عباس اخوان سپاهی

 عباس اخوان سپاهی دانشیار میکروبیولوژی  علوم و تحقیقات شعبه اسلامی  دانشگاه آزاد

عباس اخوان سپاهی

Abbas Akhavan Sepahy

دانشیار میکروبیولوژی علوم و تحقیقات شعبه اسلامی دانشگاه آزاد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.