احمد امیری خراسانی

 احمد امیری خراسانی استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

احمد امیری خراسانی

Ahmad Amiri Khorasani

استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی تحول مخاطب در ادبیات پایداری کودک و نوجوان (بر اساس نظریه خواننده نهفته از ایدن چمبرز) (دریافت مقاله) مجله ادبیات پایداری دوره: 10، شماره: 18
2 بررسی جریان سیال لفظ دردره نادره (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات نظریه وانواع ادبی دوره: 1، شماره: 1
3 بررسی عنصر طنز در داستان های نوجوان دفاع مقدس (با تکیه بر دو اثر برگزیده از مجموعه رمان نوجوان امروز) (دریافت مقاله) مجله ادبیات پایداری دوره: 11، شماره: 21
4 بررسی ویژگی های ساختاری و محتوایی در نامه های آزادگان جنگ تحمیلی (دریافت مقاله) مجله ادبیات پایداری دوره: 11، شماره: 20
5 بلاغت طنز در آثار ادیب قاسمی کرمانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات ایرانی دوره: 16، شماره: 32
6 پرسش و پاسخ در آثار ناصرخسرو (دریافت مقاله) نثر پژوهی ادب فارسی دوره: 19، شماره: 40
7 تحلیلی بر آیات متشابه از منظر هرمنوتیک با تکیه بر کشف الاسرار (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های ادبی - قرآنی دوره: 7، شماره: 3
8 تدبیر منزل در اخلاق ناصری و اخلاق جلالی (دریافت مقاله) نثر پژوهی ادب فارسی دوره: 20، شماره: 42
9 جایگاه رجز در شعر دفاع مقدس (دریافت مقاله) مجله ادبیات پایداری دوره: 9، شماره: 16
10 خاستگاه و معانی واژه اعجم (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 40، شماره: 4
11 کارکردهای داستان حضرت موسی(ع) در شعر سبک خراسانی و عراقی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های ادبی - قرآنی دوره: 5، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی تفال و تطیر در مثنوی معنوی (دریافت مقاله) سومین همایش متن پژوهی ادبی (نگاهی تازه به آثار مولانا)