دکتر بهزاد تخم چی

دکتر بهزاد تخم چی دانشیار، دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود

دکتر بهزاد تخم چی

Dr. Behzad Tokhemchi

دانشیار، دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه روشی تلفیقی مبتنی بر الگوریتم کلونی مصنوعی زنبور عسل و پردازش تصویر برای شناسایی شکستگی ها در نمودار تصویری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 24، شماره: 96
2 ارائه روشی جدید برای رده بندی درز ها با رویکرد بهینه رده بندی کننده بیزین (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 18، شماره: 71
3 ارایه رویکرد نوینی برای ساخت مغزه های مصنوعی شکسته با الگوی زبری تعریف شده برای آزمایش در شرایط مخزن (دریافت مقاله) مجله مهندسی منابع معدنی دوره: 4، شماره: 3
4 ارزیابی و مقایسه مدلسازی فیزیک سنگ کاستر-توکسوز و شو-پاین در یکی از مخازن هیدروکربوری کربناته ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش­ های ژئوفیزیک کاربردی دوره: 6، شماره: 2
5 برآورد تخلخل موثر در فضای بین چاه ها توسط دسته بندی نشانگرهای لرزه ای با الگوریتم آدابوست (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش­ های ژئوفیزیک کاربردی دوره: 4، شماره: 1
6 بهبود در نقشه های نواحی امیدبخش اکتشافی با استفاده از رویکرد ترکیبی فرایند تحلیل شبکه ای- تاپسیس (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 28، شماره: 112
7 تحلیل فوریه نواقص روش های پردازش چاه نمودارهای پتروفیزیکی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 24، شماره: 93
8 تضعیف نوفه زمین غلت با استفاده از تبدیل موجک گسسته در حوزه ردلرزه شعاعی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش­ های ژئوفیزیک کاربردی دوره: 3، شماره: 1
9 تعیین قابلیت حفاری سنگ مخزن براساس نرخ نفوذ حفاری در یک چاه نفت در جنوب غرب ایران (دریافت مقاله) نشریه علمی ژئومکانیک نفت دوره: 1، شماره: 2
10 روش زنجیره مارکوف برای مدل سازی رخساره های سنگی در یکی از مخازن هیدروکربوری جنوب غرب ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه زمین شناسی ژئوتکنیک دوره: 9، شماره: 1
11 ساخت نمونه های مصنوعی به منظور بررسی اثر پارامترهای شکستگی بر نفوذپذیری (دریافت مقاله) نشریه علمی ژئومکانیک نفت دوره: 4، شماره: 2
12 مدل سازی زمین آماری چندنقطه ای رخساره های ناهمگون مخازن نفتی به منظور کنترل تولید ماسه (دریافت مقاله) نشریه علمی ژئومکانیک نفت دوره: 3، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آلومینیم، واقعیات راهکار توسعه (دریافت مقاله) کنفرانس مهندسی معدن ایران
2 آنالیز شکستگیها و تنشهای برجا با استفاده از لاگهای تصویری دریکی از میادین جنوب ایران (دریافت مقاله) دومین همایش علمی مهندسی مخازن هیدروکربوری، علوم و صنایع مرتبط
3 آهن، واقعیات و چشم اندازها (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
4 اثر فوق روان کننده ها در ساخت پلاگ های آزمایش های مخزنی از جنس بتن پودری واکنش پذیر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی ژئومکانیک نفت
5 ارزیابی تخمین سرعت موج برشی با استفاده از شبکه عصبی مدار شعاعی(RBF) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی بهینه‌سازی در علوم و مهندسی
6 ارزیابی نمودار شدت شکستگی در مدلسازی شکستگی ها با استفاده از نگارهای پتروفیزیکی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی اکتشاف منابع زیرزمینی
7 استفاده از باکتری باسیلوس سروس به عنوان نشانگر زیستی ردیاب نهشتههای طلای ایران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
8 استفاده از خواص فرکانسی تک نگار تخلخل نوترون، جهت تفکیک سازند ها؛مطالعه موردی : منطقه ی شیلی کلیف هد، غرب استرالیا (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی
9 استفاده از داده های ماهواره ای رادار جهت بررسی تاثیرات کاهش تراز آب زیرزمینی در طولزمان با میزان فرونشست زمین (دشت دهگلان، استان کردستان) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری مهندسی مواد، معدن و زمین شناسی
10 استفاده از دسته بندی کننده knn برای شناسایی رخساره های مخزنی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی نفت و گاز ایران
11 افزایش قابلیت تزریق به مخازن ذخیره سازی گاز با استفاده از شکستهیدرولیکی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مجازی ذخیره سازی زیر زمینی مواد هیدروکربوری
12 انتخاب بهترین افق برای عملیات تزریق گاز و ذخیره سازی آن درمیادین نفتی تخلیه شده (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مجازی ذخیره سازی زیر زمینی مواد هیدروکربوری
13 انتخاب رابطه مطلوب جهت تخمین مقاومت تراکمی تک محوره سازند بدون دسترسی به اطلاعات مغزه (دریافت مقاله) سومین همایش علمی مهندسی مخازن هیدروکربوری و صنایع بالا دستی
14 انتخاب روش بهینه خوشه بندی لیتولوژی در سری های نفتی (دریافت مقاله) سی و یکمین همایش علوم زمین
15 انتخاب متغیرهای موثر در برآورد تخلخل با استفاده از تعیین ضریب همبستگی و روش شبکه بیزی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ذخیره سازی زیرزمینی نفت و گاز
16 بررسی آزمایشگاهی تأثیر دما در عملکرد سیال حفاری پایه-آبی گلایکولی در کاهش تورم نمونه های شیلی (دریافت مقاله) سومین همایش علمی مهندسی مخازن هیدروکربوری و صنایع بالا دستی
17 بررسی اثر تبدیل موجک گسسته روی یک ردلرزه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی نفت
18 بررسی اثر نوع سیال پایه و بنتونایت بر خواص رئولوژی و افت صافاب پلیمرهای پلیآنیونیک سلولز PACونشاسته سیب زمینی starchدرسیال حفاری پایه آبی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی(نفت،گاز و پتروشیمی)
19 بررسی انتقادی رو شهای متداول طبقه بندی دسته درزها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران
20 بررسی انتقادی روش های افزایش مقیاس سیگنال ها در حوزه ی نفت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نوآوری در مهندسی کامپیوتر و فنآوری اطلاعات
21 بررسی پدیده ی مهاجرت گاز درون دوغاب سیمان و مطالعه عوامل موثر (دریافت مقاله) سومین همایش علمی مهندسی مخازن هیدروکربوری و صنایع بالا دستی
22 بررسی تاثیر افت صافی و آب آزاد دوغاب سیمان در مهاجرت گاز : مطالعه موردی (دریافت مقاله) سومین همایش علمی مهندسی مخازن هیدروکربوری و صنایع بالا دستی
23 بررسی تاثیر پارامترهای مختلف شکست هیدرولیکی بر روی بازشدگی دهانه ترک (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم مهندسی
24 بررسی تاثیرواحدهای جریان هیدرولیکی دربهبود ارتباط بین ضریب مقاومت ویژه سازندباتخلخل وتراوایی (دریافت مقاله) دومین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری
25 بررسی روش های تخمین مینرالوژی در اکتشاف نفت (دریافت مقاله) سومین همایش علمی مهندسی مخازن هیدروکربوری و صنایع بالا دستی
26 بررسی روش‌های افزایش رزولووشن داده‌های لرزهای و ارزیابی میزان اثر تبدیل موجک پایا روی یک رد لرزه مصنوعی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن ایران
27 بررسی شرایط زمین شناسی و ساختاری منطقه ترود-معلمان در استان سمنان به منظور شناسایی کانیزایی مس (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران و نهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
28 بررسی کارایی روش DBSCAN به منظور خوش هبندی و کلاس بندی داده ها در علوم زمین، مطالعه موردی میدان پرت در جنوبغربی استرالیا (دریافت مقاله) سی و یکمین همایش علوم زمین
29 بررسی نقش تخلخل حفره ای در میزان بازیابی مخازن کربناته شکسته پس از ذخیره سازی هیدروکربورها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مجازی ذخیره سازی زیر زمینی مواد هیدروکربوری
30 بررسی نقش تخلخل حفرهای در میزان بازیابی مخازن کربناته شکسته (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی نفت
31 بررسی نقش و کاربرد مدلسازی ژئومکانیکی در توسعه میادین نفت و گاز (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری مهندسی مواد، معدن و زمین شناسی
32 بررسی نوع کروژن و پتانسیل هیدروکربن زایی با استفاده از پارامترهای راک اول در لایه زغال دار (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زغال سنگ
33 بررسی ویژگی‌های تبذیل موجک در لرزه نگاری با نگرشی ویژه به تبدیل موجک گسسته (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن ایران
