دکتر عبدالکریم عطارزاده

دکتر عبدالکریم عطارزاده دانشیار گروه هنر اسلامی و صنایع دستی، دانشکده هنر، دانشگاه سوره

دکتر عبدالکریم عطارزاده

Dr. Abdolkarim Attarzadeh

دانشیار گروه هنر اسلامی و صنایع دستی، دانشکده هنر، دانشگاه سوره

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تحلیل فنون و نقوش مینای آبگینه های موجود در موزه قاجار تبریز (دریافت مقاله) دو فصلنامه هنرهای صناعی اسلامی دوره: 5، شماره: 1
2 تحلیلی بر تعریف هنر اسلامی و عملکرد آموزشی امروزین آن (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی دوره: 26، شماره: 92
3 سبک شناسی تشعیر در نگارگری مکتب اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه رهپویه هنرهای صناعی دوره: 1، شماره: 1
4 معرفی و طبقه بندی طرح های تراش آثار شیشه ای موجود در موزه قاجار تبریز (دریافت مقاله) دو فصلنامه هنرهای صناعی اسلامی دوره: 7، شماره: 1
5 مقایسه ساختار و اجزای ورودی بناهای مذهبی و غیرمذهبی کاشان در دوره قاجار (دریافت مقاله) پژوهشنامه تاریخ تمدن اسلامی دوره: 46، شماره: 2
6 مقدمه ای بر گونه ها و انگیزه های رقم زنی هنرمندان دوره اسلامی بر صنایع دستی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام دوره: 8، شماره: 28
7 نقش انقلاب صنعتی درتحولات صنایع دستی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام دوره: 3، شماره: 11
8 نگرشی تطبیقی به فلزکاری ایران از سده های دهم تا چهاردهم هجری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات باستان شناسی دوره: 12، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بازشناسی تاریخی هنرمجسمه سازی تهران دردوره قاجار (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
2 بررسی موانع در توسعه کارآفرینی صنایع دستی ورشوسازی (نمونه موردی:شهرستان بروجرد) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی و نخستین کنفرانس بین المللی الگوهای نوین مدیریت و کسب و کار
3 سلسله مراتب فضایی و حرمت و محرمیت در خانه سازی جهان اسلام (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی
4 مطالعه تاریخی مجسمه های شهری تهران دردوره قاجار (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری