محمدباقر بهشتی

 محمدباقر بهشتی دانشیار دانشگاه تبریز

محمدباقر بهشتی

Mohammadbagher Beheshti

دانشیار دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آزمون فرضیه موتور رشد کالدور در اقتصاد ایران در دوره 1379-1338 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران دوره: 8، شماره: 28
2 برآورد شاخص های نابرابری شهری و روستایی استان های ایران طی برنامه های توسعه پنج ساله . (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 9، شماره: 33
3 بررسی بازار مسکن در مکانیسم انتقال پولی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 1، شماره: 1
4 بررسی پویایی نابرابری درآمد سرانه استان های ایران با استفاده از زنجیره مارکف فضایی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 18، شماره: 70
5 بررسی تاثیر خلاقیت بر توسعه اقتصادی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران دوره: 24، شماره: 78
6 بررسی عوامل موثر بر ورود و خروج خالص بنگاه ها در بخش صنعت ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران دوره: 13، شماره: 38
7 تحلیل پویای نقش سرمایه اجتماعی در فرآیند توسعه:رویکردی بین رشته ای (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 23، شماره: 72
8 توسعه انسانی و توسعه پایدار در کشورهای منتخب صادرکننده نفت (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد پولی ، مالی دوره: 17، شماره: 33
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی و هقایسه ساختار بازاری پنج صنعت دارایبالاتزین ارزش تولید در اقتصاد کشور (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران
2 برآورد شاخصهای نابرابری شهری و روستایی ایران (1369-1394) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سالانه اقتصاد،مدیریت و حسابداری
3 بررسی و نقش خلاقیت در توسعه اقتصادی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت،کارآفرینی و توسعه اقتصادی
4 تأملی در نظریه های مارکسیستی و نئومارکسیستی توسعه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی جامعه شناسی و علوم اجتماعی