تحلیل مکانی تاب آوری کالبدی کلان شهر شیراز در مقابله با مخاطره ی سیل (دریافت مقاله) مجله هیدروژیومورفولوژی دوره: 9، شماره: 32
16 تدوین اصول ارتقای کیفیت فضای خصوصی مسکونی با رویکرد ادراک بصری مبتنی بر بوم شناسی بصری (ویدئواکولوژی) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار دوره: 12، شماره: 46
17 جایگاه «نشانه شناسی شهر ایرانی» در گردشگری در راستای آینده پژوهی برنامه ریزی شهری و توسعه پایدار (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای دوره: 6، شماره: 24
18 جایگاه نشانه های شهری در واکاوی مولفه های هویت و فرهنگ در سیمای شهر ایرانی (مطالعه موردی: بررسی سیمای شهر شیراز) (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 11، شماره: 1
19 جستاری در ارزیابی اقدامات نوسازی بافت های فرسوده شهری ایران (در قیاس با تجارب نوسازی جهانی) در راستای توجه به اهداف توسعه پایدار (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای دوره: 7، شماره: 27
20 سنجش میزان محرمیت در انواع ساختار فضایی خانه های تاریخی با استفاده از روابط ریاضی نحو فضا (مطالعه موردی: خانه های قاجاری شیراز) (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 16، شماره: 1
21 شناسایی عوامل کلیدی موثر بر گردشگری در کلانشهر شیراز با رویکرد آینده پژوهی (دریافت مقاله) مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری دوره: 10، شماره: 37
22 ضرورت توجه به جایگاه «حکمت اسلامی» در شهرسازی و معماری در راستای آینده پژوهی سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای دوره: 12، شماره: 46
23 طراحی سایبان متحرک در جهت کنترل نور روز در اقلیم گرم و نیمه خشک (با الهام از الگوی حرکتی گیاه گوشت خوار) (دریافت مقاله) دوفصلنامه فضای زیست دوره: 3، شماره: 1
24 مدل یابی تاثیر ادراک محیطی ساکنان بر شکل گیری گونه های فضایی مسکن(مطالعه موردی: محله حسین آباد در کلان شهر شیراز) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 12، شماره: 46
25 مقایسه عملکرد انواع سایبان ثابت در جهت کنترل نور روز ساختمان (مطالعه موردی: جبهه جنوبی در اقلیم یزد) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 24، شماره: 5
26 نقش مولفه های عملکردی معماری فضاهای آموزشی در اضطراب اجتماعی دانش آموزان (موردپژوهی: دبیرستان های دخترانه شیراز) (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی پایدار دوره: 10، شماره: 2
27 نقش مولفه های عملکردی معماری فضاهای آموزشی در اضطراب اجتماعی دانش آموزان (موردکاوی: دبیرستان های دخترانه شیراز) (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی پایدار دوره: 10، شماره: 2
28 واکاوی معنای هویت در سنجش پارادایم تحلیل جایگاه حیات بخشی در بافت شهری (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 8، شماره: 18
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Analysis of Sacred Concept in Architecture (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی معماری هدف
2 احیای بافت های تاریخی بارویکرد تصویرذهنی و خاطره مکان نمونه مطالعاتی:گذرتاریخی خانقاه احمدی شهرشیراز (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
3 احیای مولفه های هویت شهری در باز زنده سازی بافت های تاریخی نمونه مطالعاتی: گذر تاریخی خانقاه احمدی شهر شیراز (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی
4 ارائه راهکارهایی جهت بهبود و افزایش تعاملات و امنیت اجتماعی درفضاهای عمومی شهری باتاکید برپایانه های مسافربری برون شهری (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
5 ارتقا امنیت محیطی و کاهش جرائم شهری در قرارگاههای رفتاری بارویکردCPTEDبا تأکید بر بلوار چمران شیراز (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و منظر شهری
6 ارزیابی اقلیم گرم و مرطوب برفرایند طراحی نمونه موردی بندربوشهر (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
7 ارزیابی تأثیر مولفه های زیبایی شناسی و هویت بر جنبه های شناختی مکان نمونه موردی : بافت قدیمی مجموعه زندیه (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی
8 ارزیابی راندمان عملکردی فضا در معماری مسکونی بر اساس فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (مطالعه موردی : دوره پهلوی اول شهر شیراز) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری- شهر: " از معماری زیست مبنا تا آرمانشهر"
9 ارزیابی معیارهای پایداری زیست محیطی در ارتباط با مولفه های شهراسلامی در شهرک های نوساز (نمونه موردی: شهرک بهشتی شیراز) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری ایرانی، اسلامی (سیمای دیروز چشم انداز فردا)
10 باز آفرینی اصول و معیارهای معماری و شهرسازی ایرانی و اسلامی با الگو برداری از معماری زندیه (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی
11 باز آفرینی مولفه های زیبا شناسانه با الگو برداری از معماری زندیه (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی
12 بازآفرینی هویت شهری با استفاده از مفاهیم و مولفه های معماری زندیه (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی
13 بازآفرینی هویت معماری ایرانی با الگو برداری از مولفه های معماری زندیه (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی
14 بازخوانی اندیشه های مکتب جمال (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم انسانی وحکمت اسلامی
15 بازشناسایی مولفه ها وعناصرهویت بخش باغ ایرانی باتاکید برباغ تخت شیراز (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
16 بازشناسی مولفه های موثر در تغییر ساختار فرم کالبدی معماری ایرانی، شیوه پارتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
17 بازیابی کالبدی معماری ایرانی بعد از اسلام در تحلیل معماری مساجد و آرامگاه ها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی عمران، معماری و توسعه پایدار
18 باغ، مکانی برای تجلی هویت و فرهنگ در شهرسازی امروز با تأکید بر شهر شیراز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
19 بررسی اسکان همراهان بیمار در بیمارستان های تخصصی کلانشهر شیراز با رویکرد کاهش تنش های روانی همراهان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
20 بررسی اسکان همراهان بیمار در بیمارستان های تخصصی کلانشهر شیرازبا رویکرد کاهش تنش های روانی همراهان (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
21 بررسی انگاره ذهنی شهروندان شیراز از مکان مقدس (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
22 بررسی تاثیر خاطره جمعی بر قرارگاه های رفتاری، نمونه موردی؛ شهر شیراز (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های کاربردی در افق های نوین عمران و معماری
23 بررسی تاثیررابطه انسان بر طبیعت در جهت توسعه گردشگری روستایی (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران
24 بررسی تأثیر عوامل کالبدی در شکل گیری حس معنوی در مساجد ( نمونه موردی: مسجد نصیرالملک در بافت قدیم شیراز ) (دریافت مقاله) کنگره بین المللی پایداری در معماری و شهرسازی معاصر خاورمیانه
25 بررسی راهکارهایی برای طراحی پایدار منظرهای کوهستانی و امکان توسعه گردشگری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های نظری و عملی در معماری و شهرسازی
26 بررسی روند پیدایش و توسعه بیمارستان ها تا هتل بیمارستان ها با رویکرد نیازهای همراهان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فن آوری در مهندسی کاربردی
27 بررسی روند پیدایش و توسعه بیمارستان ها تا هتل بیمارستان ها با رویکرد نیازهای همراهان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری و شهرسازی (اندیشه،نظریه ها و روش ها)
28 بررسی روند توسعه و پیدایش بیمارستان تا هتل بیمارستان ها با رویکرد تحلیل نیازهای همراهان (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
29 بررسی سیر عملکرد، تغییر فرم و کاربری چهارطاقی ها در معماری ایرانی (ایران باستان و ایران بعد از اسلام) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری ایرانی، اسلامی (سیمای دیروز چشم انداز فردا)
30 بررسی عناصر پایداری اقلیمی درشکل گیری معماری مسکونی شهر شیراز با رویکرد موضوعی به خانه های دوره پهلوی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
31 بررسی عناصر پایداری اقلیمی درشکل گیری معماری مسکونی شهر شیراز با رویکرد موضوعی به خانه های دوره قاجاریه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری،برق و مکانیک ایران
32 بررسی عوامل مؤثر بر هویت کالبدی شهر بیرم (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
33 بررسی کارآمدی عملکردی فضا در معماری کوشک پهلوی اول شیراز(مطالعه موردی: خانه گلشن) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی نقش معماری و شهرسازی بر گردشگری شهرهای مرزی
34 بررسی کاربرد شیشه های رنگی در معماری وشهرسازی نوین (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی افق های نوین در حوزه مهندسی عمران، معماری، فرهنگ و مدیریت شهری ایران
35 بررسی کیفیت معماری داخلی بر تعاملات اجتماعی کودکان و ارتقاء صفات خلاقیت درآنان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی عمران، معماری، شهرسازی و مدیریت انرژی
36 بررسی مفهوم بینامتنیت در معماری پست مدرن در مقایسه پست مدرنیسم با پست مدرنیته (دریافت مقاله) اولین همایش ملی عمران، معماری و توسعه پایدار
37 بررسی مفهوم هویت درمعماری باتوجه به باغ ایرانی باتاکید برشهرشیراز (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
38 بررسی مولفه فرم در هویت معماری آرامگاهی معاصر ایران (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
39 بررسی مولفه نور در روانشناسی فضاهای مذهبی ایرانی (مورد کاوی معماری مساجد دوره قاجاریه) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مطالعات نوین مهندسی عمران، معماری، شهرسازی و محیط زیست در قرن 21
40 بررسی مولفه های رویداد در فضاهای شهری با توجه به دیاگرام ورونوی در منطقه ۶ شیراز (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی شهرسازی و معماری دانش بنیان
41 بررسی مولفه های هویت بخش بافت های تاریخی نمونه مطالعاتی:بافت تاریخی شهر شیراز (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در مهندسی عمران، معماری، محیط زیست و مدیریت شهری
42 بررسی نحوه اسکان همراهان بیمار در بیمارستان های شیراز با رویکرد کاهش تنش های روانی همراهان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری و شهرسازی (اندیشه،نظریه ها و روش ها)
43 بررسی نحوه اسکان همراهان بیمار در بیمارستان های شیرازبا رویکرد کاهش تنش های روانی همراهان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی فناوری های نوین در علوم مهندسی
44 بررسی نقش رنگ در فضاهای آموزش هنر و خلاقیت به کودکان (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
45 بررسی نقش قرارگاه های رفتاری در شکل گیری پاتوق های شهری (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های کاربردی در افق های نوین عمران و معماری
46 بررسی نقش مولفه های کالبد شهری در ایجاد مفهوم حس مکان نمونه موردی:مجموعه زندیه شیراز (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی
47 بررسی نمای متحرک جهت کنترل نور روز با رویکرد بایومیمیکری (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی عمران، معماری، هنر و طراحی شهری
48 بررسی و تبیین مفهوم هنر و زیبایی از دیدگاه عرفانی (دریافت مقاله) همایش بین المللی دین در آیینه ی هنر
49 بررسی و تحلیل نحوه اسکان همراهان بیمار در بیمارستان های شیراز با نگرش بر کاهش تنش روانی همراهان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فن آوری در مهندسی کاربردی
50 بررسی وجود عناصر اقلیمی در معماری مسکونی دوره ی زندیه با رویکرد موضوعی به خانه های استان فارس (دریافت مقاله) اولین همایش ملی عمران، معماری و توسعه پایدار
51 بهسازی و نوسازی بافت فرسوده راهبردی جهت نیل به اهداف توسعه پایدارمطالعه موردی: بافت فرسوده محله گلشن شیراز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
52 پایداری مولفه های معماری زندیه در هویت کالبدی شهر شیراز (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی
53 پیشگیری ازوقوع جرائم بااستفاده از راهبردهای طراحی محیطی CPTED دربافت قدیم (نمونه موردی: بافت قدیم شیراز) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
54 تاثیر پدافند غیر عامل در طراحی معماری و کاهش آسیب پذیری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
55 تاثیر چگونگی طراحی محیط زندگی در روحیات و روند شکل گیری شخصیت افراد (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
56 تاثیر حکومت ساسانیان بر فرم کالبدی معماری و شهرسازی ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نیارش شهر پایا
57 تاثیر حکومتهای اشکانی و ساسانی بر شیوه معماری پارتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری،برق و مکانیک ایران
58 تاثیر حکومتهای ایران باستان بر فرم معماری ایرانی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
59 تاثیر نشانه شناسی در شکل گیری هویت مکان (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
60 تاثیرکیفیت فضاهای عمومی شهری درارتقاء تعاملات اجتماعی و رعایت حقوق شهروندان (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
61 تاثیرگذاری آسمان و ستارگان بر هویت معماری ایران (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی و مدیریت فرهنگی شهرها
62 تأثیر ساماندهی قرارگاه های رفتاری بر ارتقاء فرهنگ شهرنشینی (نمونه موردی : بلوار چمران شیراز) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری ایرانی، اسلامی (سیمای دیروز چشم انداز فردا)
63 تبیین تحولات مورفولوژیک معماری مساجد در ادوار مختلف حکومت عثمانیان بر سرزمین های آناتولی (با تاکید بر تاثر آن از عناصر معماری بیزانس و ایران) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
64 تبیین نقش کاسموس وخائوس درمعماری معاصرایران بارویکرد فراکتالیسم (درراستای توجه به رویکرد شهرآینده، اندیشه بومی) (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی شهرآینده اندیشه بومی
65 تبیین هنر و حکمت هنر و رابطه آن با هویت و زیبایی دربافتهای تاریخی شهرهای ایرانی (دریافت مقاله) همایش بین المللی دین در آیینه ی هنر
66 تحلیل ایده و عملکرد در تبیین الگوهای چهارطاقی در معماری ایران باستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
67 تحلیل معماری ابنیه مرتبط با صدرالمتالهین در بررسی مولفه های معماری ایرانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
68 جایگاه آینده پژوهی تاب آوری شهری در توسعه پایدار (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی شهرسازی و معماری دانش بنیان
69 جایگاه پایانه های مسافربری در توجه به مقوله حقوق شهروندی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
70 جستاری بر رابطه معماری و طبیعت در جهت ایجاد دهکده های گردشگری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران معماری شهرسازی
71 جستاری در آفرینش هویت و مفهوم حس مکان، رویکردی پدیدارشناسانه (نمونه موردی: بافت قدیم شهر شیراز) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری ایرانی، اسلامی (سیمای دیروز چشم انداز فردا)
72 جستاری در ارزیابی اقدامات نوسازی بافت های فرسوده شهری ایران (دریافت مقاله) ششمین همایش مقررات ملی ساختمان
73 جستاری در انواع نشانه های شهری معاصر ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری ایرانی، اسلامی (سیمای دیروز چشم انداز فردا)
74 حس مکان در واکاوی مکان های مقدس (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نیارش شهر پایا
75 درآمدی برمعنویت هنراسلامی (دریافت مقاله) همایش بین المللی دین در آیینه ی هنر
76 راهکار های طراحی مجموعه های اقامتی تفریحی با محوریت گردشگری و معماری بومی در بوشهر (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران
77 راهکارهای پایداری اجتماعی در معماری امروز شیراز (در بررسی مولفه های معماری زندیه) (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی
78 راهکارهایی برای ارتقاءهویت فرهنگی شهرباتاکید برطراحی معماری درشهرشیراز (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
79 راهکارهایی برای بحران هویت شهر معاصر در واکاوی مولفه های شهر اسلامی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی شهر اسلامی
80 راهکارهایی جهت طراحی معماری هتل بیمارستان در شیراز با نگرش بر تاثیر متقابل محیط و کاربران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران معماری شهرسازی
81 ساماندهی قرارگاه های رفتاری با تأکید بر مراسم و فعالیت های آیینی ومذهبی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری ایرانی، اسلامی (سیمای دیروز چشم انداز فردا)
82 شناسایی عوامل احراز هویت مکان (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های کاربردی در افق های نوین عمران و معماری
83 شناسایی عوامل ناملموس فرهنگی موثر در شکل گیری هویت مکان (نمونه موردی: شهر شیراز) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
84 شناسایی مبادی بصری فرم در کالبد معماری آرامگاهی معاصر ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری،برق و مکانیک ایران
85 شیشه های رنگی و تاثیرات آن برفضای معماری (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
86 ضرورت توجه به مولفه های هویت کالبدی شهر در برنامه ریزی گردشگری پایدار (دریافت مقاله) همایش ملی رویکردهای نوین در برنامه ریزی و توسعه پایدار منطقه ای
87 طراحی ایستگاه مترو (با رویکرد پدافند غیر عامل) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
88 فرآیند طراحی نمای اقلیمی با رویکرد بایونیک (الگوی گیاهی) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی عمران، معماری، هنر و طراحی شهری
89 کاربری مترو به عنوان پناهگاه در مواقع بحرانی از نگاه پدافند غیر عامل (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری نوآوری های اخیر در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
90 گونه شناسی سایبان متحرک نما از نظر نوع حرکت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی نقش معماری و شهرسازی بر گردشگری شهرهای مرزی
91 مبانی نظری مرتبط با پایداری اجتماعی در معماری منظر (نمونه موردی: بوستان خلدبرین شیراز) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
92 مدیریت بحران با توجه به الزامات طراحی فضاهای معماری و راهکارهای پدافند غیر عامل (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری نوآوری های اخیر در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
93 معرفی الگوی حرکتی گیاهان در راستای طراحی سایبان نما با ساختار انطباق پذیر (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی عمران، معماری، هنر و طراحی شهری
94 معرفی مولفه های تاثیرگذار در طراحی اماکن آموزشی پایدار برای کودکان ( رده ی سنی 4 تا 6 سال ) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
95 مقایسه تاثیر مولفه های هویت ساز بر معماری خانه های سنتی بوشهر و کازرون (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مسکن ایرانی
96 مولفه های کالبدی معماری پارسی در تحلیل اندیشه های حکومتی هخامنشیان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی عمران، معماری و توسعه پایدار
97 نشانه شناسی فرهنگی با تاکید بر هویت مکان (نمونه موردی: شهر شیراز) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و منظر شهری
98 نقش شاخصه های اجتماعی و کالبدی فضاهای عمومی شهری در ارتقاء امنیت اجتماعی شهروندان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری ،عمران و توسعه نوین شهری
99 نقش فضاهای عمومی شهری درایجادامنیت اجتماعی بارویکرد رعایت حقوق شهروندی (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
100 نقش مولفه های هویت بخش معماری قاجاریه شیراز در طراحی منزلگاه فرهنگ و هنر (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
101 نقش و تاثیرفرهنگ و شاخصهای هویتی باتاکید برمعماری بومی خانه های بافت تاریخی بوشهر (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
102 نگاهی به عناصر هویت ساز در شهر شیراز با تاکید بر باغ ایرانی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری ،عمران و توسعه نوین شهری
103 نمای معماری، مولفه ای موثر در هویت چهره شهر (دریافت مقاله) همایش ملی شهرسازی فرهنگ گرا
104 واکاوی اندیشه های نادر اردلان در بناهای معماری معاصر ایران نمونه های مورد مطالعه: موزه هنرهای معاصر تهران و مدرسه عالی مدیریت (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
105 واکاوی چهارطاقی ها در قیاس تطبیقی معماری ایران باستان و بعد از اسلام (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی معماری هدف
106 واکاوی روستاهای گردشگری تفریحی نمونه موردی، روستای قلات شیراز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران
107 واکاوی مفهوم تقدس در معماری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی عمران، معماری و توسعه پایدار
108 واکاوی مولفه های تاریخی در عوامل ملموس فرهنگی با تاکید بر هویت مکان نمونه موردی: معماری زندیه شهر شیراز (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های کاربردی در افق های نوین عمران و معماری
109 واکاوی نقش حکمت اسلامی در معماری ایرانی از دیدگاه سنت و تجدد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم انسانی وحکمت اسلامی
110 واکاوی نقش معماری داخلی برادراک محیطی و میزان خلاقیت کودکان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی عمران، معماری، شهرسازی و مدیریت انرژی
111 هنردرمانی در کودکان و نقش فضای معماری در روند بهبود آنان (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
112 هویت کالبدی منظر شهر در تبیین نشانه های منطقه فرهنگی شیراز (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نیارش شهر پایا