بهارک معتمد وزیری

 بهارک معتمد وزیری

بهارک معتمد وزیری

Baharak Motamedvaziri

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه راهکارهای کنترل بهمن در مناطق بهمن خیز، با استفااده از پهنه بندی خطر بهمن: مطالعه موردی شهرستان سمیرم (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
2 ارزیابی دفن و تفکیک زباله از مبدا و تهیه کمپوست با همکاری و مشارکت جوامع محلی و بومی ( منطقه مورد مطالعه: روستای سرتخت، شهرستانصحنه، استان کرمانشاه) (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی کشاورزی پایدار در محیط زیست، غذا، انرژی و صنعت
3 انتخاب مناسب ترین توزیع آماری در ایستگاه های هیدرومتری شاخص حوزه آبخیز سفید رود براساس آمار دبی حداکثر روزانه (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
4 انواع بهمن های برفی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی پژوهشهای علوم میان رشته ای در شهرسازی و معماری
5 Landslides susceptibility mapping as a tool for sustainable development (Case Study: Taleghan Watershed) (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی کشاورزی پایدار در محیط زیست، غذا، انرژی و صنعت
6 بررسی اثرات اقتصادی - اجتماعی پروژه سد زاگرس گیلانغرب (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
7 بررسی انجام عملیات آبخیزداری درکاهش اثرات خشکسالی(مطالعات موردی حوزه آبخیز فوجرد- قم) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی خشکسالی و تغییر اقلیم
8 بررسی پدیده یخ زدگی ذوب در پیدایش رسوبات واریزه ای و تاثیر آن بر مناطق شهری (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
9 بررسی تاثیر تغیرات اقلیم، بر ذوب برف و یخ و اثرات زیست بومی ان (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
10 بررسی تغییرات کاربری اراضی در منطقه سیاهرود قائمشهر با استفاده از تکنیکهای RSوGIS (دریافت مقاله) کنفرانس ملی دیده بانی آینده زمین با محوریت آب و هوا، کشاورزی و محیط زیست
11 بررسی نقش کاربری اراضی در تولید رسوب با استفاده از مدل MPSIAC و نرم افزار GIS (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری
12 بررسی نقش کاربری اراضی در وقوع فرسایش خاک با استفاده از مدل های RUSLE و MPSIAC (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
13 پهنه بندی خطر و ارزیابی خسارت سیل با استفاده از مدل های هیدرولوژیکی وهیدرولیکی مطالعه موردی : بازه ای از رودخانه هلیل رود در شهرستان رابر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
14 تاثیر عوامل اقلیمی بر وقوع بهمن (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی پژوهشهای علوم میان رشته ای در شهرسازی و معماری
15 تاثیر عوامل انسانی بر وقوع بهمن (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی پژوهشهای علوم میان رشته ای در شهرسازی و معماری
16 تاثیر عوامل زمینی بر وقوع بهمن (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی پژوهشهای علوم میان رشته ای در شهرسازی و معماری
17 تهیه نقشه حساسیت وقوع زمین لغزش در بخشی از حوزه آبخیز تجنبا استفاده از روش نسبت فراوانی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
18 مدیریت بحران در مناطق بهمن خیز و نقش آن در توسعه شهری (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری