دکتر علی بیگدلی

دکتر علی بیگدلی گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی

دکتر علی بیگدلی

Dr. Ali Bigdeli

گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای و راه‌آهن سراسری ایران (1307-1320) (دریافت مقاله) مجله تاریخ اسلام و ایران دوره: 30، شماره: 46
2 بررسی اندیشه اقتصادی علی محمدخان کاشانی با استناد به دو روزنامه ثریا و پرورش (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ ایران دوره: 10، شماره: 2
3 تحلیل نسبت اصلاحات امیرکبیر و سپهسالار در نظام قضایی عصر ناصری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 20، شماره: 59
4 ترجمه متون علوماجتماعی: مشکلات و راهحلها (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی ایران دوره: 10، شماره: 2
5 تقی زاده، از تجددگرایی تا فرنگی مآبی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تاریخی دوره: 5، شماره: 2
6 رابطه مالیاتی دولت و اصناف در دوره پهلوی اول: نارضایتی از مالیات صنفی (دریافت مقاله) دو فصلنامه تحقیقات تاریخ اجتماعی دوره: 7، شماره: 1
7 مبانی نظری تاریخنگاری تاریخ شفاهی با تکیه بر زندگی مخفی عالیه امامزاده (خاله شهید محمد جهانآرا) (دریافت مقاله) فصلنامه پژواک زنان در تاریخ دوره: 2، شماره: 7
8 نظریات اقتصاددانان کلاسیک درنوشته های نخبگان روزنامه نگار دوره قاجار از عهد ناصری تا مشروطه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تاریخی دوره: 6، شماره: 4
9 نقش سردار عزیزخان مکری در سیاست داخلی و خارجی قاجار (سال های۱۲۵۳-۱۲۸۷ / ۱۸۳۸-۱۸۷۱ (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم تاریخی دوره: 6، شماره: 1
10 نقش فرایند دولت – ملت سازی بر تفوق ایران بر عراق در بحران هاو برخوردهای مرزی سال های ۱۹۷۵ -۱۹۷۱ م. (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخی جنگ دوره: 6، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 شهرسازی جدید در دوره پهلوی اول (دریافت مقاله) کنفرانس پژوهشهای معماری و شهرسازی اسلامی و تاریخی ایران
2 عناصر جدید معماری در دوره پهلوی اول (دریافت مقاله) کنفرانس پژوهشهای معماری و شهرسازی اسلامی و تاریخی ایران
3 مبارزات ضداستعمارى مردم جنوب ایران در جنگ جهانى اول (دریافت مقاله) همایش بین المللی فارس در جنگ جهانی اول