مجید اسحاقی گرجی

 مجید اسحاقی گرجی

مجید اسحاقی گرجی

Madjid Eshaghi Gordji

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.