عباس بخشی پور رودسری

 عباس بخشی پور رودسری دانشیار، دانشگاه تبریز

عباس بخشی پور رودسری

Abass Bakhshi Pour Roudsari

دانشیار، دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثربخشی الگودهی ویدیویی بر ارتباط چشمی و تعاملات اجتماعی کودکان با اختلال های طیف اتیستیک (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 4، شماره: 15
2 اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی در درمان افراد مبتلا به اضطراب فراگیر (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره دوره: 5، شماره: 1
3 اثربخشی روان درمانی انتقال محور بر کنش تاملی و کاهش نشانه شناختی بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 10، شماره: 4
4 اعتباریابی و پایایی سنجی فهرست اجبارها، وسواس ها و تکانه های آسیب پذیری (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 9، شماره: 3
5 بررسی کارایی آزمون 4عاملی شخصیتی کمپن (4DPT) (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 10، شماره: 2
6 پیش بینی آمادگی به اعتیاد بر اساس سبک های هویت، فرزند پروری و راهبردهای مقابله ای در دانش آموزان دوره متوسطه (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی طب انتظامی دوره: 3، شماره: 2
7 روابط ساختاری مولفه های سرشت و منش شخصیت با اختلالات هیجانی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 7، شماره: 2
8 کارایی درمان فراشناختی بر کاهش علایم و شدت اضطراب صفت در افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 7، شماره: 27
9 مقایسه ی عدم تحمل ابهام و کمال گرایی در بین بیماران مبتلا به اختلال وسواسی_جبری و افراد عادی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 7، شماره: 1
10 نقش سیستم های مغزی- رفتاری در اختلال سایکوپاتی بر اساس مدل سه بخشی سایکوپاتی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 8، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 تاثیر طرحواره درمانی بر کاهش اضطراب، افسردگی و افزایش رضایت از زندگی زنان خیانت دیده (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم اجتماعی، علوم تربیتی و روانشناسی