دکتر عباس بخشی پور رودسری

دکتر عباس بخشی پور رودسری دانشیار، دانشگاه تبریز

دکتر عباس بخشی پور رودسری

Dr. Abass Bakhshi Pour Roudsari

دانشیار، دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آیا تبیین های تاریخی متفاوت اند؟ (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 8، شماره: 33
2 اثربخشی الگودهی ویدیویی بر ارتباط چشمی و تعاملات اجتماعی کودکان با اختلال های طیف اتیستیک (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 4، شماره: 15
3 اثربخشی تحریک الکتریکی فراجمجمه ای بر همنوایی اجتماعی-اطلاعاتی: نقش تعدیلی جنسیت (دریافت مقاله) دوفصلنامه شناخت اجتماعی دوره: 12، شماره: 23
4 اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی در درمان افراد مبتلا به اضطراب فراگیر (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره دوره: 5، شماره: 1
5 اثربخشی درمان شناختی- رفتاری در بهبود نشانه های اختلال ارگاسم زنان و افزایش دانش و صمیمیت جنسی در زنان مبتلا به اختلال جنسی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 14، شماره: 54
6 اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اجتناب تجربه ای و افسردگی دانشجویان دختر دارای سندروم ترومای عشق (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 14، شماره: 2
7 اثربخشی روان درمانی انتقال محور بر کنش تاملی و کاهش نشانه شناختی بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 10، شماره: 4
8 اثربخشی روش درمانی حساسیت زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد در درمان اختلال استرس پس از سانحه ناشی از تجاوز جنسی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 9، شماره: 34
9 ارزیابی ساختار درونی مقیاس شدت شادنفرود: یک مطالعه ی تحلیل عاملی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 13، شماره: 3
10 ارزیابی کارایی درمان فراتشخیصی یکپارچه در کاهش شدت نشانه های افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر همراه با اختلال هیجانی همایند (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 8، شماره: 32
11 اعتباریابی و پایایی سنجی فهرست اجبارها، وسواس ها و تکانه های آسیب پذیری (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 9، شماره: 3
12 Comparison of the Effectiveness of Schema Therapy and Behavioral Model-Based Diet Therapy on Emotional Adjustment, Body Image, and Weight Loss among Obese Individuals with Nervous Overweight (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی عصبی روانشناسی دوره: 8، شماره: 1
13 بررسی رابطه تنظیم هیجان و تاب آوری در دانشجویان: نقش میانجی گری عزت نفس (دریافت مقاله) ماهنامه پیشرفت های نوین در روانشناسی، علوم تربیتی و آموزش و پرورش دوره: 6، شماره: 61
14 بررسی رابطه ی مشکل در تنظیم هیجان و استفاده ی مشکل ساز از تلفن هوشمند: مدل میانجی گری افسردگی و حمایت اجتماعی درک شده (دریافت مقاله) ماهنامه پیشرفت های نوین در علوم رفتاری دوره: 8، شماره: 56
15 بررسی روابط ساختاری دگماتیسم، سبک هویت، تعهد و ایمان مذهبی در جامعه جوانان (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات روانشناختی نوجوان و جوان دوره: 2، شماره: 2
16 بررسی ساختار عاملی، اعتبار و پایایی فرم فارسی پرسشنامه مقیاس های روابط (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 11، شماره: 3
17 بررسی کارایی آزمون 4عاملی شخصیتی کمپن (4DPT) (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 10، شماره: 2
18 بررسی مقایسه ای علایم مثبت و منفی اسکیزوتایپی و ابعاد شخصیت اسکیزوتایپال در میان دانشجویان دختر و پسر (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دوره: 10، شماره: 2