34 بررسی ویژگیهای ژئوتکنیکی و اقتصادی آهک و ایگنمبریت سازند قم به منظور جایگزینی با منابع شن و ماسه رودخانه ای (دریافت مقاله) کنفرانس مهندسی معدن ایران
35 به کارگیری ماشین بردار پشتیبان SVM در بررسی و تشخیص پدیده گیر رشته حفاری بههمراه تحلیل مؤلفه اصلی جهت بهبود عملکرد (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی نفت،گاز،پالایش وپتروشیمی بارویکردتوسعه ارتباط دولت،دانشگاه وصنعت
36 بهبود روش شناسایی شکستگی مخازن هیدروکربوری شکافدار درتصاویر FMI (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
37 بهینه سازی زون تزریق با رویکرد فیزیک سنگ (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مجازی ذخیره سازی زیر زمینی مواد هیدروکربوری
38 پهنه بندی و پیش بینی مکانی و زمانی رخداد فرونشست زمین در دشت های قروه و چهاردولیاستان کردستان با استفاده از تصاویر ماهواره سنتینل ۱ و صحت سنجی آن (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری مهندسی مواد، معدن و زمین شناسی
39 پیشبینی وضعیت تنش میادین نفتی با استفاده از مفهوم مدل ژیومکانیکی یک بعدی چاه – مطالعه موردی: میدان رگ سفید (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی ژئومکانیک نفت
40 پیشنهاد روشی برای بررسی الگوهای تصاویر آموزشی و انتخاب تصویر آموزشی مناسب مطالعه موردی: تصویر آموزشی دو بعدی دایک های معدن مس سونگون (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مجازی علوم زمین
41 تاثیر مقاومت ویژه الکتریکی سازند بر بهبود تخمین سرعت انتشارامواج صوتی برشی (دریافت مقاله) سومین همایش علمی مهندسی مخازن هیدروکربوری و صنایع بالا دستی
42 تحلیل شکستگی های طبیعی با استفاده ازتفسیرلاگ های تصویری دریکی ازمیادین جنوب ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی نفت و گاز ایران
43 تحلیل عددی تأثیر شیب و آزیموت حفاری بر پایداری چاه های جهت دار مطالعه موردی: یکی از میادین نفت خیز جنوب ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ژئومکانیک نفت
44 تخمین انرژی ویژه مکانیکی سنگ در دو حالت حفاری کارآمد و مغزه گیری در یکی از میادین نفتی ایران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی ژئومکانیک نفت
45 تخمین سرعت موج برشی در چاه های مخزن آسماری میدان لالی از نگارهای پتروفیزیکی با استفاده از شبکه عصبی MLP (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و HSE
46 تخمین سرعت موج برشی در چاه های مخزن آسماری میدان لالی با استفاده از روش عصبی-فازی سازگار (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری مهندسی مواد، معدن و زمین شناسی
47 تخمین موج فشاری و موج برشی از داده های انرژی ویژه حفاری با استفاده از تبدیل موجک و شبکه ANFIS-PSO (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی ژئومکانیک نفت
48 تخمین نرخ نفوذ مته حفاری Bit ROP با در نظر گرفتن پارامترهای حفاری، سیال حفاری و نگرش بر لیتولوژی منطقه با بهکارگیری شبکه عصبی مصنوعی ANN (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی نفت،گاز،پالایش وپتروشیمی بارویکردتوسعه ارتباط دولت،دانشگاه وصنعت
49 تشخیص سطوح تماس سیالات مخزنی و نقش آن در تعیین سطوح سیالاتپس از ذخیره سازی با استفاده از تکنیک موجک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مجازی ذخیره سازی زیر زمینی مواد هیدروکربوری
50 تشخیص مرزهای سنگ شناسی در تصویر ماهواره ای با استفاده از تبدیل موجک و ماشین بردار پشتیبان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی اکتشاف منابع زیرزمینی
51 تعیین ریسک همراه با تخمین به کمک شبیه سازی فراکتالی (دریافت مقاله) بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
52 تعیین ضریب پیچاپیچی قانون آرچی با استفاده از امواج استونلی در یکی از مخازن کربناته جنوب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی اکتشاف منابع زیرزمینی
53 تعیین متغیرهای موثر در برآورد تخلخل با بکارگیری روشهای تحلیل چند متغیره و روش شبکه بیزی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ژئومکانیک نفت
54 تعیین واحدهای جریان هیدرولیکی براساس شاخص منطقه ای جریان درمیدان گازی پارس جنوبی (دریافت مقاله) دومین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری
55 تفاوت اثر شکست پروپانتی و اسیدی (مطالعه موردی در سازند سروک میدان نفتی آزادگان) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ژئومکانیک نفت
56 تفکیک هوشمند نواحی شکسته و غیر شکسته در چاههای نفت مخزن آسماری با استفاده از چاه نمودارهای پتروفیزیکی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی نفت و گاز و صنایع وابسته
57 جداسازی شکستگیهای طبیعی در چاه نمودارهای تصویری با استفاده از پردازش تصویر (دریافت مقاله) سومین همایش ملی نفت و گاز و صنایع وابسته
58 جداسازی لایههای زمینشناسی با شناسایی رفتارهای فرکانسی سازندها درچاهنگارها (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران
59 خوشه بندی داده های ژیوشیمیایی کانسار مس پورفیری سوناجیل با استفاده از الگوریتم خوشه بندی Gustafson kessel (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
60 خوشه بندی درزهای منطقه مارخیل به روش میانگینK داده (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران
61 روشی دقیق درشناسایی پدیده های زیرسطحی زمین شناسی توسط آنالیز توسط FMI (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
62 رویکرد روش برآورد هسته با پهنای باند متغیر در افزایش مقیاس چند مقیاسی در چاه های نفتی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی نفت،گاز،پالایش وپتروشیمی بارویکردتوسعه ارتباط دولت،دانشگاه وصنعت
63 زنجیره مارکوف ابزاری برای مدل سازی رخساره ها در مخازن نفتی (دریافت مقاله) سی و یکمین همایش علوم زمین
64 ساخت مدل ژئومکانیکی یک بعدی در میدان نفتی آغاجاری (مطالعه موردی) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ژئومکانیک نفت
65 ساخت مدل ژیومکانیکی یک بعدی به کمک معیار موهرکلمب و موگی کلمب برای یکی از چاه های قایم میدان نفتی پارسی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی درعلوم و مهندسی
66 سگمنتسازی چاهنمودارهای تصویری 1 به منظور شناسایی شکستگی در چاه - های کربناته (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
67 شناسایی اتوماتیک بخش های مختلف سازندهای گچساران و آسماری با رویکرد پردازش تصویر (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
68 شناسایی بخشهای مختلف سازندهای گچساران و آسماری به روش آنالیز بافت (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران
69 شناسایی شکستگی ها در نمودارهای تصویری با استفاده از تکنیک هایآنالیز تصویر به منظور تعیین زون های مناسب ذخیره سازی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مجازی ذخیره سازی زیر زمینی مواد هیدروکربوری
70 شناسایی هوشمند زون های شکسته با استفاده از چاه نمودارهای پتروفیزیکی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی اکتشاف منابع زیرزمینی
71 شناسایی هوشمند شکستگی ها در چاههای کربناته با استفاده از چاه نمودارهای تصویری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی اکتشاف منابع زیرزمینی
72 طبقه بندی آریتمی های قلبی با رویکرد بهینه سازی پارامترهای طبقه بندی و استفاده از ترکیب اطلاعات(OWA) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران
73 طبقه بندی پروژه های علوم زمین در ایران بر مبنای مقیاس (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی اکتشاف منابع زیرزمینی
74 طبقهبندی لیتولوژیکی بااستفاده از تکنیک پردازشتصویر و شبکهعصبی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مس
75 طراحی ماشین مدلسازی در زیرفضاهای هموژن به منظور تخمین TOC (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران
76 قلع، چشم انداز آینده (دریافت مقاله) کنفرانس مهندسی معدن ایران
77 کارایی روش های خوشه بندی در تخمین لیتولوژی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی نفت
78 کاربرد ترکیب اطلاعات در اکتشاف زون مناسب برای تولید نفت (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی نفت
79 کاربرد نمودار های پتروفیزیکی در ارزیابی سنگ منشاء در سازند Carynginia در حوضه پرت، غرب استرالیا (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی مهندسی مخازن هیدروکربوری، علوم و صنایع وابسته
