سید ابوذر افتخاری

 سید ابوذر افتخاری استاد

سید ابوذر افتخاری

Seyed Abozar Eftekhari

استاد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.