19 بررسی نقش میانجی ناامیدی در رابطه بین آلکسی تایمیا، تکانشگری، تحمل پریشانی، خودانتقادی با خودجرحی غیرخودکشی در نوجوانان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 18، شماره: 71
20 بررسی نگرش های ناکارآمد و سبک های مقابله ای در بیماران مبتلا به فشارخون اولیه (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 5، شماره: 2
21 بررسی و مقایسه اثر بخشی مداخله مبتنی بر مدل لذت افزایی و مدل خودخاموشی در کاهش افسردگی در زنان دارای نشانه های افسردگی (دریافت مقاله) مجله روش ها و مدل های روان شناختی دوره: 13، شماره: 49
22 پیش بینی آمادگی به اعتیاد بر اساس سبک های هویت، فرزند پروری و راهبردهای مقابله ای در دانش آموزان دوره متوسطه (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی طب انتظامی دوره: 3، شماره: 2
23 تاثیر ابعاد سرشت بر اختلال اضطراب فراگیر، وحشت زدگی و وسواس اجباری: با واسطه گری حساسیت انزجاری در دانشجویان دانشگاه ارومیه (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 24، شماره: 2
24 تحلیل مسیر روابط حمایت اجتماعی ادراک شده، راهبردهای مقابله ای و ویژگی های جمعیت شناختی با سازگاری روانشناختی مادران کودکان مبتلا به سرطان (دریافت مقاله) نشریه پرستاری کودکان دوره: 7، شماره: 4
25 ذهنیت های طرح واره ای، تجربه ی کودک آزاری و سبک های دلبستگی در اختلال شخصیت مرزی (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دوره: 13، شماره: 1
26 رابطه تیپ شخصیتی D و ابعاد آن با فشار روانی ادراک شده در دانشجویان دانشگاه تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 14، شماره: 4
27 رابطه سیستم های مغزی_ رفتاری و خوشه B اختلالات شخصیت با میانجیگری صفات تاریک شخصیت (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات روانشناختی نوجوان و جوان دوره: 4، شماره: 5
28 رابطه صفات شخصیتی مرتبط با نظام های بازداری/ فعال سازی رفتاری با سوگیری حافظه ناآشکار مفهومی و آشکار براساس پردازش انتقال مناسب (TAP) (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 6، شماره: 1
29 ررسی رابطه میان رضایت از زندگی و حمایت اجتماعی با بهداشت روان در دانشجویان (دریافت مقاله) مجله اصول بهداشت روانی دوره: 7، شماره: 28
30 روابط ساختاری ابعاد سرشت با اختلال وسواسی اجباری: با واسطه گری حساسیت انزجاری (دریافت مقاله) پژوهش های علوم شناختی و رفتاری دوره: 11، شماره: 1
31 روابط ساختاری بین سیستم های مغزی-رفتاری گری و مدل سرشت/ منش کلونینجر با ابعاد چهارگانه تاریک شخصیت (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات روانشناختی نوجوان و جوان دوره: 4، شماره: 9
32 روابط ساختاری مولفه های سرشت و منش شخصیت با اختلالات هیجانی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 7، شماره: 2
33 فروید و ویتگنشتاین؛ مقایسه ای روش شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 10، شماره: 39
34 کارایی تکنیکهای مبتنی بر رفتاردرمانی دیالکتیکی در کاهش مشکلات ناشی از درد در بیماران با سبک دلبستگی دلمشغول دارای درد مزمن عضلانی- اسکلتی: یک مطالعه تک موردی (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 20، شماره: 6
35 کارایی درمان فراشناختی بر کاهش علایم و شدت اضطراب صفت در افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 7، شماره: 27
36 مدل یابی علی آسیب پذیری روابط فرازناشویی بر اساس طرحواره های هیجانی با میانجی گری عملکرد جنسی (دریافت مقاله) فصلنامه زن و مطالعات خانواده دوره: 14، شماره: 52
37 مروری بر روش های بازآموزی حسی، به دنبال ترمیم اعصاب محیطی اندام فوقانی (دریافت مقاله) مجله پژوهش در علوم توانبخشی دوره: 5، شماره: 2
38 مروری بر نظریات آسیب شناسی روانی شناختی و مدل های فراشناختی برای اختلال وسواس فکری – عملی (دریافت مقاله) دو فصلنامه تعالی بالینی دوره: 5، شماره: 1
39 مشکلات خلقی-رفتاری کودکان زودرس در سنین مدرسه (دریافت مقاله) نشریه روان پرستاری دوره: 4، شماره: 4
40 مطالعه مقایسه ای عوامل شناختی در اختلالات وسواس فکری- عملی، اضطراب فراگیر و افسردگی اساسی (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد دوره: 18، شماره: 6
41 مقایسه ابعادسرشتی منشی افرادمبتلا به اختلال استرس پس ازسانحه باافرادسالم (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 2، شماره: 6
42 مقایسه افراد راست برتر و چپ برتر از لحاظ سطح خودپنداشت، اضطراب، و تکلیف حرکتی (چالاکی دست) (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت روان کودک دوره: 5، شماره: 2
43 مقایسه تکانشگری سرعتِ پاسخ و تکانشگری انتخاب در کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه/بیش‌فعالی و کودکان عادی (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 21، شماره: 4
44 مقایسه سوگیری توجه در دانشجویان مضطرب اجتماعی، با نشانه اضطراب اجتماعی و بهنجار در دانشگاهای شهر تبریز در سال ۱۴۰۱: یک مطالعه توصیفی (دریافت مقاله) مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره: 21، شماره: 10
45 مقایسه متغیرهای روانشناختی فاجعه آمیز کردن، ترس از حرکت و شدت درد با توجه به انواع سبک های دلبستگی در بیماران دارای دردهای مزمن عضلانی- اسکلتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 11، شماره: 42
46 مقایسه نظریه ذهن در مبتلایان به اختلال وسواسی- اجباری و افراد بهنجار (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 15، شماره: 1
47 مقایسه نگرانی، وسواس فکری و نشخوار فکری در افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر، اختلال وسواس- اجبار، اختلال افسردگی عمده و افراد بهنجار (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 7، شماره: 4
48 مقایسه نیمرخ انعطاف ناپذیری شناختی در بیماران اختلال وسواسی-اجباری، افسردگی اساسی و گروه سالم (دریافت مقاله) مجله اصول بهداشت روانی دوره: 23، شماره: 3
49 مقایسه ی عدم تحمل ابهام و کمال گرایی در بین بیماران مبتلا به اختلال وسواسی_جبری و افراد عادی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 7، شماره: 1
50 نسبت روان شناسی و دین (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 7، شماره: 29
51 نقش سیستم های مغزی- رفتاری در اختلال سایکوپاتی بر اساس مدل سه بخشی سایکوپاتی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 8، شماره: 4
52 نقش علی عوامل زیستی - روانی بر اضطراب اجتماعی دانشجویان (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دوره: 18، شماره: 2
53 نقش میانجی تاب آوری در رابطه بین ذهن آگاهی و بهزیستی ذهنی بیماران دیابتی شهرستان بناب در سال ۱۳۹۷: یک مطالعه توصیفی (دریافت مقاله) مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره: 19، شماره: 8
54 نقش میانجی تاب آوری در رابطه بین مثبت نگری و بهزیستی ذهنی بیماران دیابتی (دریافت مقاله) مجله روانشناسی اجتماعی دوره: 8، شماره: 56
55 نقش میانجی ذهن آگاهی و انعطاف پذیری شناختی در روابط بین سیستم های بازداری/ گرایش رفتاری و بدتنظیمی هیجان در افراد دارای نشانه های اختلال شخصیت مرزی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 14، شماره: 55
56 نقش واسطه ای نشخوار ذهنی در رابطه بین ناگویی هیجانی، تکانشگری، تحمل پریشانی و خودانتقادی با خودآسیبی (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 19، شماره: 1
57 ویژگی های روان سنجی نسخه جدید سیاهه کمال گرایی در دختران نوجوان ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 8، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر درمان فراشناختی بر آمیختگی فکر و باورهای فراشناختی منفی در بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر (دریافت مقاله) ششمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
2 اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر نشانه های رفتاری برونی سازی شده (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و سلامت روانی-اجتماعی
3 اثربخشی فیلم درمانی گروهی بر افزایش خودکارآمدی اجتماعی نوجوانان پسر شهر مشهد (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره وعلوم تربیتی
4 بررسی اثر تعدیل کننده شفقت به خود در رابطه ی میان نیاز های بین فردی وافکار خودکشی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی علوم روان شناختی و آموزشی
5 بررسی اثربخشی اصلاح هم نوسانی از طریق نوروفیدبک بر بهبود خواندن کودکان مبتلا به نارساخوانی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی،مشاوره و علوم رفتاری
6 بررسی اثربخشی نوروفیدبک بر بهبود آگاهی واج شناختی کودکان مبتلا به نارساخوانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
7 بررسی رابطه کم رویی و علایم افسردگی: مدل میانجیگری خودارزیابی هسته ای و احساسامنیت (دریافت مقاله) سومین همایش ملی آسیب شناسی روانی
8 بررسی مقایسه ای آسیب در محور ادراک زمان و مولفه های آن در بیماران مبتلا به اختلال اسکیزوفرنی و دوقطبی نوع اول (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی
9 بررسی مقایسه ای فراشناخت و حافظه سرگذشتی در بیماران مبتلا به اختلال وسواس فکری، عملی و افراد عادی (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین المللی روان درمانی (اجلاس آسیایی در بستر ارزش های فرهنگی)
10 پیش بینی نقص نظریه ذهن بر اساس نشانه های اضطراب اجتماعی و اضطراب فراگیر (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه
11 تاثیر طرحواره درمانی بر کاهش اضطراب، افسردگی و افزایش رضایت از زندگی زنان خیانت دیده (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم اجتماعی، علوم تربیتی و روانشناسی
12 کارایی درمان فراشناختی بر فرانگرانی و راهبردهای کنترل تفکر در بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر: یک مطالعه بررسی موارد در فرهنگ ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی فرهنگ، آسیب شناسی روانی و تربیت
13 مقایسه حساسیت اضطرابی و عدم تحمل بلاتکلیفی در افراد مبتلا به اختلال پانیک ، اختلال اضطراب فراگیر و افراد عادی (دریافت مقاله) اولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
14 مقایسه ذهن آگاهی مشکلات تنطیم هیجانی زوجین آشفته با زوجین غیر آشفته (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره، تعلیم و تربیت
15 مقایسه راهبردهای کنترل فکرمبتلایان به اختلال وسواسی - اجباری باافراد بهنجار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پرستاری، روانشناسی، ارتقای سلامت و محیط زیست سالم
16 مقایسه سازگاری و مولفه های آن در بین دانش آموزان تیزهوش و با هوش متوسط و ارتباط آن با انگیزه پیشرفت تحصیلی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی
17 مقایسه ظرفیت حافظه کاری مبتلایان به اختلال وسواسی - اجباری باافراد بهنجار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پرستاری، روانشناسی، ارتقای سلامت و محیط زیست سالم
18 مقایسه عدم تحمل بلاتکلیفی و نگرانی در افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر، اختلال وسواس - اجباری و افراد عادی (دریافت مقاله) اولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
19 مقایسه نقص در نظریه ذهن بر اساس نشانههای اختلال افسردگی بالا و پایین دردانشجویان (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه
20 مقایسه ی سیستم های مغزی رفتاری گری سیستم فعالساز و سیستم بازداری رفتار درزوجین درگیر در خیانت زناشویی و زوجین عادی در شهرهای تبریز ، تهران و کرج (دریافت مقاله) همایش ملی خانواده و مسائل نو پدید
21 نقش احساس تنهایی، سن و جنسیت در پیشبینی رفتارهای احتکاری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آسیب شناسی روانی