دکتر احمد بادکوبه هزاوه

دکتر احمد بادکوبه هزاوه دانشیار گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی، دانشکده الهیات، دانشگاه تهران

دکتر احمد بادکوبه هزاوه

Dr. Ahmad Badkoubeh Hazaveh

دانشیار گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی، دانشکده الهیات، دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آغاز حرفه وراقت در میان مسلمانان (دریافت مقاله) پژوهشنامه تاریخ تمدن اسلامی دوره: 44، شماره: 2
2 امیر فخرالدین یوسف صوفی و نقش وی در تحولات دوره ایوبیان در شام (دریافت مقاله) پژوهشنامه مذاهب اسلامی دوره: 8، شماره: 15
3 بررسی تاریخی - تحلیلی ریخت شناسی اندام برگ در ایران اسلامی (از دینوری تا قزوینی) (دریافت مقاله) مجله طب سنتی اسلام و ایران دوره: 4، شماره: 2
4 بررسی عوامل موثر در تعاملات مسیحیان ملکائی و مسلمانان در مصر (۳۵۸-۹۲۲ ه.ق./۹۶۹-۱۵۱۷ م.): جزءپژوهی صومعه سنت کاترین در سینا (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های ادیانی دوره: 9، شماره: 17
5 بررسی وضعیت شیعیان در حلب عهد بنی مرداس (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام دوره: 4، شماره: 14
6 تاثیر وضعیت سیاسی، نظامی و مذهبی عصر ایوبیان بر تاریخنگاری مصر و شام (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام دوره: 8، شماره: 28
7 تاریخ طریقت رفاعیه در آثار ابن سراج دمشقی (دریافت مقاله) پژوهشنامه تاریخ تمدن اسلامی دوره: 54، شماره: 1
8 تاریخ نگاری عبداللطیف بغدادی: نمونه پژوهی کتاب الافادهوالاعتبار (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تاریخی دوره: 9، شماره: 2
9 تحلیل آرای مفسران در تفسیر آیه ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم براساس مفهوم میثاق اجتماعی در ادوار تاریخی (دریافت مقاله) تحقیقات علوم قرآن و حدیث دوره: 5، شماره: 2
10 درآمدی بر موانع جغرافیایی گسترش مذهب اسماعیلی در مغرب عهد فاطمی 297-362 ق (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ و فرهنگ دوره: 47، شماره: 95
11 راهبردهای جوهر صقلی در فرهنگ سازی مذهب اسماعیلی در مصر(مطالعه موردی؛ امان نامه امنیت سیاسی اجتماعی جوهر) (دریافت مقاله) مطالعات تاریخی جهان اسلام دوره: 7، شماره: 14
12 رحله های محدثان نیشابور در سده های ۳-6ق و پیوند آن با معیشت ایشان (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ و فرهنگ دوره: 43، شماره: 87
13 رویارویی اعیان خراسان و ماوراءالنهر با سیاستهای مالی سامانیان و غزنویان با تاکید بر سیاستهای مالی ایشان در نیشابور (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ و فرهنگ دوره: 44، شماره: 88
14 سیاست های مذهبی وزیران سنی مذهب فاطمیان : انگیزه ها، اهداف و راهبردها (دریافت مقاله) پژوهشنامه تاریخ تمدن اسلامی دوره: 43، شماره: 1
15 شکل گیری نظام آموزشی انگلیسی در هند (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شبه قاره دوره: 8، شماره: 27
16 طریقت حریریه و تاثیر آن در شام دوره ایوبی (دریافت مقاله) پژوهشنامه مذاهب اسلامی دوره: 9، شماره: 18
17 عملکرد دوگانه ایوبیان در مواجهه با شیعیان امامیه و اسماعیلیه و بازتاب آن در تاریخ نگاری مصر و شام (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی دوره: 11، شماره: 41
18 مکان های مقدس و تاثیر باورعامیانه مسیحیان نسبت به آن ها در حملات صلیبی (دریافت مقاله) پژوهشنامه تاریخ تمدن اسلامی دوره: 47، شماره: 2
19 نفوذ اسماعیلیه در کرمان دوره سلجوقی (دریافت مقاله) پژوهشنامه مذاهب اسلامی دوره: 3، شماره: 5
20 نوگرایی در تونس: از پیدایش نگاه انتقادی تا شکل گیری دیدگاه سکولاریستی در باب مدرنیته (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام دوره: 12، شماره: 45