محمدحسین ایمانی خوشخو

 محمدحسین ایمانی خوشخو ریاست دانشگاه علم و فرهنگ

محمدحسین ایمانی خوشخو

Mohammadhosein Imanikhoshkho

ریاست دانشگاه علم و فرهنگ

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارایه چارچوب مفهومی ادراک گردشگران فرهنگی از سفر با تاکید بر معنویت (مطالعه موردی: اصفهان) (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 15، شماره: 68
2 تاثیرمعماری ایرانی اسلامی برانگاره ی ادراکی گردشگران اروپایی ازمقصد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 4، شماره: 12
3 عوامل موثر بر ارزش ویژه برند در مقصد گردشگری شهر یزد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 5، شماره: 13
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه الگوی شناختی از سفر با تاکید بر مطالعه تطبیقی رویکردهای انسان شناسی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی گردشگری،فرهنگ و هنر
2 بررسی فرهنگ به عنوان حلقه ای نامرئی در گردشگری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم انسانی
3 تبیین ارتباط میان عناصر معناگرایی و ادراک گردشگر از سفر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی گردشگری و معنویت
4 تعدیل سیاست اقتصاد بینالملل حیطه خدمات گردشگری در جهت توسعه پایدار (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی
5 تفکر خلاق و اثر آن در رشد اقتصادی با نگاهکارآفرینی: یک تحلیل آماری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار
6 جایگاه صنعت گردشگری در دستیابی به اقتصاد مقاومتی در جمهوری اسلامی ایران یک تحلیل داده ستانده (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی علمی راهبردی توسعه گردشگری جمهوری اسلامی ایران، چالش ها و چشم اندازها