ازیر بلوچ

 ازیر بلوچ سرپرست دانشگاه بین المللی چابهار

ازیر بلوچ

Ozir Baloch

سرپرست دانشگاه بین المللی چابهار

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.