کتایون افضلی

 کتایون افضلی عضو هئیت علمی دانشگاه شیخ بهایی

کتایون افضلی

Katayon Afzali

عضو هئیت علمی دانشگاه شیخ بهایی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.