دکتر مهدی پدرام

دکتر مهدی پدرام استاد گروه اقتصاد دانشگاه الزهرا

دکتر مهدی پدرام

Dr. Mehdi Pedram

استاد گروه اقتصاد دانشگاه الزهرا

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر سیاست مالی روی نرخ بیکاری و نرخ تورم در استان های ایران: رویکرد GVAR (دریافت مقاله) فصلنامه مدلسازی اقتصادی دوره: 15، شماره: 53
2 اثر نااطمینانی اقتصاد کلان بر وام دهی بانک ها در ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحلیل­ های اقتصادی توسعه ایران دوره: 4، شماره: 4
3 اثرات نامتقارن نرخ بهره بر شاخص قیمت سهام ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت و حسابداری دوره: 2، شماره: 4
4 ارزیابی اثر اصطکاک مالی بر متغیرهای اقتصاد کلان ایران: رویکرد الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 5، شماره: 1
5 اقتصاد غیررسمی، خانه داری زنان و عوامل موثر برآن (مطالعه موردی زنان متاهل شهر اهواز) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 11، شماره: 4
6 برآورد تورم هسته در کشور و استان‌ها با استفاده از مدل حالت-فضا (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 9، شماره: 36
7 بررسی اثرات تکانه های اقتصادی بر رشد بهره وری انرژی (مطالعه موردی کشورهای صادرکننده نفت ۲۰۰۰-۲۰۱۱) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مالی دوره: 9، شماره: 33
8 بررسی اثرات نامتقارن نوسانات نرخ ارز بر قیمت کالاهای صادراتی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 3، شماره: 9
9 بررسی اهمیت و میزان تاثیرگذاری متغیرهای اقتصادی بر نرخ ارز در ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحلیل­ های اقتصادی توسعه ایران دوره: 2، شماره: 2
10 بررسی پذیرش تعمیم برند با استفاده از مدل Logit (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 16، شماره: 61
11 بررسی تاثیر توسعه مالی بخش بانکی بر اشتغال بخش صنعت (کاربردی از مدل سری های زمانی ساختاری) (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 24، شماره: 1
12 بررسی تاثیر خصوصی سازی بر درآمدهای مالیاتی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحلیل­ های اقتصادی توسعه ایران دوره: 5، شماره: 1
13 بررسی تاثیر کوتاه مدت و بلند مدت اندازه دولت بر رشد اقتصادی ایران طی 1353-1390 با استفاده از آزمون کرانه ها (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 18، شماره: 54
14 بررسی مقایسه ای کارآمدی استراتژی های معاملاتی کانسلیم و ایچیموکو در بورس تهران(گروه های نفتی و شیمیایی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحلیل­ های اقتصادی توسعه ایران دوره: 8، شماره: 2
15 بررسی نقش اندازه دولت در تاثیر متغیرهای نهادی بر توزیع درآمد درکشورهای منتخب (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مقداری دوره: 17، شماره: 4
16 بررسی و شناسایی تعارضات احتمالی اجرای سیاست های احتیاطی کلان با اهداف سیاست پولی ( ثبات قیمت و تولید) در اقتصاد ایران با استفاده از رویکرد DSGE (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مالی دوره: 16، شماره: 60
17 رفتار نرخ ارز واقعی در ایران طی دوره ۱۳۵۸- ۱۳۷۵ (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 4، شماره: 1
18 کارایی سیاست های پولی و تقاضای پول در ایران؛ یک تحلیل عدم تقارن (دریافت مقاله) پژوهشنامه اقتصاد کلان دوره: 16، شماره: 31
19 مقاله پژوهشی: اثر نااطمینانی اقتصادی بر کارایی مانده اعتبارات بانک‌ها در ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحلیل­ های اقتصادی توسعه ایران دوره: 7، شماره: 2
20 نحوه شکل گیری انتظارات نرخ ارز؛ مطالعه آزمایشگاهی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 27، شماره: 90
21 نقش اطلاعات چسبنده در پویایی های تورم در اقتصاد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 16، شماره: 60
22 نقش متنوع سازی صادرات بر رابطه بین باز بودن تجاری و بی ثباتی رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه منتخب (2015-1980) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 23، شماره: 77
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آیا افزایش حداقل دستمزد منجر به افزایش نرخ بیکاری می شود (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مطالعات نوین اقتصاد، مدیریت و حسابداری در ایران
2 اثر توسعه بازار سرمایه بر رشد اقتصادی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت ،حسابداری ، علوم اجتماعی
3 The impact of economic freedom on the likelihood of economic crisis occurrence (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مدیریت، اقتصاد و توسعه
4 Toward designing a Dynamic Stochastic General Equilibrium Model in an Islamic framework (دریافت مقاله) اولین گردهمایی بین المللی بانکداری و تامین مالی اسلامی «قواعد ایجابی و سلبی تامین مالی اسلامی»
5 بررسی اثر فساد بر کارآفرینی در کشورهای منتخب با بهکارگیری روش دادههای تابلویی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت ،حسابداری ، علوم اجتماعی
6 بررسی اثر نامتقارن قیمت فرآورده های نفتی بر مصرف فرآورده های نفتی در ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی سالانه تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
7 بررسی اثرات نامتقارن تکانه های قیمت نفت بر بیکاری در ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران