دکتر مهری پریرخ

دکتر مهری پریرخ دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر مهری پریرخ

Dr. Mehri Parirokh

دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آسیب شناسی کتابهای داستانی تصویری بازاری برای کودکان گروه سنی الف و ب (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 6، شماره: 2
2 اثربخشی کارگاه های آموزشی سواد اطلاعاتی برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی: پژوهشی با رویکرد زمینه گرا (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 1، شماره: 2
3 انطباق سنجی نظری و مفهومی هماهنگی راهبرد اصلی دانشگاه ها با راهبرد فرهنگ سازمانی آن و راهبردهای نظام مدیریت دانش در کتابخانه های دانشگاهی (ارایه الگوی هماهنگی راهبردی) (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 5، شماره: 1
4 بازاندیشی فرایند تغییر برنامه ریزی شده از منظر چسبندگی دانش و آموخته زدایی: ارائه یک مدل نظری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کتابداری و علم اطلاعات دوره: 8، شماره: 17
5 بررسی تحلیلی وضعیت مدیریت دانش در کتابخانه های دانشگاهی ( مطالعه موردی: کتابخانه های دانشگاه فردوسی و علوم پزشکی مشهد) (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 3، شماره: 2
6 بررسی کارآمدی کلیدواژه ها و عبارت های پیشنهادی موتور کاوش گوگل در بسط جستجو و افزایش ربط از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 3، شماره: 1
7 بررسی میزان تاثیر برنامه های کتاب درمانی بر کاهش پرخاش گری کودکان (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات ادبیات کودک دوره: 2، شماره: 1
8 بررسی نگرش اعضاء هییت علمی دانشگاه فردوسی مشهد درباره بهره گیری از مخزن سازمانی آن دانشگاه (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 2، شماره: 2
9 تاثیر راهنماهای مبتنی بر مدل واک (VAK) بر میزان رضایت مندی اعضای هییت علمی دانشگاه فردوسی مشهد در استفاده از سیستم اطلاعات علمی دانشگاه (ساعد) (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 4، شماره: 2
10 تاثیر مطالعه نمایشنامه های ابزورد بر ارتقاء مهارت گوش دادن: مداخله ی آموزشی (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 12، شماره: 1
11 تحلیل گفتمان دیدگاه کودکان دربارۀ عناصر نظریۀ رفتاردرمانی عقلانی‌هیجانی (REBT) در داستان‌‌ها (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 9، شماره: 2
12 توانمندی داستان‌ها در تحول شناختی کودکان گروه سنی «ب» و «ج» برپایه نظریه رفتاردرمانیِ عقلانی‌هیجانی (REBT) (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 7، شماره: 2
13 توسعه و تکامل مفهوم مدل ذهنی در بافت نظام های اطلاعاتی: از نگاهی عام تا پیش بینی عملکرد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کتابداری و علم اطلاعات دوره: 7، شماره: 16
14 چگونه وب سایت ها اجتماعی شدن کودکان را تسهیل می کنند رویکردی پیاژه ای (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 5، شماره: 2
15 دسته بندی و اصطلاح شناسی آثار وابسته در خانواده شاهنامه فردوسی بر پایه الگوی ملزومات کارکردی پیشینه های کتابشناختی از دیدگاه کاربران فهرست های رایانه ای (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 1، شماره: 2
16 سنجش وضعیت مدیریت دانش مشتری درکتابخانه های دانشگاهی (مطالعه موردی: مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کتابداری و علم اطلاعات دوره: 11، شماره: 0
17 شناسایی فرایندها و فعالیت های مرتبط با مدیریت دانش برای اجرای موفق برنامه راهبردی مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد در حوزه آموزش (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 5، شماره: 2
18 کارکردی نو برای وب سایت های کودکان: بسترسازی برای پرورش ویژگی های تفکر عملیات عینی (طبقه بندی، ردیف بندی، نگهداری ذهنی و بازگشت پذیری) از دیدگاه نظریه پیاژه (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 1، شماره: 1
19 نظریه معنابخشی و کاربرد آن در پشتیبانی از رفتار اطلاع جویی کاربران در محیط رابط کاربر پایگاه های اطلاعاتی (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 6، شماره: 1
20 واکاوی توانمندی داستان‌ها در بهبود کنش‌های اجرایی به کودکان ADHD گروه سنی «الف»، «ب» و «الف/ب» بر پایه نظریه گسترش‌یافته بازداری رفتار بارکلی (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 10، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آموزش سواد اطلاعاتی؛ روشها و راهبردها (دریافت مقاله) همایش آموزش استفاده کنندگان و توسعه سواد اطلاعاتی در کتابخانه ها، مراکز اطلاع رسانی و موزه ها
2 بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر اجرای مدیریت دانش در کتابخانه های مرکزی دانشگاههای وابسته به وزارت علوم تحقیقات و فناوری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت دانش
3 تجربه کاربر در تعامل با نظام های کتابخانه دیجیتال در ایران: کاستی ها و انتظارات (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بازیابی تعاملی اطلاعات
4 جایگاه کتابخانه های مدارس در پشتیبانی از طرح ارزشیابی توصیفی نظام آموزش ابتدایی (دریافت مقاله) ششتمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی - نوآوری در برنامه درسی دوره ابتدایی
5 چایگاه کتابخانه های مدارس در پشتیبانی از طرح ارزشیابی توصیفی نظام آموزش ابتدایی (دریافت مقاله) همایش نوآوری در برنامه های درسی دوره ابتدایی
6 مدیریت دانش، ابزاری برای ایجاد تحول در مدیریت کتابخانه ها (دریافت مقاله) همایش انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران