دکتر فریبرز قریب

دکتر فریبرز قریب رئیس مرکز پژوهش های کاربردی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

دکتر فریبرز قریب

Dr. Fariborz Gharib

رئیس مرکز پژوهش های کاربردی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آشکارسازی جابجایی زمین لغزش در پهنه لغزشی پشت قلعه دورود با استفاده از تصاویر ماهواره ای نوری (دریافت مقاله) فصلنامه کواترنری ایران دوره: 2، شماره: 1
2 رسوب شناسی و تعیین جهت جریان های کهن در رسوب های مخروط افکنه (کواترنری) منطقه هشتگرد (دریافت مقاله) فصلنامه کواترنری ایران دوره: 1، شماره: 2
3 ریززیست چینه نگاری سازند تله زنگ در حوضه لرستان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 22، شماره: 86
4 سنگ شناسی و محیط رسوبی سازند کهر در نواحی فیروزآباد و شاهین دژ (البرز مرکزی و باختری) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 20، شماره: 77
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 استخراج آلتراسیون ها و ساختارهای برگه 1:25000 کواترنری کردان با استفاده ازتصاویر ماهواره ای استر (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
2 بارزسازی کانی های دگرسانی هیدروترمال در برگه 1:100000 شازند با استفاده از داده های ماهواره ای Aster به منظور پی جویی مس (دریافت مقاله) همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع
3 بارزسازی مناطق امیدبخش مس در برگه 1:100000 شازند با استفاده از روش SFF (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران و زمین شناسی
4 بررسی تاثیرات فاز کوهزایی پاسادنین برنهشته های سازند هزار دره در خاور تهران با استفاده از تحلیل فابریک ایمبریکاسیون در جریانهای کهن (دریافت مقاله) دومین همایش علوم زمین و نکوداشت استاد پیشگام علم زمین شناسی ایران دکتر عبدالکریم قریب
5 بررسی دیرینه جغرافیا و شرایط رسوب گذاری نهشته های کربونیفر پیشین براساس بازوپایان باختر دریاچه تار (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
6 بررسی رسوب شناسی برش جنوب و جنوب باختر روستای هویر (خاور دماوند) (دریافت مقاله) سی و یکمین همایش علوم زمین
7 بررسی رسوب شناسی و چینه شناسی سازند مبارک درجنوب جنوب غرب دریاچه هویر (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
8 بررسی ساختارهای برگه 1:100000 شازند با استفاده از تصاویر سنجنده +ETM (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران و زمین شناسی
9 بهبود اعوجاجات هندسی نقشه های پوششی زمین شناسی (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 86
10 بهبود اعوجاجات هندسی نقشه های پوششی زمین شناسی (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 85
11 بیواستراتیگرافی سازند جیرود براساس بازوپایان در جنوب و جنوب غرب دریاچه هویر شرق دماوند (دریافت مقاله) دومین همایش علوم زمین و نکوداشت استاد پیشگام علم زمین شناسی ایران دکتر عبدالکریم قریب
12 پالایش زیستی سیانید به وسیله میکروارگانیسم ها (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی، زیست شناسی و زمین شناسی
13 تعیین سازوکار کانونی زمین لرزه های جنوب خاوری زاگرسبا استفاده از نمودار مثلثی فرولیخ (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
14 دریاچه تار پدیده زمین گردشگری دوره چهارم (دریافت مقاله) سی و یکمین همایش علوم زمین
15 رسوب شناسی سازندهزاردره در خاور تهران از انتهای پارک سرخه حصارتا کیلومتر5جاده تهران جاجرود (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی زمین شناسی و محیط زیست
16 مطالعات رسوب شناسی تحلیلی پیرامون سازند هزاردره در خاور تهران تا کیلومتر 5 جاده تهران - جاجرود (دریافت مقاله) دومین همایش علوم زمین و نکوداشت استاد پیشگام علم زمین شناسی ایران دکتر عبدالکریم قریب
17 مطالعات رسوب شناسی، زمان نگاری نسبی و تعیین جهت جریانهای کهن در نهشته های کواترنری منطقه کردان(باختر کرج) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
18 مطالعه براکیوپودهای دونین - کربونیفر غرب دریاچه تار شمال شرق دماوند (دریافت مقاله) دومین همایش علوم زمین و نکوداشت استاد پیشگام علم زمین شناسی ایران دکتر عبدالکریم قریب
19 مقایسه تاثیرات فاز کوهزایی پاسادنین بر نهشته های سازند هزاردره در خاور تهران در جهت باختر به خاور (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور