بیژن امامی پور

 بیژن امامی پور معاونت پژوهش و فناوری مجتمع آموزش عالی بم

بیژن امامی پور

معاونت پژوهش و فناوری مجتمع آموزش عالی بم

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.