عبدالرزاق حسامی فر

 عبدالرزاق حسامی فر دانشیار دانشگاه بین‌المللی امام خمینی

عبدالرزاق حسامی فر

Abdorazagh Hesami Far

دانشیار دانشگاه بین‌المللی امام خمینی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 استاد مطهری و نقد ایدیالیسم (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت معاصر دوره: 2، شماره: 1
2 استدلال خاطره نویس ویتگنشتاین در نفی زبان خصوصی (دریافت مقاله) فصلنامه حکمت و فلسفه دوره: 11، شماره: 41
3 Plantinga on Divine Foreknowledge and Free Will (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 13، شماره: 28
4 پراگماتیسم و فلسفه تحلیلی (دریافت مقاله) دو فصلنامه تأملات فلسفی دوره: 6، شماره: 17
5 معیار فعل اخلاقی و رابطه دین و اخلاق از منظر استاد مطهری (دریافت مقاله) دو فصلنامه تأملات فلسفی دوره: 4، شماره: 13