دکتر کیوان اصغری

دکتر کیوان اصغری دانشیار، گروه مهندسی و مدیریت منابع آب، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتر کیوان اصغری

Dr. Keyvan Asghari

دانشیار، گروه مهندسی و مدیریت منابع آب، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 برآورد عملکرد شبکه توزیع آب شهری با تلفیق قابلیت اعتماد هیدرولیکی و مکانیکی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 29، شماره: 118
2 بهینه سازی اجرای پرس وجو ها در پایگاه داده های رابطه ای با الگوریتم تکاملی ترکیبی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مجله کامپیوتر و رباتیک دوره: 1، شماره: 1
3 بهینه یابی تکاملی تعداد و ظرفیت مخازن ضربه گیر و قطر لوله ها در یک خط انتقال (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 17، شماره: 59
4 پیش بینی عملکرد بهینه آبخوان دشت برخوار به روش شبیه سازی- بهینه سازی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 9، شماره: 3
5 پیش بینی عملکرد بهینه آبخوان دشت برخوار به روش شبیه سازی- بهینه سازی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 33
6 تحلیل مبتنی بر فشار در شبکههای توزیع آب به کمک الگوریتم بهینهسازی ازدحام ذرات (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 22، شماره: 3
7 جستجوی حرفه ای و پیشرفته اسناد اختراع (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 5، شماره: 20
8 کاهش خطای شبیه سازی فرآیند بارش-رواناب با بکارگیری تکنیک داده گواری در مدل هیدرولوژیکی SWAT (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 14، شماره: 5
9 مدل سازی عددی میدان جریان در اطراف سرریزهای مدور قائم با ورودی کلید پیانویی (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 11، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Aquifer Water Level Prediction Using Support Vector Machines Method (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
2 ارزیابی ارتباط نوع کاربری اراضی کشاورزی و مؤلفه های منابع آب آبی، جریان آب سبز و ذخیر ه آب سبز در حوضه آبریز زاینده رود (دریافت مقاله) دومین همایش ملی راهبردهای مدیریت منابع آب و چالش های زیست محیطی
3 استفاده از اسناد اختراع در تحلیل کاربردهای جدید نانوتکنولوژی در بهبود انتقال ترکیبات فعال مورداستفاده در کشاورزی و دامپروری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
4 استفاده از تریز در سنجش و ارزیابی اختراع به عنوان یک دارایی فکری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت سرمایه فکری
5 افزایش سرعت همگرایی الگوریتم ژنتیک در بهینه سازی شبکه‌های انتقال آب (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
6 Laboratory Investigation of Migration of Cyanide Discharged by Steel Industries into Groundwater (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
7 NetOD: A GA-Based Decision Support System for Optimization and Uncertainty Analysis of Water Distribution Networks (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
8 RBSDP as a Modified form of SDP for Reservoir Hydropower Optimization (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
9 River Water Quality Simulation using Optimized Automatic Calibration Method (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
10 بررسی اثرات برنامه ریزی پمپاژ در شبکه های توزیع آب با رویکرد جریان غیر دایمی (دریافت مقاله) دومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
11 بررسی انتشار آلودگی سینانور ناشی از تخلیه پساب های صنایع آهن و فولاد در سفره های آبزیرزمینی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
12 بررسی پیاده سازی و اجرای سیستم های پشتیبان از تصمیم گیری در سازمانها (دریافت مقاله) کنفرانس ملی حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری
13 بررسی تاثیر پارامترهای هواشناسی و هیدرولوژیکی بر پیش بینی خشکسالی آب زیرزمینی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
14 بررسی تاثیر طرح انتقال آب بر تغییر خصوصیات خشکسالی هیدرولوژیکی درحوضه آبریز زاینده رود (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
15 بررسی و مطالعه پیاده سازی و به کارگیری مدیریت دانش در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی جهان (دریافت مقاله) پنجمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
16 بهره برداری بهنگام و ترتیبی مخازن با استفاده از الگوریتم جستجوی هارمونی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
17 به‌کارگیری روش‌های درون‌یابی غیر‌خطی در روش مشخصه‌ها برای مسائل ضربه قوچ (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
18 بهینه سازی دو هدفه شبکه های توزیع آب با استفاده از شاخص پایداری تامین فشار (دریافت مقاله) دومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
19 بهینه‌سازی عملکرد سیستم‌های چندمخزنه با استفاده از الگوریتم جستجوی هارمونی: حوضه زاینده‌رود (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
20 پردازش موازی برای مدل سازی مسأله ی شکست سد با استفاده از روشSPH (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
21 پروفیلهای سرعت بر روی سازه ی تبدیل رژیم فوق بحرانی به زیربحرانی بدون پرش هیدرولیکی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری ومدیریت بحران
22 پیش بینی انتقال آلاینده آلی (BOD) در رودخانه با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
23 پیش بینی جریان رودخانه با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی رودخانه زاینده رود) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
24 تحلیل پدیدة ضربه قوچ یک بعدی به روش اجزاء محدود با شرایط مرزی پیچیده (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی مهندسی عمران
25 تحلیل روش های حمایت مالی از کارآفرینان و موسسات نوپا (SMEs) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی سرمایه گذاری مخاطره پذیر
26 تعیین شاخص های مکان یابی جهت ایجاد سد زیرزمینی و شبیه سازی مدل ریاضی جریان در سد زیرزمینی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
27 جستجوی مدارهامیلتونی درگراف با استفاده ازروش های تکاملی (دریافت مقاله) دومین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ایران
28 حل مسئله زمانبندی کمینه سازی مجموع تاخیرات و زندار کارها روی یک ماشین با استفاده از اتاماتای یادگیر و ترکیب آن با الگوریتم ژنتیکی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس داده کاوی
29 روش هیبریدی ماشین‌های بردار پشتیبان و جستجوگر هارمونی در پیش‌بینی عملکرد بهینه مخازن (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
30 رویکرد نوین مبتنی بر الگوریتم ژنتیک در کمینه کردن هزینه اجرای عملگرهای پیوند در پایگاه داده (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
31 سیستم استنتاج تطبیقی عصبی-فازی با استفاده از خوشه بندی فازی در پیش بینی رواناب (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
32 سیستم پشتیبان تصمیم گیری جهت تحلیل مبتنی بر فشار در شبکه های توزیع آب (دریافت مقاله) اولین همایش ملی عرضه و تقاضای آب شرب و بهداشت، چالش ها و راهکارها
33 شبیه سازی بهره برداری از مخازن سدها به صورت سیستم چند سدی مطالعه موردی: سیستم چند سدی زاینده رود، کوهرنگ و چشمه لنگان (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)
34 شبیه سازی تنظیم آب در سیستم چندسدی زاینده رود، کوهرنگ و چشمه لنگان (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی عمران
35 شبیه سازی سه بعدی جریان برروی شیب شکن قایم با تبدیلهای همگرا وواگرا با استفاده ازنرم افزار OpenFOAM (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
36 قابلیت اعتماد تلفیقی هیدرولیکی و مکانیکی شبکه توزیع آب شهری (دریافت مقاله) کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
37 کاربرد درونیابی اسپلاین درجه سه در روش مشخصه ها برای حل ضربه قوچ (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
38 مدل سازی عددی میدان جریان در اطراف سرریزهای مدور قائم با ورودی از نوع کلید پیانویی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
39 مدلسازی بهره برداری بهینه از سیستم دوسدی متوالی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مدیریت منابع آب
40 مدلسازی عددی میدان جریان در محدوده ی سرریزهای کناری منقاری در حضور صفحات هادی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
41 مدیریت تلفیقی منابع آب به منظور برنامه ریزی توسعه پایدار منطقه ای (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
42 مقایسه اثر داده های اقلیمی زمینی و ماهواره ای در شبیه سازی بارش-رواناب با استفاده از مدل هیدرولوژیکی SWAT، مطالعه موردی: زیرحوضه آبریز قلعه شاهرخ-چلگرد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس کاربرد ابزار مدیریت آب و خاک (SWAT) در مدیریت منابع آب کشور
43 مقایسه عملکرد سه الگوریتم آموزش مومنتم، گرادیان مزدوج و لونبرگ در ساختار ANN برای پیش بینی رواناب روزانه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت منابع آب
44 مقایسه مدلسازی فرایند رواناب با استفاده از روشهای هوشمند مطالعه موردی: حوزه آبریز کارده واقع در استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره برداری از منابع آب
45 مقایسهی شاخص خشکسالی منابع آب زیرزمینی GRI با شاخص بارش استاندارد SPIمطالعه موردی: آبخوان کوهپایه سگزی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
46 یک روش ترکیبی مبتنی بر خوشه بندی برای حل مساله فروشنده دوره گرد با مقیاس بزرگ (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران