دکتر حسن موثقی

دکتر حسن موثقی دانشیار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

دکتر حسن موثقی

Dr. Hasan movassagh

دانشیار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی تاثیرات اجتماعی گردشگری از دیدگاه جامعه شناسی (دریافت مقاله) مجله مطالعات جامعه شناسی دوره: 14، شماره: 53
2 الزامات و پیش بینی های حقوق بین الملل برای استقرار مهاجران اقلیمی در مقصد (دریافت مقاله) مجله مطالعات جامعه شناسی دوره: 10، شماره: 37
3 بررسی تطبیقی مبانی فلسفی «حقوق» از منظر مکاتب حقوق بین الملل و جامعه شناسی (دریافت مقاله) مجله مطالعات جامعه شناسی دوره: 11، شماره: 40
4 بررسی جنایت نسل کشی "با مطالعه موردی جنایات انجام گرفته در سردشت و حلبچه" (دریافت مقاله) فصلنامه جامع دفاع مقدس دوره: 4، شماره: 2
5 بررسی سیاست جنایی سنجیده درقبال جرایم دولتی با رویکرد جامعه شناسی حقوق (دریافت مقاله) مجله مطالعات جامعه شناسی دوره: 15، شماره: 56
6 تاثیر سازمان ملل متحد بر تعدیل اصل رضایت دولت درالتزام به تعهدات بین المللی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 11، شماره: 26
7 تاسیس دیوان بین المللی حمایت از حقوق حیوانات: از رویا تا واقعیت (دریافت مقاله) فصلنامه فقه و حقوق نوین دوره: 2، شماره: 8
8 جرم سازمان یافته تجارت زنان و ارزیابی جهتگیری مقررات حقوق بینالملل (دریافت مقاله) مجله مطالعات جامعه شناسی دوره: 9، شماره: 33
9 چالش ها و موانع تحقق دموکراسی در قاره آفریقا (دریافت مقاله) فصلنامه فقه و حقوق نوین دوره: 3، شماره: 9
10 چالش های کاربرد حقوق بین الملل بشردوستانه در جنگهای سایبری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوقی فضای مجازی دوره: 1، شماره: 2
11 ضمانت اجرای حقوق جنگ در فقه امامیه و کنوانسیون های بین المللی (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 12
12 قواعد حقوقی جنگ در فقه امامیه و کنوانسیون های بین المللی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی فقه و مبانی حقوق اسلامی دوره: 15، شماره: 2
13 کارکردهای اجتماعی و اقتصادی زنان در گسترش اشتغالزایی در صنعت گردشگری با تاکید بر جنبه های حقوقی (دریافت مقاله) فصلنامه زن و مطالعات خانواده دوره: 10، شماره: 37
14 مسائل و مشکلات حقوقی سازمان بهداشت جهانی و چالش های پیش رو (دریافت مقاله) مجله مطالعات جامعه شناسی دوره: 12، شماره: 44
15 نظام حقوقی حاکم بر استفاده کشورها از رودخانه های متوالی ( پیاپی) (دریافت مقاله) فصلنامه فقه و حقوق نوین دوره: 5، شماره: 14
16 نقش شاخص های اخلاق اسلامی از منظر جامعه شناسی دینی بر عملکرد سازمانی دانشگاهها با تکیه بر اندیشه امام خمینی(س) (دریافت مقاله) مجله مطالعات جامعه شناسی دوره: 15، شماره: 57
17 نوآوری های اسلام در تبیین و تدوین حقوق حیوانات (دریافت مقاله) فصلنامه فقه و حقوق معاصر دوره: 6، شماره: 13
18 واکاوی مبانی حقوقی-سیاسی مسئولیت کیفری دولت با نگاهی بر آموزه های دینی و فقهی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی فقه و مبانی حقوق اسلامی دوره: 13، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارتباط های فرهنگی و توسعه گردشگری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گردشگری، سرمایه های ملی و چشم انداز آینده
2 بایسته های حقوق محیط زیست (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
3 بررسی کارکرد قوانین ملی و بین المللی در حوزه حفاظت از محیط زیست (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
4 تبیین فلسفه صلح در اسلام و حقوق بین الملل (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی حقوق و علوم سیاسی
5 تبیین فلسفه ممنوعیت تهدید و توسل به زور هسته ای در پرتو آراء دیوان بین المللی دادگستری (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم انسانی ، مدیریت و کارافرینی ایران
6 تبیین میزان انطباق مفهوم جنگ سایبری با حقوق بین الملل مخاصمات مسلحانه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی پدافند سایبری
7 تحلیل فلسفه دیپلماسی سکوت شورای امنیت سازمان ملل متحد (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی علوم سیاسی، روابط بین الملل و تحول
8 تدابیر برنامه جهانی غذا در پیکار با گرسنگی در دهکده جهانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین‌المللی حقوق و علوم سیاسی
9 تدابیر حقوق بین الملل در مقابله با تخریب جنگل ها و مراتع (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
10 تسری صلاحیت دیوان کیفری بین المللی به جنگ تجاوزکارانه سایبری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پدافند سایبری
11 تعهدات بین المللی دولتها در خصوص حفاظت از تنوع زیستی ، زیستگاهها و مناطق حفاظت شده (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
12 تهدید، حمله و جنگ سایبری از منظر حقوق بین الملل اسلام (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پدافند سایبری
13 جایگاه حقوق پناهندگان در فقه اسلام و حقوق بین الملل (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین‌المللی حقوق و علوم سیاسی
14 جایگاه موازین حقوق بشردوستانه در اسلام (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی روان شناسی و دین
15 چالش های انسانی سازمان ملل متحد در هزاره سوم (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین‌المللی حقوق و علوم سیاسی
16 حقوق اقلیتها از دیدگاه نظام حقوقی اسلام (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی صلح پژوهی
17 ریزگردها و اثرات زیست محیطی آن (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
18 سازمان کنفرانس اسلامی در تئوری و عمل (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی صلح پژوهی
19 سنجش میزان تاثیرگذاری منابع حقوق بین الملل و حقوق اسلام در تصویب موازین حقوقی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی صلح پژوهی
20 شاهکارهای حقوقی اسلام (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی روان شناسی و دین
21 صلاحیت ضمنی دیوان بین المللی دادگستری در تحکیم صلح جهانی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضایی
22 فلسفه جنگ مشروع و عادلانه از منظر اسلام (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی صلح پژوهی
23 گردشگری مذهبی، فرهنگی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
24 مدیریت و برنامه ریزی توسعه گردشگری و سازمانهای بین المللی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گردشگری، سرمایه های ملی و چشم انداز آینده
25 نقش سیاست گذاری عمومی در حوزه حقوق عمومی و تاثیر آن بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
26 نقش فعالیت های انسانی در تغییر اقلیم، علل و عوامل تشدیدکننده تغییر اقلیم (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران