پرویز کفچه

 پرویز کفچه

پرویز کفچه

Parviz Kafcheh

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 الگوی ارتقاء عملکرد سازمانی با کارآفرینی راهبردی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 7، شماره: 26
2 تاثیرپذیری صنعت گردشگری از بازاریابی الکترونیکی (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دوره: 9، شماره: 17
3 سبک های رهبری و تفکر استراتژیک در سطح سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 4، شماره: 15
4 عوامل کلیدی تاثیرگذار بر عملکرد بازار با نقش واسطه ای نوآوری برند (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت برند دوره: 4، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثرات مدیریت دانش بر بهبود فعالیت های تخصصی گمرک ایران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مدیریت دانش
2 الگوی عوامل سازمانی موثر بر نوآوری استراتژیک (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
3 ایستایی دانش پارادایم جدید در مدیریت دانش مطالعه موردی بانک های خصوصی و دولتی در شهرستان سنندج (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی توسعه مدیریت پولی و بانکی
4 بخشبندی مشتریان بانکی در جامعه دانشجویان بر اساس انتظارات شناسایی شده (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
5 بررسی ارتباط بین دارایی های مدیریت دانش بازاریابی با عملکرد سازمانی در شرکت های بیمه (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت، فرهنگ سازمانی و منابع انسانی
6 بررسی تاثیر عوامل سازمانی بر کارآفرینی دانشگاهی مطالعه موردی: دانشگاه کردستان و دانشگاه آزاد واحد سنندج (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی
7 بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر توعسه نوآوری استراتژیک مورد مطالعه (صنایع کوچک و متوسط استان کردستان) (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت، فرهنگ سازمانی و منابع انسانی
8 بررسی تاثیر یادگیری سازمانی بر تفکر استراتژیک (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
9 بررسی تاثیرنقدشوندگی بردرآمد هرسهم شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران مطالعه موردی صنایع: دارو، شیمیایی، موادغذایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی مدیریت کسب و کار
10 بررسی رابطه ارزش های سازمانی و فرسودگی شغلی کارکنان دیوان محاسبات کشور (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فرهنگ سازمانی و منابع انسانی
11 بررسی رابطه استراتژی های مدیریت تعارض و عملکرد شغلی مطالعه موردی: مدیران کل ادارات دولتی استان کردستان (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم
12 بررسی رابطه بین رهبری مبادله رهبر – پیرو و تفکراستراتژیک در سطح سازمانی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
13 بررسی رابطه بین عدالت سازمانی ادراک شده کارکنان و اجرای اثر بخش استراتژی سازمان مورد مطالعه:(کارخانجات صنایع غذایی استان آذربایجان) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
14 بررسی رابطه بین مدیریت دانش و مشتری با نوآوری سازمانی در شرکتهای تولیدی کوچک و متوسط شهرستان سنندج (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد
15 بررسی رابطه بین ویژگی های فردی و گرایش به کارآفرینی اجتماعی مدیران موسسات خیریه شهرستان سنندج (دریافت مقاله) اولین همایش حسابداری،مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی
16 بررسی رابطه بین یادگیری سازمانی و تفکر استراتژیک در واحد های صنعتی استان کردستان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
17 بررسی رابطه نوآوری استراتژیک و عملکرد سازمانی درکسب و کارهای کوچک و متوسط شهر کرمانشاه (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه پایدار استان کرمانشاه
18 بررسی نگرش به بازاریابی محیطی با رویکرد محیط زیست و تاثیر آن بر تصویر ذهنی برند (مورد مطالعه: شرکتهای مستقر در شهرکهای صنعتی شهرستان (سنندج) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
19 برند نوآوری در کسب و کار : مفاهیم، مدل ها و شاخص ها (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
20 تاثیر بازاریابی حسی بر تصمیم گیری مشتریان در سازمانهای خدماتی شهرستان همدان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و سومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
21 تاثیر گرایش استراتژیک بر عملکرد سازمانی با توجه به نقش واسط نوآوری شرکتی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
22 تاثیر گرایش راهبردی بر بین المللی سازی شرکت های کوچک و متوسط (مطالعه موردی استان کرمانشاه) (دریافت مقاله) همایش ملی اقتصاد،مدیریت توسعه و کارآفرینی با رویکرد حمایت از کالای ایرانی
23 تحلیل اثرات محیط زیست به عنوان تعهد بر تصویر ذهنی برند (مورد مطالعه: شرکتهای مستقر در شهرکهای صنعتی استان کردستان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
24 تحلیل اثرات محیط زیست به عنوان عدالت بر تصویر ذهنی برند (مورد مطالعه: شرکتهای مستقر در شهرکهای صنعتی استان کردستان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
25 تحلیل اثرات محیط زیست به عنوان فرصت بر تصویر ذهنی برند (مورد مطالعه: شرکتهای مستقر در شهرکهای صنعتی شهرستان سنندج) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
26 تحلیلی بر بازاریابی شبکه های اجتماعی با تاکید بر بازاریابی ویروسی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری
27 در این رابطه تعدد مراکز تصمیم گیری و صادرات با عملکرد صادراتی در شرکت های صادراتی استان کردستان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس پژوهش های مدیریت و مهندسی صنایع
28 رویکردی تلفیقی مبتنی بر مدل های تصمیم گیری چند معیاره در شرایط عدم قطعیت برای بودجه بندی سرمایه ای با لحاظ نمودن معیارهای کیفی (مطالعه موردی: بانک صنعت و معدن استان کردستان) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
29 مدلی ازعوامل موثربرایستایی دانش مطالعه موردی بانکهای خصوصی و دولتی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مدیریت دانش