دکتر علی آذر

دکتر علی آذر عضو هیات علمی گروه معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد

دکتر علی آذر

Dr. Ali Azar

عضو هیات علمی گروه معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Analysis and Explanation of the Relationship between the Capabilities of the Third Place in the Urban Livability of a Case Study of Tehran Metropolis (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق کوهستانی دوره: 5، شماره: 1
2 ارزیابی پیشران های حیاتی موثر بر تاب آوری در برابر زمین لرزه در کلانشهرهای ایران(نمونه موردی:کلانشهر تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 11، شماره: 42
3 ارزیابی چالش های ارتقاء حکمروایی شهری در شهرهای متوسط اندام با رویکرد آینده پژوهی (مطالعه موردی: شهر میانه) (دریافت مقاله) فصلنامه شهر پایدار دوره: 5، شماره: 2
4 ارزیابی عوامل اثرگذار بر رقابت پذیری صنعت گردشگری در فرآیند توسعه منطقه ای (نمونه موردی: شهرستان مرند) (دریافت مقاله) فصلنامه شهر ایمن دوره: 7، شماره: 1
5 امکان سنجی ظرفیت های گردشگری سلامت در شهر مراغه با تاکید بر توسعه پایدار شهری (دریافت مقاله) فصلنامه سیاستگذاری محیط شهری دوره: 3، شماره: 10
6 بازشناخت نقش محیط و معیشت بر تکوین گونه مسکن روستایی، مطالعه موردی: شمال شهرستان مراغه (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه معماری دوره: 4، شماره: 7
7 بررسی جایگاه الگوهای نوین برنامه‌ریزی شهری در محلات جدید شهری (مطالعه موردی: محله یاغچیان تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 11، شماره: 3
8 بررسی عوامل موثر بر رشد پراکنده شهری درکلانشهر تبریز با استفاده از مدل های سنجش توسعه شهری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار دوره: 8، شماره: 30
9 بررسی عوامل موثر در رشد افقی کلانشهرها با تاکید بر پروژه های آماده سازی (مطالعه موردی: کلان شهر تبریز) (دریافت مقاله) مجله علمی شهرسازی ایران دوره: 3، شماره: 4
10 بررسی عوامل موثر در سرزندگی مجتمع های مسکونی بزرگ مقیاس: مطالعه موردی مجتمع مسکونی آسمان تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 7، شماره: 2
11 بررسی عوامل موثر در مهاجرت معکوس از کلانشهر تبریز به نواحی پیرا – شهری و روستاهای الحاقی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 24، شماره: 74
12 بررسی مولفه های بومی موثر بر بهبود کیفیت ساختارهای فضایی پیاده راه های مدرن و سنتی شهری در کلان شهر تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های بوم شناسی شهری دوره: 13، شماره: 29
13 بررسی میزان زیست پذیری شهری در محلات دروازه دار در کلان شهر تبریز (دریافت مقاله) مجله مطالعات جامعه شناسی دوره: 14، شماره: 50
14 بررسی نقش برنامه ریزی و طراحی محیطی در میزان امنیت شهری مناطق حاشیه نشین شهر تبریز (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و مطالعات محیطی دوره: 8، شماره: 32
15 بررسی و ارزیابی تطبیقی سرزندگی شهری در محله های اختصاصی و محلات سنتی با رویکرد توسعه پایدار در جغرافیا: مطالعه موردی کلان شهر تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 7، شماره: 28
16 بررسی و ارزیابی میزان رضایتمندی حاشیه نشینان کلان شهر تبریز از عملکرد شهرداری و شورای اسلامی در سه دوره گذشته (۱۳۷۸-۱۳۹۲) در سه دوره گذشته (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و مطالعات محیطی دوره: 6، شماره: 22
17 بررسی و ارزیابی نقش توان های محیطی در توزیع مکانی – فضایی سکونتگاه های روستایی شهرستان مراغه با تکنیک AHPفازی (دریافت مقاله) مجله آمایش سرزمین دوره: 12، شماره: 1
18 بررسی و تحلیل پایداری و سرزندگی مناطق تبریز با تاکید بر امنیت شهری با نگرش جامعه شناختی (دریافت مقاله) مجله مطالعات جامعه شناسی دوره: 3، شماره: 6
19 تببین شاخص های رشد هوشمندشهری با رویکرد آینده نگاری( مطالعه موردی: شهر ارومیه) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 11، شماره: 45
20 تحلیل آینده نگری تغییرات کاربری اراضی شهری با استفاده از آنالیز تصاویر ماهواره ای (نمونه موردی: شهر تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه آمایش محیط دوره: 16، شماره: 62
21 تحلیل احساس امنیت زنان در فضاهای عمومی با تاکید بر پارک های شهری، مطالعه موردی: تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های بوم شناسی شهری دوره: 10، شماره: 20
22 تحلیل عوامل و مولفه های حس تعلق به مکان در محلات قدیمی شهر تبریز (نمونه موردی محله اهراب تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش شهرسازی دوره: 5، شماره: 3
23 تحلیل مولفه های زیبایی شناسی خانه های دوره قاجار در شهر تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 12، شماره: 47
24 تحلیل میزان اهمیت ابعاد حکمروایی خوب بر ارتقاء ساختار مدیریتی شهرهای میانه اندام (مطالعه موردی: شهر میانه) (دریافت مقاله) مجله انسان و محیط زیست دوره: 21، شماره: 2
25 تحلیلی بر تاثیرات مناطق آزاد تجاری بر توسعه ی فعالیت های گردشگری و اقتصاد منطقه ای (مطالعه موردی: منطقه آزاد ارس) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 10، شماره: 39
26 تحلیلی بر چگونگی تغییرات کاربری اراضی شهری شهر تبریز با استفاده از تصاویر ماهواره ای بین سالهای ۲۰۰۰-۲۰۲۰ (دریافت مقاله) فصلنامه کاربرد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی در علوم محیطی دوره: 3، شماره: 7
27 تحلیلی بر سناریوهای تاب آوری در برابر زلزله در شهرهای ایران با رویکرد آینده پژوهی (نمونه موردی :کلانشهر تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 28، شماره: 87
28 رتبه بندی کیفیت زندگی در مجموعه های مسکونی بر اساس ارائه مدل تلفیقی کپ لند: مطالعه موردی شهر تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های بوم شناسی شهری دوره: 14، شماره: 32
29 سنجش پایداری توسعه در کلانشهرها با رویکرد طراحی یک فضای رقابت پذیر در سطح منطقه ای و ملی مطالعه موردی: منطقه بزرگ کلانشهر تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه دانش شهرسازی دوره: 7، شماره: 4
30 سنجش و ارزیابی ابعاد سرزندگی در انواع فضاهای عمومی کلانشهرتبریز (دریافت مقاله) مجله مطالعات جامعه شناسی دوره: 14، شماره: 52
31 سنجش و ارزیابی بعد ذهنی زیست پذیری در بافت های شهری کلانشهر تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 24، شماره: 74
32 شناسایی پیشران های تاثیرگذار بر توسعه ی گردشگری در مناطق آزاد تجاری (مطالعه موردی: منطقه آزاد ارس) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری دوره: 9، شماره: 32
33 شناسایی پیشران های کلیدی صنعت گردشگری مبتنی بر برنامه ریزی راهبردی سناریویی (مطالعه موردی: منطقه آزاد ماکو) (دریافت مقاله) فصلنامه گردشگری شهری دوره: 9، شماره: 3
34 شناسایی عناصر سازنده پیاده راه های شهری مبتنی بر ادراکات حسی شهروندان مطالعه موردی: پیاده راه تربیت و ولیعصر تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 13، شماره: 2
35 فراترکیبی بر تحقیقات انجام شده با موضوع کیفیت زندگی شهری در سکونتگاه های غیررسمی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه دانش شهرسازی دوره: 7، شماره: 3
36 کاهش خسارت سیل از طریق تعیین حریم و بستر رودخانه مهران رود تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه امداد و نجات دوره: 6، شماره: 2
37 مکان یابی پارکینگ های طبقاتی با استفاده از تکنیک همپوشانی وزن دار: مطالعه موردی شهر مراغه (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و مطالعات محیطی دوره: 8، شماره: 31
38 مولفه های کیفیت محیطی و تاثیر آن بر انحرافات اجتماعی در مناطق حاشیه نشین، مطالعه موردی: شهر مراغه (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و برنامه ریزی شهری دوره: 4، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثرات مبلمان شهری بر میزان سرزندگی شهروندان شهری مطالعه موردی: شهر ساری (دریافت مقاله) کنگره ملی مدیریت و برنامه ریزی شهری نوین
2 ارزیابی درجه آسیب پذیری محلات شهرتبریز دربرابر زلزله با استفاده از مدل topsis (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی بافت های شهری در مجاورت گسل های فعال
3 ارزیابی رضایت مندی ساکنان مسکن مهربا تاکید بر شاخص های مسکن پایدار (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی معماری و شهر پایدار
4 ایجاد مرکز نمک درمانی در حاشیه دریاچه ارومیه با رویکرد جذب توریست (دریافت مقاله) اولین همایش اندیشه ها وفناوری های نوین در علوم جغرافیایی
5 بررسی تاثیر گونه شناسی مسکن در تامین امنیت ساکنین (مطالعه موردی مجتمع های مسکونی کلان شهر تبریز) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی شهرسازی و معماری دانش بنیان
6 بررسی رابطه بین ارتقاء فرهنگ در مدیریت شهری با در نظر گرفتن مشارک مردم (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری، عمران، شهرسازی و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
7 بررسی عوامل موثر بر طراحی مجتمع های فرهنگی تفریحی با رویکرد پایداری اجتماعی در شهر بوکان (دریافت مقاله) کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
8 بررسی و ارزیابی رضایت ساکنان مسکن مهر در سراسر کشور از نظر کیفیت سکونتی آن (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی معماری و شهر پایدار
9 بررسی و ارزیابی میزان خطرپذیری شهرتبریز دربرابر زلزله (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی
10 بررسی و تببین محله های اختصاصی شده با تاکید بر سرزندگی و پایداری شهری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
11 بررسی و تحلیل مکان طرح تجاری- توریستی شهر ماکو (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین معماری و شهرسازی در هزاره سوم
12 بررسی وضعیت مبلمان شهری پیادهروها با تاکید بر روانشناسی محیطی مطالعه موردی، شهرساری (دریافت مقاله) کنگره ملی مدیریت و برنامه ریزی شهری نوین
13 برنامه ریزی و طراحی خانه سالمندان با هدف ارتقای زیست پذیری در شهرستان عجبشیر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی معماری،عمران،شهرسازی،محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
14 بهینه سازی سیستمهای پیشبینی و هشدار سیلاب در گرگانرود با استفاده از مهندسی ارزش (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا،مخاطرات محیطی و توسعه پایدار
15 تاثیر تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات (ICTs)در ایجاد شهرهای انسانی با تاکیدبر فضای عمومی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی شهرسازی و معماری دانش بنیان
16 تاثیر نانوتکنولوژی در معماری پایدار با تاکید بر مصالح ساختمان (دریافت مقاله) اولین همایش هنر و صنعت در ساختمان عمران،معماری و شهرسازی
17 تبیین مولفه های برنامه ریزی مجموعه های آموزشی و تفریحی با تاکید بر رویکرد روانشناسی محیطی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و شهر هوشمند
18 تحلیل عمران شهری در بافت های قدیم شهری، نمونه موردی بافت قدیم تبریز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی عمران شهری
19 تحلیل و ارزیابی علل و عوامل موثر بر رشد پراکنده شهری در منطقه شهری تبریزو ارائه مدل مناسب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین معماری و شهرسازی در هزاره سوم
20 تحلیلی بر عوامل تحقق پذیری مدیریت یکپارچه شهری در کلانشهر تبریز (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تحولات نوین در مطالعات وحسابداری
21 جایگاه زنبور عسل و عسل در قرآن کریم و احادیث ائمه معصومین علیهم السلام (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهشهای میان رشته ای قرآن و انگاره های علوم زیستی
22 جایگاه سیستمهای حمل و نقل هوشمند (ITS) در تحقق توسعه پایدار شهری (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی معماری و شهر پایدار
23 خطر گسترش شهرها در حریم گسلهای لرزه ای مطالعه موردی: شهرهای پیرامونه گسل تبریز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ساخت ساز شهری در مجاورت گسل های فعال
24 سنجش میزان آسیب پذیری اراضی شهری با استفاده از تکنیک همپوشانی وزن دار مطالعه موردی؛ کلانشهر تبریز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی روز آینده، شهر آینده
25 طراحی پارک - موزه با هدف ارتقای سرزندگی شهری در شهر میاندوآب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین معماری و شهرسازی در هزاره سوم
26 طراحی مجتمع تجاری - توریستی با رویکرد طبیعت گرایی در شهر ماکو (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین معماری و شهرسازی در هزاره سوم
27 طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد ارتقاء تعاملات اجتماعی درشهر مراغه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین معماری و شهرسازی در هزاره سوم
28 فرایند برنامه ریزی کالبدی طراحی موزه هنرهای معاصردرشهر مراغه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین معماری و شهرسازی در هزاره سوم
29 مدیریت شهری و مشارکت (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی رویکرد های نوین مدیریت در مطالعات میان رشته ای
30 مدیریت کلانشهری و نقش آن در توسعه فضایی و کالبدی کلانشهرهای کشور (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی عمران، معماری و شهر سبز پایدار
31 مکان یابی سایت مجتمع مسکونی با تکنیک:TOPSIS مطالعه موردی شهر مراغه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین معماری و شهرسازی در هزاره سوم
32 مکان یابی سایت مجتمع مسکونی با رویکرد ارتقاء تعاملات اجتماعی با تکنیک TOPSIS (مطالعه موردی: شهر مراغه) (دریافت مقاله) اولین همایش اندیشه ها وفناوری های نوین در علوم جغرافیایی
33 مکان یابی مجموعه ی اقامتی و مراقبتی برای کودکان کار با رویکرد روان شناسی رشد در شهر مراغه با استفاده از مدل AHP (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
34 مکان یابی مدارس نمونه راهنمایی با تکنیک تاپسیس: مطالعه موردی شهر مراغه (دریافت مقاله) همایش ملی استفاده از فناوری ها و تکنولوژی های نوین طراحی، محاسبه و اجرا در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
35 مکانیابی بهینه پارک شهری با رویکرد سرزندگی شهری با روش Topsis (مطالعه: شهر میاندوآب) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین معماری و شهرسازی در هزاره سوم
36 مکانیابی سایت محل اسکان و درمان بیماران روانی با رویکرد حس تعلق مکان و تعاملات اجتماعی با تکنیک TOPSIS (مطالعه موردی: شهر بوکان) (دریافت مقاله) اولین همایش اندیشه ها وفناوری های نوین در علوم جغرافیایی
37 نقش روانشناسی محیطی بر ارتقاء یادگیری دانش آموزان (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و شهر هوشمند
38 نقش مدیریت شهری در توسعه فرهنگ شهری و شهروندی مطالعه موردی شهر ارومیه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در مدیریت و حسابداری
39 ویژگیهای شهرسازی و معماری اسلامی از منظر قرآن و روایات (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی بومی ایران