علیرضا انیسی

 علیرضا انیسی عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری

علیرضا انیسی

AliReza Anisi

عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 حفاظت از پل ساسانی- اسلامی کشکان استان لرستان با رویکرد منظرفرهنگی (هنری) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 15، شماره: 35
2 مسجد جامع فهرج؛ ارزیابی مجدد (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 4، شماره: 7
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای ساختمان (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های کاربردی علوم های فنی مهندسی و مدیریتی در عرصه دانشگاه، صنعت و مدیریت ایران
2 باززنده سازی محله تاریخی شاه عادل شهرکرمان بارویکردتوسعه پایدارشهری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
3 بررسی تاثیر پارامترهای فراوری بر دانسیته و تغییرات ابعادی یک کامپوزیت مس- گرافیت (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
4 تحلیل خطر زمین لرزه آثار میراث فرهنگی در منطقه زاگرس (دریافت مقاله) دومین همایش تخصصی توانمندسازی میراث معماری و شهری در برابر زلزله
5 جایگاه ساختار و بافت شهری در کاهش آسیب پذیری پس از زلزله در چرخه مدیریت بحران (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های کاربردی علوم های فنی مهندسی و مدیریتی در عرصه دانشگاه، صنعت و مدیریت ایران
6 حفظ ارزش های معماری بومی سکونت شهر بم با طراحی مجتمع های مسکونی (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی عمران، معماری و شهر سبز پایدار
7 ضرورت برنامه ریزی در بلایای طبیعی (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های کاربردی علوم های فنی مهندسی و مدیریتی در عرصه دانشگاه، صنعت و مدیریت ایران
8 طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد حفظ ارزش های معماری بومی سکونت شهر بم (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در عمران، معماری،مدیریت شهری و محیط زیست
9 گنبد جبلیه؛ تجربه ای تاریخی از پایداری در برابر زلزله (دریافت مقاله) دومین همایش تخصصی توانمندسازی میراث معماری و شهری در برابر زلزله
10 مدیریت بحران در بلایایی طبیعی (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های کاربردی علوم های فنی مهندسی و مدیریتی در عرصه دانشگاه، صنعت و مدیریت ایران
11 مطالعه ای در معرفی بازارتاریخی و سرای شمس السلطنه نراق (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی مهندسی عمران،معماری و شهرسازی با رویکرد توسعه پایدار