80 محاسبه ضریب سیمان شدگی قانون آرچی در یکی از مخازن کربناته جنوب ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی اکتشاف منابع زیرزمینی
81 مدل ژئومکانیکی سه بعدی، ابزاری کاربردی در توسعه میادین نفت و گاز (دریافت مقاله) سومین همایش علمی مهندسی مخازن هیدروکربوری و صنایع بالا دستی
82 مدل سازی ژئومکانیکی یک بعدی در یکی از چاه های میدان لالی مخزن آسماری (مطالعه موردی) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی داده کاوی در علوم زمین
83 مدلسازی زمین آماری و تخمین ذخیره آهن آنومالی شماره 3 معدن گل گهر با استفاده از نرم افزار Surpac (دریافت مقاله) نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
84 مدلسازی ژئومکانیکی یک بعدی و آنالیز پایداری چاه اکتشافی X-4 ، (مطالعه موردی) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ژئومکانیک نفت
85 مدلسازی مولتی فرکتالی عیار - تعداد و عیار - حجم برای یافتن بخشهای مناسب ذغال سنگ ککشو در لایه C1 از بلوک شمالی کانسار پروده شرقی طبس (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی اکتشاف منابع زیرزمینی
86 مدلسازی نرخ نفوذ حفاری با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی مطالعه موردی در یکی از چاه های میدان نفتی آزادگان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی علوم معدنی
87 مطالعات پتروفیزیکی مورد نیاز جهت تعیین پارامترهای ژیومکانیکی در امکان سنجی عملیات شکست هیدرولیکی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی ژئومکانیک نفت
88 مطالعات فنی و اقتصادی جهت جانمائی بهینه کارخانه تغلیظ فسفات کوه سفید خوزستان (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
89 معرفی آنالیز کلاستری ارتباط کامل به عنوان بهترین روش تجزیه و تحلیل کلاستری نوع R (دریافت مقاله) کنفرانس مهندسی معدن ایران
90 معرفی الگوریتم آبپخشان، به عنوان بهینه روش بخشبندی خردههای حفاری چاههای نفتی از پسزمینه (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
91 معرفی الگوریتمی به منظور اولویت بندی مخازن تخلیه شده جهت ذخیرهسازی زیرزمینی گاز (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی نفت،گاز،پالایش وپتروشیمی بارویکردتوسعه ارتباط دولت،دانشگاه وصنعت
92 معرفی روش برآورد هسته در افزایش مقیاس چند مقیاسی در چاه های نفتی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی نفت،گاز،پالایش وپتروشیمی بارویکردتوسعه ارتباط دولت،دانشگاه وصنعت
93 معرفی رویکردی دانشمحور به منظور شناسایی تاقدیسهای مناسب جهت ذخیرهسازی دیاکسیدکربن (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی نفت،گاز،پالایش وپتروشیمی بارویکردتوسعه ارتباط دولت،دانشگاه وصنعت
94 مقایسه بین نتایج معیار شکست موهر کلمب، هوک براون و موگی کلمب در ساخت مدل ژئومکانیکی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ژئومکانیک نفت
95 مقایسه دو روش ΔlogR و شبکه عصبی آموزش دیده توسط الگوریتم ABC جهت تخمین مقدارکل کربن آلی برای سازندکوکاتیاشیل درحوضه پرت (دریافت مقاله) اولین همایش زمین شمیی کاربردی ایران
96 مقایسه روش های خوشه بندی به منظور تعیین گروه های سنگی در میدان گازی پارس جنوبی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم،مهندسی و فناوری با محوریت پژوھشھای نیاز محور
97 مقایسه کارایی روش های تخمین گر در تخمین تخلخل در مخازن نفتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی نفت
98 مقایسه مدلهای پتروفیزیکی در ارزیابی سنگ منشاء (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
99 نقش تخلخل حفره ای در میزان اشباع آب در مخازن کربناته شکسته به منظور تعیین زون های مناسب ذخیره سازی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مجازی ذخیره سازی زیر زمینی مواد هیدروکربوری
100 نگاهی انتقادی به روش های افزایش مقیاس متداول (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی اکتشاف منابع زیرزمینی
101 یک تحلیل عددی نوین از تأثیر ترک های طبیعی سنگ مخزن بر فاکتورهای شدت تنش شکست هیدرولیکی درحال گسترش (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و سومین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی