محمد مهران امینی فرد

 محمد مهران امینی فرد ریاست دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر

محمد مهران امینی فرد

Mohammad Mehran amini fard

ریاست دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.