غلام عباس اکبری

 غلام عباس اکبری دانشیار گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

غلام عباس اکبری

Gholam Abass Akbari

دانشیار گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر استفاده از کمپوست زباله شهری، ازت و فسفر بر عملکرد ذرت علوفه ای (دریافت مقاله) دو فصلنامه کشاورزی دوره: 6، شماره: 1
2 اثر تنش کم آبی بر عملکرد کلزای بهاره (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 11، شماره: 2
3 اثر کود ازته بر شاخص برداشت ازت و تولید محصول ذرت دانه ای (دریافت مقاله) دو فصلنامه کشاورزی دوره: 5، شماره: 1
4 اثرات تنش کم آبی بر خصوصیات زراعی هیبریدهای آفتابگردان (دریافت مقاله) دو فصلنامه کشاورزی دوره: 9، شماره: 1
5 بررسی اثر زمان های مختلف برداشت دانه سویا بر جوانه زدن آن (دریافت مقاله) دو فصلنامه کشاورزی دوره: 6، شماره: 1
6 بررسی اثر زیولیت بر عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ های کلزا تحت شرایط کم آبی (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 16، شماره: 2
7 بررسی رابطه سیستم ریشه ای با روابط آبی کلزا در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 18، شماره: 1
8 بررسی رابطه سیستم ریشه ای با روابط آبی کلزا در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 18، شماره: 1
9 بررسی عملکرد و شاخصهای رشد گیاه ذرت علوفه ای (.L mays Zea )تحت تاثیرکاربرد مقادیر مختلف پلیمرسوپرجاذب (سوپرآب 200-A )تحت شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 40، شماره: 3
10 کاهش اثرات ناشی از تنش خشکی بر عملکردو اجزای عملکرد ذرت دانه ای با استفاده از ترکیب کودهای زیستی و فسفر (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 12، شماره: 2
11 کمی سازی واکنش جوانه زنی توده های مختلف ریحان به دما (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 20، شماره: 2
12 واکنش عملکرد بذور سویا (Glyine Max) به میزان ازت و تغییرات آب و هوایی در جنوب شرقی انگلستان (دریافت مقاله) دو فصلنامه کشاورزی دوره: 3، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر باکتری های حل کننده فسفات در مقایسه با سایر کودهای فسفاته بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد گیاه برنج (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
2 اثر تداخل تاج خروس ریشه قرمز (Amaranthus retroflexus L.) بر برخی از مشخصات اندامهای هوائی و زیرزمینی سویا Glycin max L (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
3 اثرات تراکم و قدرت رقابتی تاج خروس (Amaranthus retroflexus) بر عملکرد و اجزا عملکرد ارقام سویا (Glycine max) (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
4 بررسی اثر خاکپوش‌های مختلف و دور آبیاری بر عملکرد وش پنبه (رقم ساحل) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
5 بررسی اثر زمان های مختلف مصرف علف کش توفوردی بر عملکرد دانه گندم و تعداد علف های هرز (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
6 بررسی امکان کاهش میزان مصرف علف کش به وسیله مدیریت کود نیتروژن درمزارع ذرت(Zea mays L. (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
7 بررسی جنبه های فیزیولوژیکی تولید سالیکورنیا درخاکهای آلوده به نفت خام (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
8 بررسی کاربرد پلیمرهای سوپرجاذب به عنوان راهکاری مهم در کاهش اثرات تنش خشکی در گیاهان زراعی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
9 بررسی کاربرد زئولیت در کاهش آلودگی محیطی، مصرف اب و هزینه ها در کشاورزی ایران (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
10 بررسی مزایای کشاورزی دقیق (Precision Agriculture) و کاربرد آن (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
11 پیش بینی الگوی رویش تاج خروس Amaranthus retroflexus قیاق Sorghum halepense و سلمه تره Chenopodium album در کشت خالص و مخلوط ارقام سویا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
12 تاثیر آلودگینفتیبر روی گیاه سالیکورنیا و برآوردآستانه تحمل این گیاه به مقادیر مختلفنفت (دریافت مقاله) کنفرانس ملی بهره برداری از آب دریا
13 رر سیی تأثیرمقادیرمختلف پلیمرسوپر جاذب (TARAWAT A200) و سطوح مختلف تنش خشکی روی رشد و عملکرد ذرت علوفه ای ( Zea may ) (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
14 کاربرد تکنیکهای هسته ای در کشاورزی (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
15 کود سبز راهکاری برای کاهش مصرف کودهای شیمیایی در کشاورزی بوم شناختی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
16 مطالعه تاثیر کاربرد مقادیر مختلف کمپوست زباله شهری بر موجودی عناصر غذایی و خصوصیات خاک و رشد و عملکرد علوفه ای ذرت (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت پسماند
17 مطالعه زیست شناختی ویژگی های جوانه زنی و جذب آب در ارقام مختلف گلرنگ (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)