دکتر احمد امیری خراسانی

دکتر احمد امیری خراسانی استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

دکتر احمد امیری خراسانی

Dr. Ahmad Amiri Khorasani

استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ادبیات پایداری؛ تعارف و حدود (دریافت مقاله) مجله ادبیات پایداری دوره: 6، شماره: 10
2 اسوه های مذهبی در شعر دفاع مقدس (دریافت مقاله) مجله ادبیات پایداری دوره: 4، شماره: 7
3 Poetic Affection in Historical prose of Nafsat ol-Masdoor (دریافت مقاله) فصلنامه فنون ادبی دوره: 12، شماره: 2
4 بازتاب معاد در شعر عرفانی عطار (دریافت مقاله) فصلنامه عرفان اسلامی دوره: 18، شماره: 69
5 برجستگی‌های زبانی و زیبایی‌شناسی شعر انقلاب اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه فنون ادبی دوره: 11، شماره: 1
6 بررسی انتظار به عنوان عنصر پایداری با تکیه بر شعر قیصر امین پور و سلمان هراتی (دریافت مقاله) مجله ادبیات پایداری دوره: 3، شماره: 5
7 بررسی انواع مکاشفات عرفانی در مثنوی معنوی (دریافت مقاله) فصلنامه شعرپژوهی (بوستان ادب) دوره: 5، شماره: 2
8 بررسی پیشینه نمادین تمثیل «مرد در چاه» (دریافت مقاله) فصلنامه کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 16، شماره: 31
9 بررسی تاویل در اشعار ناصرخسرو (دریافت مقاله) فصلنامه فنون ادبی دوره: 8، شماره: 3
10 بررسی تحول مخاطب در ادبیات پایداری کودک و نوجوان (بر اساس نظریه خواننده نهفته از ایدن چمبرز) (دریافت مقاله) مجله ادبیات پایداری دوره: 10، شماره: 18
11 بررسی جریان سیال لفظ دردره نادره (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات نظریه و انواع ادبی دوره: 1، شماره: 1
12 بررسی عناصر انسجام متن در نفثهالمصدور بر اساس نظریه هالیدی و حسن (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 19، شماره: 63
13 بررسی عنصر طنز در داستان های نوجوان دفاع مقدس (با تکیه بر دو اثر برگزیده از مجموعه رمان نوجوان امروز) (دریافت مقاله) مجله ادبیات پایداری دوره: 11، شماره: 21
14 بررسی منصب قصه خوان و آیین های درباری مربوط به آن در طول تاریخ ادب شفاهی ایران (تا دوره قاجار)* (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات ایرانی دوره: 22، شماره: 43
15 بررسی نوع روایی هفت پیکر (دریافت مقاله) فصلنامه کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 8، شماره: 15
16 بررسی ویژگی های ساختاری و محتوایی در نامه های آزادگان جنگ تحمیلی (دریافت مقاله) مجله ادبیات پایداری دوره: 11، شماره: 20
17 بلاغت طنز در آثار ادیب قاسمی کرمانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات ایرانی دوره: 16، شماره: 32
18 بن مایه مهر و محبت در روابط خانوادگی در آثار مولوی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و ادبیات غنایی دوره: 10، شماره: 36
19 پرسش و پاسخ در آثار ناصرخسرو (دریافت مقاله) مجله نثر پژوهی ادب فارسی دوره: 19، شماره: 40
20 تاریخی مشهور با نامی مجعول (دریافت مقاله) مجله نثر پژوهی ادب فارسی دوره: 23، شماره: 47
21 تاملی در چیستی ادبیات آیینی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشنامه فرهنگ و ادبیات آیینی دوره: 2، شماره: 1
22 تأثیرات روانی هجوم مغول بر جامعه قرن هفتم، با نگاهی به نفثـۃ المصدور (دریافت مقاله) مجله متن شناسی ادب فارسی دوره: 8، شماره: 2
23 تحلیل تطبیقی اثرپذیری اشعار پارسی سرایان متقدم از کتاب شایست ناشایست و آثار امام محمد غزالی(با تکیه بر احیاءعلوم الدین و کیمیای سعادت) (دریافت مقاله) دوفصلنامه ادبیات تطبیقی دوره: 14، شماره: 27
24 تحلیل مبانی عرفان و اخلاق در کتاب "خاک‌های نرم کوشک" (دریافت مقاله) مجله ادبیات پایداری دوره: 2، شماره: 3
25 تحلیل نگاه عرفانی به درد و رنج در گزیده متون عرفانی قرن های پنجم، ششم و هفتم (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و ادبیات غنایی دوره: 11، شماره: 38
26 تحلیل نگاه عرفانی به درد و رنج در گزیده متون عرفانی قرن های پنجم، ششم و هفتم (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و ادبیات غنایی دوره: 11، شماره: 41
27 تحلیلی بر آیات متشابه از منظر هرمنوتیک با تکیه بر کشف الاسرار (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های ادبی - قرآنی دوره: 7، شماره: 3
28 تدبیر منزل در اخلاق ناصری و اخلاق جلالی (دریافت مقاله) مجله نثر پژوهی ادب فارسی دوره: 20، شماره: 42
29 جامعه‌شناسی و روان‌شناسی جنگ در ترجمة تاریخ یمینی (دریافت مقاله) مجله متن شناسی ادب فارسی دوره: 9، شماره: 3
30 جایگاه رجز در شعر دفاع مقدس (دریافت مقاله) مجله ادبیات پایداری دوره: 9، شماره: 16
31 خاستگاه و معانی واژه اعجم (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 40، شماره: 4
32 دیوان شمس تبریزی، آینه بازتاب شعورمندی کائنات (دریافت مقاله) فصلنامه عرفان اسلامی دوره: 15، شماره: 60
33 رقیب حصاری (دریافت مقاله) مجله متن شناسی ادب فارسی دوره: 1، شماره: 2
34 ریا و تزویر و انعکاس آن در اشعار جامی (دریافت مقاله) فصلنامه کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 18، شماره: 34
35 سهم ایرانیان در تکامل و تحول علم بلاغت (دریافت مقاله) پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت دوره: 1، شماره: 1
36 شیوه های کاربرد آیات و احادیث در مکالمه های حکایات گلستان (دریافت مقاله) فصلنامه شعرپژوهی (بوستان ادب) دوره: 1، شماره: 2
37 طبیعت شناسی سعدی و دلالتهای آن در اهداف تربیت عقلانی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 25، شماره: 36
38 فضل تقدّم با کیست؟ صفی‌علی‌شاه اصفهانی یا عمّان سامانی (دریافت مقاله) مجله متن شناسی ادب فارسی دوره: 5، شماره: 2
39 کارکردهای داستان حضرت موسی(ع) در شعر سبک خراسانی و عراقی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های ادبی - قرآنی دوره: 5، شماره: 1
40 مبانی خدا شناسی مولانا و دلالت های آن در تربیت عاطفی (اصول و روش‌ها) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 28، شماره: 48
41 مولفه های پایداری در اشعار فارسی علامه اقبال لاهوری (دریافت مقاله) مجله ادبیات پایداری دوره: 6، شماره: 11
42 مولفه های پایداری در سیمای شخصیت های رمان دفاع مقدس (دریافت مقاله) مجله ادبیات پایداری دوره: 1، شماره: 2
43 نگرش هرمنوتیکی میبدی و گنابادی به داستان حضرت آدم(ع) (دریافت مقاله) مجله الهیات تطبیقی دوره: 12، شماره: 25
44 وطن در دیوان سید اشرف الدین حسینی گیلانی(نسیم شمال) (دریافت مقاله) فصلنامه نقد، تحلیل و زیبایی شناسی متون (قندپارسی سابق) دوره: 6، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی تفال و تطیر در مثنوی معنوی (دریافت مقاله) سومین همایش متن پژوهی ادبی (نگاهی تازه به آثار مولانا)