دکتر کاظم بدو

دکتر کاظم بدو دانشگاه ارومیه

دکتر کاظم بدو

Dr. Kazem Bado

دانشگاه ارومیه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 انتشار ترکیبات BTEX بنزین در خاک اشباع و غیر اشباع (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 46، شماره: 84
2 اثر تحکیم روی ضریب انتشار مولکولی یون کلر در یک خاک رسی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 26، شماره: 7
3 اثر چرخه های یخ زدگی- ذوب شدگی بر ضریب نفوذپذیری خاک رسی متراکم و عایق رسی ژئوسینتتیک (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 24، شماره: 2
4 اثر دما بر ضریب نفوذپذیری خاک رسی متراکم و عایق رسی ژئوسینتتیک (GCL) (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 52، شماره: 107
5 اثر سیستم پوشش تک لایه در کنترل زهاب اسیدی سدهای باطله معادن (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 47، شماره: 89
6 ارزیابی آزمایشگاهی خصوصیات ژئوتکنیکی و ژئوزیست محیطی ترکیبات ماسه- بنتونیت جهت استفاده در آستر کف مدفن های زباله (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 45، شماره: 79
7 ارزیابی پایداری و نشست خاکریز میانگذر دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 44، شماره: 75
8 ارزیابی طرح بهینه برای مدفن زباله از طریق محاسبات انتقال آلودگی (دریافت مقاله) فصلنامه مواد پیشرفته در مهندسی دوره: 24، شماره: 1
9 ارزیابی طرح بهینه برای مدفن زباله از طریق محاسبات انتقال آلودگی (دریافت مقاله) دوفصلنامه روشهای عددی در مهندسی دوره: 24، شماره: 1
10 استفاده از میکروسیلیس برای بهبود خصوصیات ژیوتکنیکی رس نازلو (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 32، شماره: 2
11 انتشار مولکولی یون کلر در سنگ مارن و ماسه سنگ (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران فردوسی دوره: 27، شماره: 2
12 بررسی آلودگی هوای ناشی از کارخانه سیمان ارومیه (دریافت مقاله) فصلنامه آنالیز سازه -زلزله دوره: 5، شماره: 6
13 بررسی آمایشگاهی استفاده از ضایعات پودر سنگ در ساخت لایه مانع انتقال آلودگی در محل های دفن زباله (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 43، شماره: 71
14 بررسی پتانسیل خاک لندفیل ارومیه به منزله لاینر جاذب کادمیوم در ساخت لندفیل مهندسی- بهداشتی (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 41، شماره: 3
15 بررسی کارایی جذب سیانید به وسیله زئولیت اصلاح شده با سورفکتانت کاتیونی از مواد باطله معدن طلا (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست و مهندسی آب دوره: 9، شماره: 3
16 پیش بینی و چگونگی در اختیارگرفتن نشست خاکریز ساخته شده روی پی سست با مسلح سازی به کمک ژئوتکستایل (مطالعه موردی بزرگراه شهید کلانتری در کیلومتر ۸۰۰+۷) (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران فردوسی دوره: 22، شماره: 2
17 پیشبینی منحنی مشخصه آب- خاک ماسه بادی تثبیتشده با پلیمر SBR و باکتری باسیلوس پاسته اوری در منطقه جبلکندی (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی مهندسی دوره: 13، شماره: 4
18 تاثیر افزودن نانورس در خاک رسی نازلو و ماسه ی فیروزکوه به منظور استفاده در آستر رسی (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 33، شماره: 4
19 تاثیر سیلت در خصوصیات رطوبتی ماسه غیر اشباع (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 48، شماره: 91
20 تاثیر نوع خاک در خصوصیات رطوبتی و هیدرولیکی خاک های غیراشباع (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 35، شماره: 3
21 حذف سیانید از محلول های آبی با استفاده از زئولیت طبیعی اصلاح شده با سورفکتانت کاتیونی (دریافت مقاله) مجله هیدروژئولوژی دوره: 6، شماره: 2
22 شبیه سازی حرکت یک بعدی و دو بعدی آلودگی بطریقه انتشار مولکولی در زیر یک مدفن زباله (دریافت مقاله) فصلنامه آنالیز سازه -زلزله دوره: 3، شماره: 3
23 شبیه سازی سیستمهای تله هیدرولیکی طبیعی و مهندسی در مدفن زباله با استفاده از مدلهای آزمایشگاهی یک بعدی سه لایه ای (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 1، شماره: 1
24 ضریب ظرفیت باربری Nc پی نواری واقع بر یک لایه ی منفرد با روش آنالیز حدی ادغام شده با المان محدود (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 53، شماره: 111
25 کارایی فرآیند رسوب میکروبی کربنات کلسیم در مقاوت سطحی ماسه بادی منطقه جبل کندی (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 9، شماره: 2
26 مبانی محاسبات حریم بهداشتی برای حفاظت کیفی چاههای آب شرب در شهرها (دریافت مقاله) دوفصلنامه روشهای عددی در مهندسی دوره: 23، شماره: 2
27 مبانی محاسبات حریم بهداشتی برای حفاظت کیفی چاههای آب شرب در شهرها (دریافت مقاله) فصلنامه مواد پیشرفته در مهندسی دوره: 23، شماره: 2
28 مطالعات آزمایشگاهی تغییرات نفوذپذیری هسته رسی سد خاکی- سنگریزه ای ارومیه تحت اثر تنش های موثر وارده توسط دستگاه نفوذپذیری سه محوری با دیواره انعطاف پذیر (Tri Flez2) (دریافت مقاله) فصلنامه آنالیز سازه -زلزله دوره: 5، شماره: 6
29 مطالعه ی اثر ناهمسانی ذاتی در رفتار خاک های ریزدانه ی منطقه ی شمال تبریز (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 36، شماره: 1
30 مقایسه عملکرد لایه های مانع انتقال آلودگی با استفاده از مدل های آزمایشگاهی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 23، شماره: 2
31 مهار فرسایش بادی توسط پلیمر SBR و میکروارگانیسم باسیلوس پاسته اوره (مطالعه موردی: منطقه جبلکندی) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 49، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آلودگی ویروسی منابع آب و خاک و مبانی حرکت و بقاء ویروس (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی بهداشت محیط
2 اثر بنتونیت روی مقاومت تک محوری ماسه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
3 اثر یخ زدگی و ذوب شدگی متناوب بر ضریب نفوذپذیری رس متراکم و عایق های ژئوسینتتیک (GCLs) (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
4 ارزیابی آزمایشگاهی عملکرد ترکیب ماسه و بنتونیت در کنترل انتقال آلودگی به روش انتشار مولکولی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
5 ارزیابی آزمایشگاهی معادل سازی لایه های مانع انتقال آلودگی درمدفن زباله (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
6 ارزیابی انتقال آلودگی از نمونه سنگ های محل دفن زباله ارومیه (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
7 ارزیابی پارامتر های موثر بر انتقال آلودگی از مدفن های زباله به سفره های آب زیر زمینی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مدیریت پسماند
8 ارزیابی پارامتریک حریم بهداشتی چاه های آب شرب شهرستان ارومیه برای آلاینده های ویروسی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
9 ارزیابی چرخه هیدرولوژیکی تولید شیرابه در یک مدفن زباله سنتی درمقایسه با یک مدفن مهندسی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست و منابع طبیعی
10 ارزیابی حرکت آب و تولید شیرابه درمدفن زباله با استفاده ازکدکامپیوتری HELP (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
11 ارزیابی خصوصیات ژیوتکنیکی رس آغشته به بنتونیت جهت استفاده در دیوار آب بند (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
12 ارزیابی دو بعدی انتشار آلودگی در یک مدفن زباله مهندسی بهداشتی (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی مهندسی عمران، معماری ،شهرسازی با رویکرد توسعه پایدار
13 ارزیابی سایت فعلی دفن پسماند شهرستان مرند و ارائه ی طرح پایه لندفیل برای چشم انداز ده ساله (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی عمران، معماری، هنر و طراحی شهری
14 ارزیابی کارا بودن پودر سنگ گرانیت به عنوان لاینر در محیط های مجاور لجناب درآزمایشگاه با معیار اندازه گیری انتشار مولکولی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
15 ارزیابی کارایی پلیمر رزین SBR برای تثبیت ماسه های روان (مطالعه موردی حوضه غرب دریاچه ارومیه، منطقه جبل کندی) (دریافت مقاله) اولین سمینار ملی بررسی چالش ها و راهکارهای مهندسی و مدیریتی دریاچه ارومیه
16 ارزیابی معادل سازی لاینرهای مانع انتقال آلودگی با استفاده از مدل های آزمایشگاهی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
17 ارزیابی نحوه تولید گاز در لندفیل و سیستم های جمع آوری آن (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
18 ارزیابی نحوه تولید گاز در لندفیل و سیستم های مدیریت و جمع آوری آن (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
19 ارزیابی نشست خاکریز میانگذر دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
20 اندرکنش ناحیه حفاظتی چاه ها با پلوم آلودگی منابع آلاینده (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت منابع آب
21 انواع پوشش های مورد استفاده در لندفیل (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
22 بررسی آزمایشگاهی اثر حرارت بر پتانسیل خشک شدن عایق های رسی – ژیوسینتتیکی (GCLs) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
23 بررسی آزمایشگاهی انتشار مولکولی در ضایعات پودرسنگ سنگبری ها جهت استفاده در لایه های مانع انتقال آلودگی در مدفن های زباله (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
24 بررسی اثرات افزایش تراز آب زیرزمینی بر میزان حجم محبوس شدگی سیالات هیدروکربنی سبک (LNAPLs) وآلودگی آب های زیرزمینی (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران
25 بررسی اثرموادپودری ریزدانه روی نفوذپذیری ماسه (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
26 بررسی استفاده از ترکیب شیل، کائولین و خاک رس به عنوان مواد لاینر مدفن زباله برای جذب کادمیوم (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
27 بررسی پایداری شیروانی سد خاکی علویان با استفاده از برنامه WinStable (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
28 بررسی پتانسیل خاک محل دفن زباله شهر ارومیه به عنوان لاینر جاذب کادمیوم در ساخت لندفیل مهندسی-بهداشتی (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
29 بررسی تاثیر EDTA در پاکسازی خاک رسی آلوده به فلز سنگین با استفاده از روش الکتروشیمیایی پیشرفته (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران , معماری و شهرسازی معاصر
30 بررسی تاثیر پارامترهای هندسی عناصر مسلح کننده در ظرفیت باربری و پایداری دیوارهای حایل (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
31 بررسی تاثیر حرکت ورودی و آرایش ستونهای شنی در نشست پی ناشی از روانگرایی با استفاده از میزلرزه (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
32 بررسی تاثیرنانوذرات رس بررفتارژئوتکنیکی رس منطقه نازلوی ارومیه و ماسه فیروزکوه (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
33 بررسی تغییرات نفوذپذیری خاک مورد استفاده درهسته مرکزی سد خاکی- سنگریزهای شهرچای ارومیه تحت اثر تنشهای موثر وارده توسط دستگاه نفوذپذیری سه محوری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی سد سازی
34 بررسی جوانه زنی بذر گیاه فیسالیس رقم پروویانا با سویه های مختلف باکتری تحت تنش مواد نفتی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران و معماری در مدیریت شهری قرن 21
35 بررسی حذف فلز سنگین از خاک رسی آلوده با استفاده از تلفیق روش الکتروکینتیک و دیواره تراوای واکنش زا (PRB) (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران , معماری و شهرسازی معاصر
36 بررسی خصوصیات تراکمی و ضرایب نفوذپذیری هیدرولیکی ترکیبات ماسه- بنتونیت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
37 بررسی خصوصیات ژئوتکنیکی خاک پیت ارومیه (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
38 بررسی روش های بهسازی خاک های ریزدانه با استفاده از مواد افزودنی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
39 بررسی ضرایب انتشار مولکولی و جذب سطحی آلاینده های هیدروکربنی در رس اشباع (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
40 بررسی طرح یک مدفن زباله مهندسی - بهداشتی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت پسماند
41 بررسی عددی انتشار سیالات هیدروکربنی سبک از منابع ذخیره در داخل خاک (مطالعه موردی: محدوده مطالعاتی دشت تبریز) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری، توسعه و بازآفرینی زیرساخت های شهری در ایران
42 بررسی عوامل موثر بر میزان انتقال آلودگی و تعیین ضریب انتشار مولکولی در لاینرهای ماسه بنتونیتی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران
43 بررسی فرآیند خشک شدن و ترک خوردگی در لاینر های رسی_ژئوسنتتیک (GCLs)بر اثر تغییرات دمایی در کف لندفیل (دریافت مقاله) دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
44 بررسی فرآیند خشک شدن و ترک خوردگی لاینرهای رسی – ژئوسنتتیک(GCLs) بر اثر تغییرات دمایی در کف لندفیل (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
45 بررسی معیارهای طراحی المان های مهندسی لندفیل ها برای دفن مواد زائد جامد در کشور (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانشجویی مدیریت و فناوریهای نوین در علوم بهداشتی، سلامت و محیط زیست
46 بررسی معیارهای طراحی المان های مهندسی لندفیل ها برای دفن مواد زائد جامد در کشور (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
47 بررسی معیارهای طراحی شبکه های زهکش ژئوکامپوزیت برای استفاده در محل های دفن بهداشتی – مهندسی زباله (لندفیل) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
48 بررسی مقاومت برشی لاینرهای ماسه بنتونیتی در لندفیلهای مهندسی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
49 بررسی نتایج ابزار دقیق سد شهرچای ارومیه در مراحل ساخت و آبگیری و مقایسه آن با نتایج تحلیل عددی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
50 بررسی نحوه انتشار هیدروکربنهای سبک در خاک غیر اشباع با کد کامپیوتری HSSMWIN (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
51 بررسی نحوه تولید شیرابه در لندفیل و روش های مختلف جمع آوری و مدیریت آن16 (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
52 بررسی نحوه تولید، روشهای مدیریت و آنالیز انتقال آلودگی شیرابه درمدفن های زباله ( لندفیل) (دریافت مقاله) اولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
53 بررسی نشست و پایداری جاده شهید کلانتری در ناحیه ساحل غرب دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
54 تاثیر صلبیت پوشش دیوار، سختی و فاصله قائم مسلح کننده ها بر رفتار دیوارهای حائل خاکی مسلح شده با ژئوسینتتیک ها (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
55 تاثیر مسلح کننده ژئوتکستایل در رفتار خاکریز احداث شده روی بستر سست – مطالعه موردی بزرگراه شهید کلانتری ارومیه - تبریز (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
56 تأثیر فاصله تونل های دوقلو و سطح آب زیرزمینی بر جابجائی ها، نیروها ی وارد بر سیستم نگهداری تونل و نشست سطح زمین در اثر زلزله (مطالعه موردی، تونل متروی تبریز) (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
57 تأثیر گرادیان هیدرولیکی وهدایت هیدرولیکی سفره اب زیرزمینی بر انتقال آلودگی از میان مواد زائد مدفون با استفاده از دیواره های خاک ـ بنتونیتی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
58 تأثیر ناحیه غیراشباع خاک طبیعی زیر مدفن زباله در میزان نشت از لاینر مانع انتقال آلودگی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
59 تحلیل عددی نشست بزرگراه شهید کلانتری در کیلومتر 7+800 (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
60 تحلیل نشست سد شهرچای ارومیه در دوره های ساخت و بهره برداری (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
61 تعیین تاثیر پوکی سفره بر روی حریم بهداشتی چاه های آب شرب، برای یک آلاینده ویروسی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
62 تعیین تاثیر گرادیان هیدرولیکی سفره بر روی حریم بهداشتی چاه های آب شرب، برای یک آلاینده ویروسی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
63 تعیین حریم بهداشتی چاههای آب شرب شهرستان ارومیه برای یک آلاینده ویروسی (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
64 حریم بهداشتی چاه برای آلاینده های ویروسی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت منابع آب
65 سهم جریان زیست محیطی دریاچه ارومیه از رودخانه زرینه رود با انواع روشهای اکو-هیدرولوژیکی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
66 شبیه سازی حرکت یک بعدی و دو بعدی آلودگی بطریقه انتشار مولکولی در زیریک مدفن زباله (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
67 صحت سنجی دادههای تراوش و پیزومتریک سد شهرچای ارومیه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
68 طراحی و ساخت دستگاه آزمایش تورم – دیفیوژن برای عایق های رسی – ژئوسینتتیک (GCLs) (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
69 کاربرد لاینرهای رسی متراکم و رسی – ژئوسنتتیک در کف محل های دفن بهداشتی – مهندسی زباله ( لندفیل ) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
70 کاربردریزشمع ها برای بهبود مشخصات ژئوتکنیکی خاک ها (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
71 کنترل پایداری شیروانی های دریاچه سد شهر چای ارومیه (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
72 کنترل پایداری و نشست خاکریز ساخته شده روی بستر سست با استفاده ازژئوتکستایل و زهکشهای قائم (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
73 محاسبه حریم بهداشتی چاه و آنالیز حساسیت با استفاده از کد کامپیوتریVisual Modflow (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی مهندسی عمران
74 محاسبه حریم حفاظتی چاه در دشت ارومیه با استفاده از روش المان محاسباتی(کد رایانه ای WhAEM2000) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
75 مدلسازی ظرفیت بهره وری بالقوه بیوگاز در یک مدفن پسماندهای جامد شهری (نمونه موردی مدفن شهر تبریز) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری، توسعه و بازآفرینی زیرساخت های شهری در ایران
76 مدلسازی عددی سیستم خاک-لوله و بررسی پاسخ لوله های مدفون به گسیختگی زمین ناشی از زلزله در شرایط دفن عمیق (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
77 مروری بر اصول طراحی محل های دفن بهداشتی- مهندسی زباله های شهری(لندفیل ها) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بهداشت محیط
78 مطالعه آزمایشگاهی اثر تله هیدرولیکی طبیعی و مهندسی در مدفن زباله, در کاهش انتقال آلودگی (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی مهندسی عمران
79 مطالعه آزمایشگاهی و نظری انتشارمولکولی یون کلردرسنگ مارن و ماسه سنگ (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
80 مطالعه پارامترهای حاکم بر حرکت آلودگی به سفره آب زیرزمینی در گزینه های مختلف مدفن زباله (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران
81 مطالعه پارامتریک حریم بهداشتی چاه شماره 20 ارومیه برای آلاینده ویروسی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
82 مطالعه حرکت دو بعدی آلودگی به طریقه فرا رفت- انتشار مولکولی با استفاده از مدل آزمایشگاهی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
83 مطالعه و مدیریت منابع آب زیر زمینی دشت ارومیه با استفاده از روش تفاضلات محدود (Visual Modflow2.8) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مدیریت منابع آب
84 معادل سازی استفاده از لایه رسی و یا لایه رسی- ژئو سینتتیک در مدفن های زباله مهندسی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
85 معادل سازی گزینه های مختلف طرح مدفن زباله شهری با استفاده از لاینر رسی یا لاینر رسی - ژئوسینتتیک برای کاهش آلودگی منابع آب زیرزمینی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
86 معیارها و روش های تعیین ناحیه حفاظت سرچاهی (حریم بهداشتی چاه) - محاسبات موردی برای چاه آب شرب شماره 33 شهرستان ارومیه (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی عمران
87 مقایسه و معادل­سازی انتقال آلاینده­ها در لاینر­های مرکب مدفن­های مدرن شهری (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
88 مکان یابی مدفن زباله شهری (لندفیل) شهرستان ارومیه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران