احمد بادکوبه هزاوه

 احمد بادکوبه هزاوه استادیار دانشگاه تهران

احمد بادکوبه هزاوه

Ahmad Bad koobeh

استادیار دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تحلیل آرای مفسران در تفسیر آیه ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم براساس مفهوم میثاق اجتماعی در ادوار تاریخی (دریافت مقاله) تحقیقات علوم قرآن و حدیث دوره: 5، شماره: 2
2 درآمدی بر موانع جغرافیایی گسترش مذهب اسماعیلی در مغرب عهد فاطمی 297-362 ق (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ و فرهنگ دوره: 47، شماره: 95
3 رحله های محدثان نیشابور در سده های ۳-6ق و پیوند آن با معیشت ایشان (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ و فرهنگ دوره: 43، شماره: 87
4 رویارویی اعیان خراسان و ماوراءالنهر با سیاستهای مالی سامانیان و غزنویان با تاکید بر سیاستهای مالی ایشان در نیشابور (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ و فرهنگ دوره: 44، شماره: 88
5 شکل گیری نظام آموزشی انگلیسی در هند (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شبه قاره دوره: 8، شماره: 27
6 عملکرد دوگانه ایوبیان در مواجهه با شیعیان امامیه و اسماعیلیه و بازتاب آن در تاریخ نگاری مصر و شام (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی دوره: 11، شماره: 41