پروفسور آرش امیدی

پروفسور آرش امیدی عضو هیات علمی دانشگاه شیراز

پروفسور آرش امیدی

Prof. َArash Omidi

عضو هیات علمی دانشگاه شیراز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر تزریق ویتامین C بر برخی پارامترهای خونی در گوسفندان نر بلوچی تحت شرایط استرس گرمائی فوق حاد (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 69، شماره: 1
2 اثر سطوح مختلف آفلاتوکسین (B(1 بر طول روده، فرآسنجه های خونی و سیستم ایمنی در جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی دوره: 9، شماره: 1
3 اثر سن، جنس و آبستنی بر تغییرات چربی و لیپوپروتئین های سرم خون شترهای دوکوهانه منطقه اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 25، شماره: 4
4 اثر محافظتی پودر زردچوبه (Curcuma longa) بر آسیب های ناشی از استات سرب بر مصرف خوراک، تغییرات وزن و عملکرد تولید مثلی رت های نر ویستار (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 8، شماره: 3
5 ارزیابی تاثیر حمایتی عصاره هیدروالکلی گلبرگ زعفران در جلوگیری از پلیئوزیس هپاتیس و تلانژیکتازی کبدی ناشی از مصرف جنتامایسین سولفات در موش صحرایی: مقاله کوتاه (دریافت مقاله) مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند دوره: 19، شماره: 4
6 ارزیابی کیفیت علوفه ارزن دمروباهی (Setaria italica (L.) P.Beauv) در مراحل مختلف رشد (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 5، شماره: 3
7 Hepatoprotective effect of Crocus sativus (saffron) petals extract against acetaminophen toxicity in male Wistar rats (دریافت مقاله) مجله گیاهان دارویی ابن سینا دوره: 4، شماره: 5
8 Influence of low-temperature stress on the production of zearalenone by three Fusarium species in vitro (دریافت مقاله) مجله باغبانی و تحقیقات پس از برداشت دوره: 4، شماره: 9
9 Study of Placental Lactogen gene polymorphism and its association with milk production traits in the Holstein cows (دریافت مقاله) مجله بین المللی تحقیقات پیشرفته زیست شناختی و زیست پزشکی دوره: 2، شماره: 3
10 بررسی اثر اسانس های آویشن ، خارمریم و آلوئه ورا بر رشد قارچ آسپرژیلوس فلاووس و تولید آفلاتوکسین B۱ (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد دوره: 17، شماره: 2
11 بررسی اثرات زردچوبه (Curcuma longa) در پیشگیری از عوارض استات سرب در موش های صحرایی نر دیابتی (دریافت مقاله) مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند دوره: 21، شماره: 1
12 تأثیر محلول روئی عاری از سلول Lactobacillus reuteri بر میزان رشد گونه توکسین‌زای قارچ Fusarium oxysporum در آزمایشگاه (دریافت مقاله) دوفصلنامه تازه ها در میکروب شناسی دامپزشکی دوره: 3، شماره: 1
13 سالمونلوز و بهداشت عمومی (دریافت مقاله) مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند دوره: 21، شماره: 1
14 مشاهده کارسینوم سلول های سنگفرشی در یک گله بز در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه طب دامی ایران دوره: 12، شماره: 1
15 مقایسه اثر عصاره هیدروالکلی گیاهان آلوئه ورا (Aloe barbadensis) و کلپوره (Teucrium polium)، بر سطوح سرمی گلوکز و پروفایل لیپیدی در موش های صحرایی نر دیابتی شده با استرپتوزوتوسین (دریافت مقاله) مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند دوره: 20، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر ذبح حلال بر راحتی حیوان و کیفیت گوشت (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
2 ارتباط ایمنی غیر فعال با پینوسیتوز مرگ برنامه ریزی شده سلول (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
3 ارزیابی آنزیم های کبدی در گوسفندان تغذیه شده با ارزن دم روباهی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
4 ارزیابی سطوح مختلف عصاره کور بر صفات عملکردی جوجه های گوشتی چالش یافته با آفلاتوکسین و اکراتوکسین (دریافت مقاله) اولین همایش ملی افزودنی های خوراک دام و طیور با محوریت تنش های محیطی
5 استراتژی های مدیریتی تغذیه ای جهت پیشگیری از کبد چرب در گاوهای شیری (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
6 Effects of laboratory conditions on Zearalenone production by Fusarium fungi (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش سراسری سم شناسی ایران
7 Impact of Zearalenone on the human food chain as potential hazards to human and animal health (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش سراسری سم شناسی ایران
8 بررسی اثر عصاره هیدروالکلی میوه گیاه کهورک (prosopis farcta) بر روی پروفایل چربی در موشهای صحرایی مسموم شده با استامینوفن (دریافت مقاله) سومین همایش ملی گیاهان دارویی
9 بررسی اثر عصارههیدروالکلی میوه گیاه کهورک (prosopis farcta) روی برخی فراسنجه های خونی در موشهای صحرایی مسموم شده بااستامینوفن (دریافت مقاله) سومین همایش ملی گیاهان دارویی
10 بررسی اثر گیاه کهورک بر روی تغییرات شاخص های کبدی و کلیوی در رتهای دیابتی شده با استرپتوزوتوسین(STZ) (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
11 بررسی اثر گیاه کهورک بر روی تغییرات گلبولهای قرمز و اجزای آن در رتهای(STZ) دیابتی شده با استرپتوزوتوس (دریافت مقاله) سومین همایش ملی گیاهان دارویی
12 بررسی اثر گیاه کهورک بر روی تغییرات گلبولهای قرمز واجزای آن در رتهایهیپرکلسترولمی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی گیاهان دارویی
13 بررسی چند شکلی ژن TSHB و ارتباط آن با عملکرد غده ی تیروئید در شترهای یک کوهانه شهرستان زابل (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
14 تاثیر استفاده از تفاله خشک شده سیب با و بدون آنزیم بر رشد و عملکرد جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
15 تاثیر سطوح مختلف تفاله خشک شده سیب با و بدون آنزیم بر فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
16 تاثیر عصاره سرشاخه و برگ زرشک (Berberis vulgaris) بر میزان رشد قارچ Fusarium oxysporum (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
17 تاثیر ماکروئیدها و آمینو گلیکوزیدها بر تخلیه شیردان گوساله های شیر خوار (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
18 تاثیر مکمل سلنیوم بر افزایش جذب ایمونوگلوبولین (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
19 تعیین ارزش تغذیه ای ارزن دم روباهی در مراحل مختلف رویشی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
20 جنبه های نوین در مرگ میر رویان جنین در بز (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
21 گزارش یک مورد کراتیت دو طرفه بعد از زایمان در یک گاو شیری (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
22 معرفی عصاره هیدروالکلی گلبرگ زعفران به عنوان یک آنتی اکسیدان طبیعی (دریافت مقاله) همایش ملی علوم و فناوریهای نوین در صنایع غذایی
23 موارد رخداد سقط جنین میکروبی در گله های گوسفند بز استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
24 ناهنجاری های دستگاه گوارش در حیوانات (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران