دکتر فرهنگ هنرور

دکتر فرهنگ هنرور استاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

دکتر فرهنگ هنرور

Dr. Farhang Honarvar

استاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A one-dimensional model for variations of longitudinal wave velocity under different thermal conditions (دریافت مقاله) دوفصلنامه مبانی نظری و کاربردی علم آکوستیک و ارتعاشات دوره: 2، شماره: 1
2 Application of Model-Based Estimation to Time-Delay Estimation of Ultrasonic Testing Signals (دریافت مقاله) دوفصلنامه مبانی نظری و کاربردی علم آکوستیک و ارتعاشات دوره: 1، شماره: 1
3 اندازه‌گیری فراصوتی ضخامت لایه‌ی عایق داخلی سطوح فلزی با استفاده ازپردازش سیگنال (دریافت مقاله) مجله مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز دوره: 49، شماره: 3
4 Monitoring of Pipe-Wall Thickness and Thinning Rate by Ultrasonic Technique (دریافت مقاله) مجله بین المللی طراحی پیشرفته و تکنولوژی ساخت دوره: 5، شماره: 4
5 Numerical modeling of the propagation of ultrasonic waves in AISI ۳۱۶L welds made by SMAW and GTAW processes (دریافت مقاله) دوفصلنامه مبانی نظری و کاربردی علم آکوستیک و ارتعاشات دوره: 6، شماره: 1
6 تحلیل اجزای محدود آزمون غیرمخرب دمانگاری ارتعاشی به کمک فرکانس تشدید عیب (دریافت مقاله) مجله مهندسی ساخت و تولید دوره: 6، شماره: 7
7 تحلیل تجربی تاثیر اجزای داخلی ماده پشتی بر عملکرد تراگذار (پروب) فراصوتی (دریافت مقاله) فصلنامه مکانیک هوافضا دوره: 14، شماره: 2
8 طراحی و ساخت روبشگر فراصوتی جهت تهیه تصاویر روبش ((B-Scan)) B از قطعات صنعتی (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 19، شماره: 3
9 محاسبه عدم قطعیت در اندازه گیری ضریب تضعیف امواج فراصوتی (دریافت مقاله) فناوری آزمونهای غیرمخرب دوره: 2، شماره: 7
10 مدل سازی تکنیک بازرسی فراصوتی زمان پرواز پراش ToFD با استفاده از روش اجزاء محدود (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی در مهندسی دوره: 13، شماره: 41
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A Study of Time-of-Flight Diffraction Technique Using Photoelastic Visualisation (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی بازرسی فنی و آزمون غیرمخرب
2 Acoustic waves scattering from polymer rods (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین‌المللی آکوستیک و ارتعاشات
3 ارزیابی ضخامت لایه رسوب در ورق ها با استفاده از امواج لمب (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین‌المللی آزمون‌های غیرمخرب ایران
4 ارزیابی فراصوتی خطوط لوله دارای پوشش عایق با استفاده از اولین مد طولی امواج هدایت شده (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین‌المللی آزمون‌های غیرمخرب ایران
5 استفاده از امواج فراصوتی برای تشخیص عیوب اتصالات دارای جوش نقطه ای (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات
6 استفاده از روش استاندارد تحلیل عدم قطعیت در اندازه گیری عمق عیوب به روش فراصوتی زمان پرواز پراش (TOFD) (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی
7 استفاده از روش های پردازش سیگنال در اندازه گیری طول ترک به روش فرا صوتی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
8 اندازه گیری طول ترک های باز شده به سطح در قطعات فولادی با استفاده از آزمون فراصوتی به روش TOFD (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
9 اندازه گیری عمق لایه سخت شده قطعات به روش فراصوتی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران
10 Characterization of Embedded Transversely IsotropicFibres by Inversion of Acoustic Scattering Data (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات
11 Detection and discrimination of symmetric and asymmetric defects by using ultrasonic guided waves (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین‌المللی آزمون‌های غیرمخرب ایران
12 Extraction of Complex Wave Numbers of Lamb Waves (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین‌المللی آزمون‌های غیرمخرب ایران
13 Finite Element Modeling of Ultrasonic Transducers (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین‌المللی آزمون‌های غیرمخرب ایران
14 Guided wave-based inspection technique for evaluating the structural integrity of Bitumen-coated pipelines (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین‌المللی آزمون‌های غیرمخرب ایران
15 Inspection of Pipes by Non-Axisymmetric Ultrasonic Guided Waves (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین‌المللی آزمون‌های غیرمخرب ایران
16 Nondestructive Evaluation of Hardened Steel Plates by Ultrasonic Backscatter Technique (دریافت مقاله) کنفرانس دو سالانه بین المللی مکانیک جامدات تجربی
17 Simulation of Ultrasonic Guided Waves in Pipes by Finite Element Method (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین‌المللی آزمون‌های غیرمخرب ایران
18 Ultrasonic Flaw Detection Systems for Testing Rails of Iranian Railways (RAI) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین‌المللی آزمون‌های غیرمخرب ایران
19 بازرسی جوش لوله با روش فرا صوتی اتوماتیک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانشجویی مهندسی HSE و سومین همایش ملی دانشجویی مهندسی بازرسی فنی
20 بازرسی جوشهای آستنیتی با روش فراصوتی زمان پرواز پراش (ToFD) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی بازرسی فنی و آزمون غیرمخرب
21 بازرسی غیر مخرب اتصالات چسبی با استفاده از آزمون فراصوتی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی بازرسی فنی و آزمون غیرمخرب
22 بازرسی غیرمخرب خوردگی یک پروفیل غیرمدور با استفاده از روبشگر نیمه خودکار فراصوتی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین‌المللی آزمون‌های غیرمخرب ایران
23 بازرسی فراصوتی به کمک موج پیشرو (Head Wave) و شبیه سازی آن با استفاده از روش اجزاء محدود (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران
24 بازرسی مخازن جدارنازک تحت فشار با استفاده از امواج لمب نشت کننده (Leaky Lamb wave) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران
25 برآورد عدم قطعیت در اندازه گیری طول قائم ترک به روش فراصوتی زمان پرواز پراش (TOFD)در مرحله طراحی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
26 بررسی آزمایشگاهی عوامل موثر بر ایجاد حفره زایی صوتی گذرا (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات
27 بررسی اثروجود نقص در اتصال بین استوانه و ماتریس بر پراکندگی فراصوتی از استوانه جاسازی شده در یک ماتریس جامد (دریافت مقاله) بیست و پنجمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
28 بررسی پراکندگی امواج صوتی از استوانه های همسانگرد عرضی نوع اول و نوع دوم جاسازی شده در ماتریس جامد (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
29 بررسی تجربی و شبیه سازی اجزاء محدود انتشار امواج فراصوتی در جوش های فولادی آستنیتی ایجاد شده از طریق فرآیندهای جوشکاری SMAW و GTAW (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین‌المللی آزمون‌های غیرمخرب ایران
30 بررسی سختی فازهای تشکیل شده در تیوب های فشار بالای گاز اتیلن با متریال EN-1,6580 به روش جریان گردابی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی آزمون های غیرمخرب ایران
31 بررسی شباهت میان امواج هدایت شده در ورق و امواج هدایت شده در استوانه (دریافت مقاله) بیست و پنجمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
32 پراکندگی امواج صوتی صفحه ای از پوسته های استوانه ای ویسکوالاستیک غوطه ور در سیال لزج (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
33 پراکندگی امواج صوتی صفحه ای از پوسته های استوانه ای همسانگرد عرضی نوع اول و دوم غوطه ور در سیال (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
34 پردازش تصاویر روبش B حاصل از آزمون ToFD با استفاده از روش دیکانولوشن وینر و تکنیک برونیابی طیفی اتورگرسیو (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بازرسی فنی و آزمون غیرمخرب
35 پردازش تصاویر روبش B حاصل از اعمال تکنیک فراصوتی TOFD بر روی نمونه ی معیوب جوش لب به لب ورق فولادی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
36 پیش بینی دقیق خواص مکانیکی فولادAISI4140به کمک روش غیرمخرب فراصوتی (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
37 تشخیصعیوب در مخازن جدارنازک تحت فشار با استفاده از موج لمب (Lamb wave) (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران
38 تعیین نحوه جهت گیری دانه ها در جوش فولاد آستنیتی به منظور طراحی آزمون فراصوتی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید
39 تهیه و تدوین نرم‌افزاری جهت بازرسی جوش ورق (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید
40 روشهای اندازه گیری سرعت انتشار امواج صوت در مواد و محاسبه خطای سرعت (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
41 روشی نوین در اعمال تکنیک تمرکزدهی مصنوعی امواج (SAFT) به منظور بهبود کیفیت تصاویر روبش B (B-Scan) در آزمون فراصوتی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
42 شبیه سازی تکنیک بازرسی فراصوتی زمان پرواز پراش (ToFD) با استفاده از روش اجزا محدود (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران
43 طراحی مکانیزم و سیستم تست غیرمخرب جهت ارزیابی کامپوزیتهای با اشکال پیچیده بروش فراصوتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
44 طراحی و ساخت دستگاه بازرسی غیرمخرب فراصوتی روبش C (C-Scan) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی بازرسی فنی و آزمون غیرمخرب
45 طراحی و ساخت روبشگر فراصوتی بمنظور تهیه تصاویر روبش B به کمک تکنیک TOFD (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی
46 طراحی و ساخت یک روبشگر فراصوتی به منظور بازرسی جوش لب به لب ورق های فولادی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی بازرسی فنی و آزمون غیرمخرب
47 طراحی و ساخت یک سیستم بازرسی فراصوتی جوش لب به لب ورق به روش فراصوتی تافد (ToFd) (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
48 طراحی و ساخت یک سیستم بازرسی فراصوتی لب به لب ورق به روش فراصوتی تافد tofd (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
49 طراحی و شبیه سازی یک پروب آزمون غیرمخرب فراصوتی با پهنای باند متغیر (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس ملی و چهارمین کنفرانس بین­ المللی مهندسی ساخت و تولید
50 طراحی یک سیستم فراصوتی اتوماتیک برای بازرسی جوش سر به سر لوله (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بازرسی فنی و آزمون غیرمخرب
51 محاسبه سرعت صوت درفولادAISI 4140 با استفاده ازتکنیک معکوس تابع همدوسی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات
52 محاسبه عدم قطعیت در اندازه گیری ضریب تضعیف امواج فراصوتی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی آزمون های غیرمخرب ایران
53 مدل سازی اجزاء محدود انتشار امواج فراصوتی در جوش نقطه ای (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک و هوافضا
54 مدلسازی انتشار خوشه مدهای مرتبه بالای (HOMC) امواج لمب در یک ورق فلزی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین‌المللی آزمون‌های غیرمخرب ایران
55 مدلسازی سیگنال دریافتی از ترانسدیوسر دایروی متمرکز کننده در آزمون غیرمخرب فراصوتی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران
56 مطالعه ی عددی و تجربی تعامل اثر موج ورقی با دو شیار متقارن نزدیکبه هم (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
57 مطالعه‌‌ی عددی و تجربی تعامل اثر مد اصلی متقارن موج ورقی با ترک‌های نامتقارن (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
58 مقایسه پراکندگی چندگانه امواج فراصوتی از استوانه های جاسازی شده در ماتریس جامد ویسکوالاستیک تحت تابش قائم و مایل موج (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات
59 مقایسه پروبهای فراصوتی با حسگرهای فشار در پایشهمزمان (On-Line Monitoring) فرآیند قالبگیری تزریق پلاستیک (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
60 مقایسه سیگنال های مرجع متفاوت در پردازش نتایج آزمون های فراصوتی انجام شده به روش TOFD (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک