دکتر مسعود اخوان کاظمی

دکتر مسعود اخوان کاظمی استاد تمام

دکتر مسعود اخوان کاظمی

Dr. Masoud AKHAVAN KAZEMI

استاد تمام

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 « بررسی نقش جماعت اهل حق استان کرمانشاه در حماسه دفاع مقدس» (با تاکید بر دلایل همگرایی مردم اهل حق در دوران دفاع مقدس) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات دفاع مقدس دوره: 7، شماره: 3
2 آثار اقتصاد سیاسی متکی بر نفت بر امنیت ملی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین المللی دوره: 8، شماره: 27
3 آینده پژوهی گروههای تکفیری و تاثیر آنها بر منازعات منطقه ای در غرب آسیا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست دوره: 6، شماره: 24
4 ابعاد و اهداف حضور و نفوذ اسرائیل در آفریقا (دریافت مقاله) پژوهش نامه ایرانی سیاست بین الملل دوره: 12، شماره: 1
5 اقتصاد سیاسی رانت و خصوصی سازی در ایران پس از انقلاب اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اقتصاد سیاسی بین الملل دوره: 5، شماره: 1
6 ایده های نجات بخش بشریت در انقلاب های بزرگ:مطالعه موردی انقلاب های بزرگ فرانسه، روسیه و ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی متین (امام خمینی و انقلاب اسلامی) دوره: 20، شماره: 81
7 New Social Movements: A Case Study of Emerging Environmental Movements (دریافت مقاله) مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دوره: 9، شماره: 2
8 بازشناسی انقلاب های بزرگ با تاکید بر شاخصه ها و ابعاد بین المللی آنها (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی ایران دوره: 10، شماره: 1
9 بحران سوریه و مناقشه ژئوپلیتیکی قدرت های منطقه ای (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسلام دوره: 4، شماره: 4
10 بررسی تاثیر انقلاب اسلامی بر بیداری اسلامی کشورهای منطقه (دریافت مقاله) ماهنامه پژوهش ملل دوره: 6، شماره: 61
11 بررسی نهادمندی حزب دموکرات ایران (قوام) بر اساس آرای ساموئل هانتینگتون (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست دوره: 11، شماره: 40
12 بررسی و مقایسه تطبیقی انقلاب ایران و انقلاب فرانسه بر اساس نظریه کرین برینتون(نوع مقاله: پژوهشی) (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد سیاسی دوره: 3، شماره: 10
13 بهار عربی و جایگاه حکومت اقلیم کردستان عراق در خاورمیانه (دریافت مقاله) پژوهش نامه ایرانی سیاست بین الملل دوره: 7، شماره: 1
14 بیعت و اشکال آن در اندیشه سیاسی اسلام (دریافت مقاله) ماهنامه پژوهش ملل دوره: 3، شماره: 25
15 تاثیرفوتبال برمولفه های هویت ملی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات دوره: 14، شماره: 23
16 تحلیل تاثیر تغییرات آب وهوایی و چالش ها و فرصت های حاصل از آن بر بحران های منطقه ای (دریافت مقاله) پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 48، شماره: 1
17 تحلیل جامعه شناختی سیاسی از جنبش های زیست محیطی متاخر (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 10
18 تحلیل جنبش مشروطه در چارچوب نظریه های گذار به دموکراسی: نخبگان مصالحه جو (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 4، شماره: 4
19 تحلیل رابطه اسرائیل و کردستان عراق و پیامدهای امنیتی آن برای جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای سیاسی معاصر دوره: 8، شماره: 26
20 تحلیل فرایند استعلای گفتمان اسلامگرا در انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی ایران دوره: 9، شماره: 3
21 تحلیل مبانی پایدار در روابط استراتژیک ترکیه و اسرائیل در خاورمیانه (۲۰۲۲-۲۰۰۲) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسلام دوره: 11، شماره: 3
22 تحلیل مواضع روسیه در قبال کردهای سوریه پس از تحولات ۲۰۱۱ (دریافت مقاله) فصلنامه رهیافت های سیاسی و بین المللی دوره: 9، شماره: 1
23 تحلیل نقش بازیگران و گفتمانهای داخلی، در تداوم و تعمیق بحران در سوریه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسلام دوره: 6، شماره: 2
24 تحلیل ویژگی های رهبری امام خمینی از منظر روانشناسی سیاسی (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست پژوهی ایرانی دوره: 8، شماره: 30
25 تحلیلی انتقادی بر مداخلات نظامیان در سیاست نقدی بر کتاب نظامیان و سیاست (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 18، شماره: 6
26 جان رالز و عدالت بین المللی (دریافت مقاله) پژوهشنامه علوم سیاسی دوره: 7، شماره: 1
27 روندپژوهی فرایند توسعه سیاسی در ایران معاصر (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 25، شماره: 95
28 رویکرد ایالات متحدةآمریکا به خرده سیستم خلیج فارس در اقتصاد جهانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه سیاست و روابط بین الملل دوره: 3، شماره: 6
29 ریشه ها و اشکال مختلف گرایش به خشونت و پرخاشگری در تعاملات اجتماعی و سیاسی جامعه ایران (دریافت مقاله) فصلنامه بحران پژوهی جهان اسلام دوره: 9، شماره: 4
30 شناسایی تهدیدات و آسیب های امنیتی نقش آفرینی شبکه های اجتماعی در انتخابات ایران (دریافت مقاله) مجله پژوهشهای سیاسی و بین المللی دوره: 13، شماره: 53
31 مفهوم و مبانی صلح در نهج البلاغه (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی دوره: 14، شماره: 51
32 منازعه مسلمانان و هندوها بر سر شهر آیودیا (۲۰۱۸-۱۹۴۹) (دریافت مقاله) پژوهش نامه ایرانی سیاست بین الملل دوره: 8، شماره: 1
33 مولفه های مقاومت در فرهنگ سیاسی جنبش انصارالله یمن (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسلام دوره: 10، شماره: 1
34 ناجنبش زنان و تغییر در مناسبات اجتماعی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه پژوهی فرهنگی دوره: 11، شماره: 3
35 نسبت میان حقیقت و سیاست: خوانشی نئوپراگماتیستی (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش سیاست نظری دوره: 12، شماره: 23
36 نقش عناصر زیست محیطی در ایجاد تنش های آتی بین ایران و عراق (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات سیاسی بین النهرین دوره: 1، شماره: 1
37 واکاوی تئوری بحران در فرآیند توسعه سیاسی بر اساس نظریه لوسین پای (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد توسعه دوره: 17، شماره: 67
38 واکاوی تطبیقی دولت اسلامی و دولت مسلمانان از رهگذر تحولات تاریخی (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 20، شماره: 9
39 واکاوی حیات سیاسی احمد قوام بر اساس نظریه «روان‌کاوی اجتماعی» کارن هورنای (دریافت مقاله) دو فصلنامه جستارهای تاریخی دوره: 10، شماره: 2
40 واکاوی روند توسعه اقتصادی کره جنوبی در پرتو نظریه آدریان لفت ویچ (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اقتصاد سیاسی بین الملل دوره: 4، شماره: 2
41 واکاوی فرایند تکوین ملت در ایران معاصر؛ تاریخچه و روند (مطالعه موردی: عصر رضاشاه ۱۳۲۰-۱۳۰۴) (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 4، شماره: 1
42 واکاوی مفهومی فروپاشی دولت؛ در چارچوب تحلیل سیستمی (دریافت مقاله) فصلنامه دولت پژوهی دوره: 9، شماره: 35
43 واکاوی نسبت میان پست مدرنیسم و امر سیاسی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست دوره: 8، شماره: 29
44 واکاوی نقش بحران مشارکت در سقوط رژیم پهلوی دوم (دریافت مقاله) فصلنامه دولت پژوهی دوره: 7، شماره: 28
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی جایگاه مردم در حکومت از دیدگاه رشید رضا و نظام لیبرال دموکراسی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی فقه،حقوق و پژوهش های دینی
2 بررسی موانع سیاسی و اجتماعی توسعه سیاسی در رژیم پهلوی دوم (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی علوم سیاسی، روابط بین الملل و تحول
3 بررسی و مقایسه هژمونی سیاسی ایالات متحده آمریکا با تحلیل موردی دولت ترامپ و اوباما (دریافت مقاله) اولین کنفرانس حقوق، علوم سیاسی و علوم انسانی
4 پیدایش جامعه شناسی سیاسی ورزش (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین در جامعه
5 تحلیل تاثیر ناامنی و بیاعتمادی بر شکل گیری خلقیات منفی در جامعه ایران (با استفاده از چارچوب مفهومی هرم مازلو) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی جامعه شناسی علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی
6 تروریسم رسانه ای ؛چالش آینده امنیت در نظام بین الملل (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی مدیریت رسانه
7 جامعه شناسی سیاسی ورزش ونقش آن در سلامت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت اهواز
8 مبانی اخلاق اجتماعی و رفتار سیاسی اسلام در صحیفه سجادیه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم انسانی، مطالعات فرهنگی و اجتماعی
9 مطالعه و بررسی پیامدهای تغییرات اقلیم بر امنیت اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی امنیت اقتدار و پیشرفت
10 واکاوی نسبت جابجایی های جمعیتی با ناهنجاریهای اجتماعی در استان کرمانشاه (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی کرمانشاه و زندگی شهری
11 واکاوی نقش و تاثیر تضعیف احزاب و جامعه مدنی در سقوط پهلوی دوم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی در تاریخ ،فرهنگ وبیداری اسلامی