دکتر منیژه احمدی

دکتر منیژه احمدی دانشگاه زنجان

دکتر منیژه احمدی

Dr. Manijeh Ahmadi

دانشگاه زنجان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثرات سبک زندگی بر هویت کالبدی مسکن در نواحی روستایی مطالعه ی موردی: دهستان گوزلدره، شهرستان سلطانیه (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی دوره: 8، شماره: 2
2 ارزیابی عوامل موثر بر تحقق حکمروایی خوب روستایی با تاکید بر عملکرد دهیاری ها مطالعه موردی: دهستان چایپاره بالا، شهرستان زنجان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 7، شماره: 28
3 ارزیابی عوامل موثر بر رضایت مندی گردشگران داخلی و خارجی مجموعه گردشگری بیستون (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی گردشگری دوره: 5، شماره: 9
4 الحاق شهری سکونتگاه های روستایی پیرامون شهر زنجان؛ مورد: روستاهای سایان و گاوازنگ (دریافت مقاله) فصلنامه مسکن و محیط روستا دوره: 33، شماره: 145
5 The Impact of Micro Credit on Empowerment of Female Heads of Rural Households Covered by Imam Khomeini Relief Committee (Case Study: Central District of Zanjan County) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 9، شماره: 1
6 تبیین عوامل موثر بر مشارکت زنان در تصمیم گیر ی های اقتصادی- اجتماعی در مناطق روستایی(مطالعه ی موردی: محدوده ی روستایی چیر-یامچی شهرستان زنجان) (دریافت مقاله) فصلنامه زن در توسعه و سیاست دوره: 7، شماره: 4
7 تحلیل اثرات سرمایه اجتماعی در کاهش فقر خانوارهای روستایی (مطالعه موردی: دهستان پشته زیلایی، استان کهگیلویه و بویر احمد) (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 10، شماره: 1
8 تحلیل توسعه یافتگی روستاهای پیراشهر با رویکرد پیوند متقابل مورد: دهستان سهرین زنجان (دریافت مقاله) دوفصلنامه توسعه فضاهای پیراشهری دوره: 1، شماره: 2
9 تحلیل جنسیتی عوامل موثر بر کارکرد اقتصادی زنان در فضاهای روستایی (مطالعه موردی: دهستان بناب، شهرستان زنجان) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 6، شماره: 25
10 تحلیل عوامل موثر بر احساس امنیت اجتماعی در نواحی روستایی، با تاکید بر سرمایه اجتماعی مطالعه موردی: دهستان مرحمت آباد میانی، شهرستان میاندوآب (دریافت مقاله) فصلنامه مسکن و محیط روستا دوره: 33، شماره: 148
11 تحلیل عوامل موثر بر توسعه گردشگری فرهنگی و اثرات آن در پایداری اقتصادی نواحی روستایی استان زنجان (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای دوره: 8، شماره: 29
12 تحلیل عوامل موثر بر مدیریت پسماندهای روستایی دهستان شیرین دره، شهرستان قوچان (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و پایداری محیط دوره: 11، شماره: 3
13 تحلیل فضایی عوامل اقتصادی، اجتماعی موثر بر سوء مصرف مواد مخدر درسکونتگاههای روستاییمطالعه موردی: روستای دیزج آباد، شهرستان زنجان (دریافت مقاله) مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دوره: 9، شماره: 1
14 تحلیلی بر اثرات سرمایه اجتماعی در اخلاق زیست محیطی روستاییان مطالعه موردی: دهستان چایپاره بالا؛ شهرستان زنجان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 21، شماره: 61
15 تعیین موقعیت بهینه دفن پسماندها در استان زنجان (دریافت مقاله) مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دوره: 4، شماره: 2
16 جایگاه شهر کوچک زیباشهردرمقایسه باشهرمبارکه درپیوندشهروروستا (مطالعه موردی :سکونتگاههای روستائی بخش گرکن جنوبی شهرستان مبارکه) (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های جغرافیایی مناطق بیابانی دوره: 9، شماره: 2
17 مکان یابی بهینه جایگاه های سوخت (CNG) (مورد مطالعه: شهر زنجان) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و مطالعات محیطی دوره: 6، شماره: 24
18 واکاوی توسعه فضایی روستاهای نواحی کوهستانی و جلگه ای (نمونه موردی: روستاهای بخش بندپی شرقی شهرستان بابل) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 12، شماره: 42
19 واکاوی عوامل موثر بر نگرش زنان روستایی نسبت به ایجاد گروه های خودیار؛ مطالعه موردی: بخش بزینه رود، شهرستان خدابنده (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 53، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی توانهای اکوتوریسم پایدار در مناطق حفاظت شده مطالعهی موردی: منطقهی حفاظت شدهی دشت سهرین (شهرستان زنجان) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
2 امکان سنجی توسعه پایدار گردشگری با استفاده از تکنیک SWOT مطالعه موردی: شهرستان خرمدره، استان زنجان (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
3 امکان سنجی توسعه پایدار گردشگری شهری با استفاده از مدل SWOTنمونه موردی: شهر زنجان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توریسم وگردشگری سبز
4 بررسی نقش سرمایه اجتماعی بر روی عملکرد مدیریت روستایی،نمونه موردی: دهستان ایجرود بالا، شهرستان ایجرود (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران
5 بررسی و سطح بندی خدمات روستاهای شهرستان کرمان در راستایی عدالت اجتماعی (دریافت مقاله) اولین همایش اندیشه ها وفناوری های نوین در علوم جغرافیایی
6 بیوتروریسم و مقابله با تهدیدات بیوتروریستی زمینه ای برای اقدام در راستای پدافند غیرعامل (دریافت مقاله) همایش پدافند غیر عامل و علوم انسانی
7 تاثیر مبادلات مرزی براقتصاد غیر رسمی روستانشینان نواحی مرزی مطالعه موردی: نواحی مرزی شهرستان بانه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
8 تحلیل اثرات تعاونی های مرزی بر معیشت پایدار روستاییان (مطالعه موردی: تعاونی های مرزنشین شهرستان پیرانشهر) (دریافت مقاله) اولین همایش اندیشه ها وفناوری های نوین در علوم جغرافیایی
9 تحلیل اثرات صنعت بر تحولات اقتصادی نواحی روستایی ؛ مطالعه موردی: روستاهای پیرامون نیروگاه اتمی بوشهر (دریافت مقاله) اولین همایش اندیشه ها وفناوری های نوین در علوم جغرافیایی
10 تحولات فضایی سکونتگاه های روستایی پیرامون شهرها با تاکید بر عامل فاصله از شهر (مطالعه موردی: دهستان ملاردشمالی- شهرستان ملارد) (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
11 سنجش عوامل موثر در مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی در نواحی روستایی مطالعه موردی: روستای اندآباد علیا؛ شهرستان زنجان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
12 مطالعه راهبردهای ارتقای امنیت اجتماعی گردشگران درشهرهای گردشگرپذیر: نمونه موردی شهرگردشگری گرمی (مغان) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اندیشه ها و فناوریهای نوین در علوم جغرافیایی
13 نقش سبک زندگی در امنیت اجتماعی خانوارهای روستایی مطالعه موردی:دهستان نوبندگان، شهرستان فسا (دریافت مقاله) همایش ملی سبک زندگی،نظم و امنیت
14 نقش گردشگری در توسعه اقتصادی مناطق روستایی؛ مطالعه موردی: روستاهای پیرامون شهر آبگرم (دریافت مقاله) اولین همایش اندیشه ها وفناوری های نوین در علوم جغرافیایی