مهدی پدرام

 مهدی پدرام استاد دانشگاه الزهراء

مهدی پدرام

Mehdi Pedram

استاد دانشگاه الزهراء

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر نااطمینانی اقتصاد کلان بر وام دهی بانک ها در ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی دوره: 4، شماره: 4
2 اثرات نامتقارن نرخ بهره بر شاخص قیمت سهام ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت و حسابداری دوره: 2، شماره: 4
3 ارزیابی اثر اصطکاک مالی بر متغیرهای اقتصاد کلان ایران: رویکرد الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 5، شماره: 1
4 اقتصاد غیررسمی، خانه داری زنان و عوامل موثر برآن (مطالعه موردی زنان متاهل شهر اهواز) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 11، شماره: 4
5 بررسی اثرات نامتقارن نوسانات نرخ ارز بر قیمت کالاهای صادراتی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 3، شماره: 9
6 بررسی اهمیت و میزان تاثیرگذاری متغیرهای اقتصادی بر نرخ ارز در ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی دوره: 2، شماره: 2
7 بررسی تاثیر خصوصی سازی بر درآمدهای مالیاتی (دریافت مقاله) دوفصلنامه سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی دوره: 5، شماره: 1
8 بررسی تاثیر کوتاه مدت و بلند مدت اندازه دولت بر رشد اقتصادی ایران طی 1353-1390 با استفاده از آزمون کرانه ها (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران دوره: 18، شماره: 54
9 نقش متنوع سازی صادرات بر رابطه بین باز بودن تجاری و بی ثباتی رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه منتخب (2015-1980) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران دوره: 23، شماره: 77
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آیا افزایش حداقل دستمزد منجر به افزایش نرخ بیکاری می شود (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مطالعات نوین اقتصاد، مدیریت و حسابداری در ایران
2 اثر توسعه بازار سرمایه بر رشد اقتصادی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت ،حسابداری ، علوم اجتماعی
3 The impact of economic freedom on the likelihood of economic crisis occurrence (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مدیریت، اقتصاد و توسعه
4 Toward designing a Dynamic Stochastic General Equilibrium Model in an Islamic framework (دریافت مقاله) اولین گردهمایی بین المللی بانکداری و تامین مالی اسلامی «قواعد ایجابی و سلبی تامین مالی اسلامی»
5 بررسی اثر فساد بر کارآفرینی در کشورهای منتخب با بهکارگیری روش دادههای تابلویی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت ،حسابداری ، علوم اجتماعی
6 بررسی اثرات نامتقارن تکانه های قیمت نفت بر بیکاری در ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران