دکتر مرتضی بسطامی

دکتر مرتضی بسطامی عضو هیات علمی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

دکتر مرتضی بسطامی

Dr. Morteza Bastami

عضو هیات علمی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر تغییر زاویه ی جبهه میدان موج برشی بر کرنش های دیواره ی سازه های زیرزمینی مستطیلی شکل (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی زلزله دوره: 3، شماره: 3
2 ارائه مدل پایداری جوامع در زلزله (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی زلزله دوره: 5، شماره: 2
3 ارایه روشی برای تعیین نیروی وارده بر ساختمان های با سیستم جداسازی لرزه یی در ایران بر مبنای آیین نامه های ژاپن (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 31، شماره: 3
4 ارزیابی مشخصات ملات های خودتراکم حاوی میکروسیلیس، زئولیت و پلیمر فوق جاذب در حالت تازه و سخت شده (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بتن دوره: 16، شماره: 2
5 امکان سنجی عرضه بیمه زلزله در ایران ( مورد بررسی شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 26، شماره: 2
6 Developing a Cost-Effective Approach for Enhancing the Rheological and Mechanical Behavior of High Strength Self-Compacting Concrete (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی سازه و ژئوتکنیک دوره: 8، شماره: 1
7 Factors Affecting Demand for Earthquake Insurance (دریافت مقاله) فصلنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله دوره: 14، شماره: 3
8 Inelastic Response Spectrum for Foreshock - Mainshock - Aftershock Sequences (دریافت مقاله) فصلنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله دوره: 23، شماره: 1
9 Modification of Park-Ang Damage Index to Accommodate Effect of Aftershocks on RC Structures (دریافت مقاله) فصلنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله دوره: 21، شماره: 4
10 برآورد تقریبی عمق بحرانی لایه خاک در تحلیل لرزه ای سازه های زیرزمینی مستطیلی شکل (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی زلزله دوره: 7، شماره: 2
11 بررسی اعوجاج محلی در حفره های مستطیلی و شبه مستطیلی زیرزمینی تحت اثر تغییر زاویه مواجهه با میدان موج برشی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی زلزله دوره: 3، شماره: 1
12 عملکرد لرزه ای قاب مهاربندی همگرای ضربدری مجهز به میراگر لاستیکی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی زلزله دوره: 9، شماره: 4
13 محاسبه نرخ بیمه زلزله ساختمان های مهندسی اسکلت فلزی و بتن آرمه در ایران با استفاده از آنالیزهای سازه ای (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 27، شماره: 2
14 منحنی های شکنندگی لرزه ای تجربی پل ها با در نظر گرفتن عدم قطعیت های اتفاقی مختلط (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی زلزله دوره: 1، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A Performance-based Seismic Mitigation plan for Low Pressure Tanks (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی
2 ASSESSMENT OF POLYETHYLENEPIPELINESUNDER LANDSLIDE (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
3 اثر تغییر زاویه انتشار میدان موج برشی بر تغییر شکل حفرات مستطیلی شکل (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ژئوتکنیک و مهندسی لرزه ای شهری
4 اثر تغییر زاویه پیشانی میدان موج برشی با اضلاع حفرههای مستطیلی شکل برکرنشهای تحمیل شده به سازههای درونی حفرات (دریافت مقاله) دومین کنفرانس لرزه شناسی و مهندسی زلزله
5 اثر مد لسازی دستگاه پله های دوطرفه در سازه های بتن آرمه (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
6 اثر مدلسازی دستگاه پلهدر سازه های متعارف فولادی در زمان زلزله (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
7 ارائه یک دستورالعمل پیشنهادی برای طراحی ساختمان های با جداگر لرزه ای برمبنای آیین نامه 2800 و ابلاغیه های 2009 و 2443 آیین نامه ژاپن برای طراحی لرزه ای ساختمان ها (دریافت مقاله) نگرشی بر آیین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله ( استاندارد۲۸۰۰)؛ حال و آینده
8 الگوی توسعه بیمه زلزله در ژاپن برای بخش ساختمان و مسکن (دریافت مقاله) هفدهمین همایش ملی و سومین سمینار بین المللی بیمه و توسعه
9 Compressive Constitutive Model for Concrete at Elevated Temperatures (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساختها
10 Earthquake Insurance of Urban Lifelines and Infrastructures by Case Study of Tehran Power Network (دریافت مقاله) هفدهمین همایش ملی و سومین سمینار بین المللی بیمه و توسعه
11 ESTIMATION OF ECONOMIC LOSSES DUE TO EARTHQUAKE IN LIFELINE SYSTEMS (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
12 Evaluation of seismic performance of RC structures with prestressed walls (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران(مهندسی سازه و مدیریت ساخت)
13 GUIDELINES FOR EARTHQUAKE RESISTANT CONSTRUCTION OF EARTHEN BUILDINGS (دریافت مقاله) همایش ملی مقاوم سازی ایران
14 INVESTIGATION OF ISOTROPY OF INTRA-EVENT RESIDUALS OF PGV AND PGD USING DIRECTIONAL SEMIVARIOGRAM (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
15 MAGNITUDE SIMULATION USING THE GENERALIZED PARETO DISTRIBUTION (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
16 METHODOLOGY AND APPLICATION TO OPTIMIZE POSTEARTHQUAKE RESTORATION OF LIFELINE NETWORK SYSTEMS (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
17 Seismic Behavior Prediction of Shear Structures Using by Artificial Neural Networks (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساختها
18 Seismic Performance of Rectangular Liquid Storage Tanks by Case Study of the 2007 Noto Hanto Earthquake in Japan (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی
19 Single Degree of Freedom Systems and Multi Degree of Freedom Systems Analysis in Dynamics of Structures Using by Back Propagation, Radial Basis Function and Generalized Regression Neural Networks (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقاوم سازی و مدیریت شهری
20 THE EFFECT OF SPATIAL CORRELATION OF HORIZONTAL AND VERTICAL SPECTRAL ACCELERATIONS ON SEISMIC PERFORMANCE OF A BRIDGE NETWORK (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
21 بدست آوردن منحنی های آسیب پذیری پلها با روش های احتمالاتی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
22 بررسی اثر محتوی فرکانسی زمین لرزه در ضریب شکل پذیری سازه ها با استفاده از تبدیل موجک (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
23 بررسی اثر نوع سیال در رفتار لرزه ای مخازن مدفون بتنی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساختها
24 بررسی اثرافزایش همزمان میرایی و شکل پذیری جداگرهای لرزه ای با هسته سربی درکاهش اسیب های وارده به سازه های فولادی (دریافت مقاله) کنفرانس زلزله، سازه و روشهای محاسباتی
25 بررسی تاثیر افزایش ضخامت و درصد خروج از مرکزیت پلیت مورد استفاده در بادبندهای ECBF برروی سختی و شکل پذیری این بادبندها (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
26 بررسی تاثیر ناهمسان گری شدت اثرهای زلزله بر عملکرد لرزه ای شبکه های بزرگراهی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی زیرساخت ها
27 بررسی تأثیر آتش سوزی بر مقاومت پسماند جانبی قاب بتن مسلح مقاومت بالا (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
28 بررسی تأثیر روانگرایی بر روی خطوط لوله مدفون در حین زلزله با مطالعه موردی زلزله 2013 شهر دشتی بوشهر (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
29 بررسی عملکرد لرزه ای تونل ها در زلزله های گذشته و تعمیم آن به تونل های استان کردستان قسمت اول (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی تکنیک های نوین محاسباتی و بهینه سازی در مهندسی عمران
30 بررسی عملکرد لرزه ای تونل ها در زلزله های گذشته و تعمیم آن به تونل های استان کردستان قسمت دوم (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی تکنیک های نوین محاسباتی و بهینه سازی در مهندسی عمران
31 بررسی مدیریت ریسک بیمه های زلزله برای شرکتهای بیمه (دریافت مقاله) هجدهمین همایش ملی و چهارمین سمینار بین المللی بیمه و توسعه
32 بررسی مشخصات مفاصل پلاستیک تیرهای تقویت شده با FRP (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
33 بررسی مشخصات مفاصل پلاستیک ستونهای مستطیلی تقویت شده با FRP (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
34 پایداری و بحران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس جامع مدیریت بحران و HSE با رویکرد تاب آوری شریان های حیاتی و ایمنی صنعتی
35 تعیین انرژی ورودی زمین لرزه با استفاده از تبدیل موجک‌ (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
36 تغییر شکل و شکل پذیری دیواربرشی کوتاه بتن آرمه (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
37 رابطه تنش_کرنش دوره ای پدیدار شناختی و وابسته به مسیر برای میلگردهای فولادی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
38 طیف پاسخ برای سازه یک درجه آزادی تحت رویدادهای دنباله ار (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی سازه و فولاد و اولین کنفرانس ملی سازه های سبک فولادی (LSF)
39 ظرفیت های قانون جدید مدیریت بحران کشور در خصوص بیمه و مواجهه با ریسک های نوظهور (دریافت مقاله) بیست و هفتمین همایش ملی بیمه و توسعه
40 عملکرد جداگرهای لاستیکی با هسته سربی در ساختمان های فولادی تحت تحریکات حوزه نزدیک ایران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
41 عملکرد لرزهای شبکه آبرسانی در زلزلههای گذشته با بررسی موردی زلزله –مورموری ایلام (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی
42 کاربرد مهار کابلی در مقاوم سازی عرشه پلها (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
43 مطالعه آسیب پذیری بتن مقاومت بالا در برابر حرارت های بالا و تاثیرکاربردالیاف پلی پروپیلن (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
44 مقاومت دیواربرشی کوتاه بتن آرمه (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
45 مقایسه عملکرد لرزه ای پلهای فلزی تک پایه بهسازی شده با صفحات Frp و ورقهای سخت کننده فولادی با روشهای عددی (دریافت مقاله) کنفرانس زلزله، سازه و روشهای محاسباتی
46 مهاربندهای ECBF،معرفی و بررسی رفتاری (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
47 نقش جداسازی لرزه ای با جداسازهای LRBبرای ساختمان های فولادی تحت رکوردهای حوزهنزدیک ایران (دریافت مقاله) کنفرانس زلزله، سازه و روشهای محاسباتی