بهروز گتمیری

 بهروز گتمیری دانشگاه تهران- راه و ساختمان

بهروز گتمیری

Behrouz Ghatmiri

دانشگاه تهران- راه و ساختمان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه روشی ساده شده برای پردازش تصویر دیجیتالی به منظور تعیین شاخص شدت ترک در خاک های رسی متراکم شده (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی مهندسی دوره: 5، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز حساسیت پارامتر نفوذپذیری محیط متخلخل اشباع در حضور ترک (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی
2 آنالیز دینامیکی سدهای خاکی با هسته بتن آسفالتی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
3 اثر خصوصیات توپوگرافی و ژئوتکنیکی ساختگاه برنمودار بزرگنمایی و طیف پاسخ حاصل از زلزله (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
4 اثرات رفتار غیرخطی مصالح خاکی بر روی پاسخ لرزهای دره های آبرفتی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران
5 اثرات لرزه ای غیرخطی ساختگاه در توپوگرافی های پرشده آبرفتی متخلخل اشباع (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
6 ارزیابی پاسخ لرزه ای دره های آبرفتی نیم سینوسی باتوجه به خصوصیات مصالح آبرفتی (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین
7 ارزیابی پتانسیل روانگرایی در استان گلستان به کمک تست های درجا و آزمایشگاهی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
8 ارزیابی تنش های موثر و فشار حفره ای ناشی از موج در اطراف لوله های مدفون (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
9 ارزیابی روانگرایی ناشی از موج در نهشته های ماسه ای بستر دریا (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
10 ارزیابی عددی پایداری لوله های مدفون تحت اثر امواج دریا (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
11 ارزیابی عددی فشار حفره ای اطراف لوله های مدفون تحت اثر امواج دریا (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت بحران، زلزله و آسیب پذیری اماکن و شریانهای حیاتی
12 ارزیابی و تعیین آسیب پذیری سدها تحت پدیدهی فرسودگی سنی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
13 ارزیابی و تعیین آسیب­پذیری سدها تحت پدیده­ی فرسودگی سنی - سدهای بتنی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
14 الگوی بزرگنمایی پاسخ طیفی ساختگاه دربرابرحرکات لرزه ای بادرنظر گرفتن اثرتوپوگرافی و رسوبات (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
15 بررسی اثر ترکیبی رسوبات و زاویه انتشار امواج بر الگوی بزرگنمایی درهها (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
16 بررسی اثر زاویه تابش موج مهاجم در ترکیب با ویژگی های هندسی در بزرگنمایی دره های مثلثی (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین
17 بررسی اثرات برهم کنش خاک-گیاه روی افزایش نشست و مکش ماتریسی در محیط های متخلخل چند فازی به روش اجزای محدود (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
18 بررسی اثرات ترکیبی توپوگرافی و رسوبات در پاسخ لرزهای سایت با استفاده از نرمافزار هیبرید (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
19 بررسی اثرات رفتار غیرخطی خاک بر پاسخ دینامیکی سازه های بلند (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
20 بررسی اثرات نسبت پرشدگی دره برروی پاسخ لرزه ای دره های ابرفتی با استفاده از برنامه عددی هیبرید (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
21 بررسی پاسخ لرزه ای دره های آبرفتی مثلثی پر و خالی تحت امواج SV با انتشار در جهات مختلف به منظور اصلاح آیین نامه های لرزه ای (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی زلزله و سازه
22 بررسی پایداری لوله های مدفون تحت اثر امواج دریا (ارزیابی فشار حفره ای ناشی از موج در اطراف لوله) (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی عمران
23 بررسی تغییرات میدان فشار در محیط اشباع ترک خورده تحت اثر شار جریان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی
24 بررسی دو بعدی اثرات ساختگاه در پاسخ لرزه ای گودها و ساختمان های مجاور (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
25 بررسی رفتار غیرخطی خاکهای غیراشباع، کاربرد در آنالیز سدهای خاکی (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
26 بررسی روانگرایی بستر دریا تحت گذر موج زیر سازه های وزنی (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
27 بررسی شیبهای میخکوبی شده تحت اثر زلزله (دریافت مقاله) دومین همایش مقابله با سوانح طبیعی
28 بررسی ظرفیت باربری شمعهای کوبیده شده بر بستر خلیج فارس (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی سواحل و بنادر و سازه های دریایی
29 پهنه بندی خاک های مسئله دار در منطقه ساحلی شمال (گیلان، مازندران،گلستان)به کمک تستهای درجا و آزمایشگاهی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی عمران توسعه
30 پهنه بندی ژئوتکنیکی کیفیت توانمندی خاک در منطقه ساحلی شمال (گیلان، مازندران،گلستان) به کمک تستهای درجا و آزمایشگاهی (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
31 پهنه بندی ژئوتکنیکی لرزه ای نوار ساحلی شمال از نظربزرگنمایی آبرفت (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
32 تاثیر زاویه برخورد امواج لرزه ای در الگوی جا به جایی دره های مستطیلی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
33 تأثیر گسترش تنش و تغییر مکان بستر دریا ناشی از امواج ثقلی بر روی شمع (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
34 تئوری مکانیزم های شکست و کاربرد آن در محیط های متخلخل چند فازه (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
35 تبیین روش ارزیابی سیستمهای آموزشی و تحقیقاتی با تکیه بر تجربه کشور فرانسه (دریافت مقاله) کنفرانس آموزش مهندسی در ۱۴۰۴
36 تحلیل حرارتی سدهای خاکی-مطالعه موردی سد کرخه (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
37 تحلیل دینامیکی محیط متخلخل اشباع ارتجاعیی-خمیری در فضای زمان با استفاده از ترکیب روشهای اجزاء محدود و عناصر مرزی (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
38 تحلیل لرزه ای دره های آبرفتی دو بعدی اشباع در فضای زمان با استفاده از ترکیب روشهای اجزاء محدود و عناصر مرزی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
39 تحلیل محیط‌های خاکی غیراشباع درتغییرشکل‌های بزرگ (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
40 راه کارهای اجرائی در اصلاح « نظام هدایت و کنترل ساخت و ساز شهری تهران بزرگ » به منظور فعال کردن عوامل ارتقاء کیفیت (دریافت مقاله) اولین سمینار ساخت و ساز در پایتخت
41 رفتار خاک دریایی غیر اشباع دارای هیدرات گاز (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
42 شبیه سازی عددی تغییرفاز هیدراتهای جامدبستردریادرچارچوب تئوری محیط متخلخل غیراشباع (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین
43 مدلسازی ارزشگذاری گزینه های سرمایه گذاری دارای ریسک ازمنظرشخص تصمیم گیردرپروژه های زیرساخت (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
44 مروری بر عوامل موثر بر مدول برشی و نسبت میرایی ماسه در آزمایش سه محوری سیکلی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران
45 مطالعات ژئوتکنیک در پروژه های تونل (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
46 مطالعه پارامتریک مدل شکست ترد-کشسان در محیط متخلخل چند فازه با نرم افزار المان محدودθ-Stock (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک
47 مطالعه عددی شکست کشسان- شکننده در بنتونیت غیر اشباع (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی یافته های نوین در مهندسی عمران
48 مطالعه موردی طرح پایدارسازی موقت گود پروژه مجتمع تجاری سعدی شیراز با استفاده از میخ کوبی،مهاربندی وخرپاهای فلزی (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
49 مقایسه باربری لرزه ای فونداسیون های کیسون مکشی و شمع تکی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم ،مهندسی و تکنولوژی
50 مقایسه باربری لرزه ای فونداسیون های کیسون مکشی و شمع تکی در توربین های بادی فراساحلی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم مهندسی و تکنولوژی
51 مقایسه مدلهای الاستیک غیر خطی و الاستوپلاستیک در پاسخ THM خاکهای غیر اشباع (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
52 یافتن ضرایب مناسب روش نیومارک در حل هیبرید BEM/FEM در محیط متخلخل بستر دریا (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران