دکتر افشین اکبرپور

دکتر افشین اکبرپور

دکتر افشین اکبرپور

Dr. Afshin Akbarour

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اکتشافات زمین شیمیایی و بررسی گسترش هاله های ترکیبی عناصر در نمونه های خاک منطقه مسجدداغی جلفا (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 18، شماره: 69
2 بررسی کانی شناسی منطقه ای و حاشیه ای هاله های دگرسان شده اطراف رگه های کانه دار محدوده مسجدداغی جلفا (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 16، شماره: 63
3 بررسی نتایج نمونه برداری و آنالیز به روش ژئوشیمیایی BLEG در ورقه ۱:۱۰۰۰۰۰ سیه رود (شمال باختری ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 24، شماره: 95
4 پتروژنز، ژئوشیمی، مطالعه میانبارهای سیال و نقش توده های نیمه‎آتشفشانی در زایش مس محدوده چاه مورا، شمال ترود (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 26، شماره: 102
5 پترولوژی سنگ های آتشفشانی ائوسن خاور سنندج (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 19، شماره: 74
6 جایگاه زمین شناسی، ساختاری و کانه زایی ذخایر گرمابی- ماگمایی مس (± طلا) ناحیه ساوه-رزن (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 32، شماره: 2
7 خاستگاه و تکوین کانه زائی آهن-مس دره رحیم، جنوب کاشان، ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 29، شماره: 114
8 ژئوشیمی و ژنز کانسار مگنتیت میمون آباد- جنوب باختر دهگلان، کردستان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 11، شماره: 4
9 سنگ شناسی و زمین شیمی کانسار آهن ابراهیم آباد (شمال باختری دیواندره، کردستان) (دریافت مقاله) فصلنامه پترولوژی دوره: 11، شماره: 4
10 سنگ نگاری، کانی شناسی، لیتوژئوشیمی و مطالعات میانبارهای سیال در کانسار طلا-مس قشلاق میل، شمال باختر ساوه، ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 31، شماره: 2
11 کانی شناسی، ژئوشیمی و خاستگاه کانه زایی آهن یاپل، شمال غرب دیواندره، کردستان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 30، شماره: 118
12 مطالعه کانسار فلوریت قهرآباد بر اساس داده های عناصر خاکی کمیاب، جنوب خاور سقز، استان کردستان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 25، شماره: 100
13 مطالعه منشا کانسار فلوریت قهرآباد با استفاده از سیالات درگیر،جنوب شرق سقز، استان کردستان (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی اقتصادی دوره: 9، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اکتشاف طلا به روشBLEG در برگه ١:١٠٠٠٠٠ سیه رود (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
2 اکتشافات ژئوشیمیایی رسوب آبراهه ای و کانی سنگین در بانه (دریافت مقاله) دومین همایش علوم زمین و نکوداشت استاد پیشگام علم زمین شناسی ایران دکتر عبدالکریم قریب
3 بررسی داده های اکتشافی ژئوشیمی سیلت آبراهه ای با کانسارهای هیدروترمال - ماگمایی مس (±طلا) ناحیه ساوه_ رزن (دریافت مقاله) بیست و سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران
4 سنگ نگاری، دگرسانی و کانی شناسی رگه ی طلا - مس دار قشلاق میل، شمال غرب ساوه (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
5 مطالعات ژئومتالورژیک در معدن منیزیت سلطان آباد بیچند (دریافت مقاله) بیست و سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران