دکتر سیدامیر اسعد فاطمی

دکتر سیدامیر اسعد فاطمی

دکتر سیدامیر اسعد فاطمی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه طرح زهکشی برای پائین آوردن سطح آب و جلوگیری از نشت آب به ساختگاه نیروگاه سد کارون ۴ (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
2 ارزیابی دقت مدل های مختلف در پیش بینی نرخ نفوذ ماشین حفاری در تونل انتقال آب گلاب (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
3 Seismic and Geotechnical Microzoning of Ghaen's urban area According to Site Situation (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی
4 بررسی تاثیر ابعاد درزه در چند معیار تخمین میزان آسیب سطح درزه در آزمایش برش مستقیم (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس مهندسی معدن ایران
5 بررسی تاثیر حذف یارانه ها برقیمت تمام شده سنگهای ساختمانی و پیشنهادقیمت مناسب به منظور کنترل هزینه های تولید و بقای صنعت سنگ دربازارهای رقابتی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن
6 بررسی علل لغزش و تحلیل استاتیکی و دینامیکی زمین لغزش روستای رزگ،‌ بیرجند (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
7 بررسی فنی و اقتصادی استفاده از سیم برش الماسه به منظور استخراج گرانیت برای اولین بار در ایران در معدن گرانیت گزیک، بیرجند (دریافت مقاله) کنفرانس مهندسی معدن ایران
8 بررسی گازهای مضر موجود درمعادن زغال سنگ پروده طبس و راهکارهای کاهش این گازها (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن
9 پیش بارگذاری و تحکیم خاک بوسیله ایجاد خاکریز (دریافت مقاله) دومین همایش معدن و علوم وابسته
10 تحلیل پایداری استاتیکی و دینامیکی شیبهای خاکی منتهی به جاده کاشمرـ نیشابور براساس روش تعادل حدی توسط نرم افزار clara (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن
11 تحلیل پایداری بلوک ها در یک معدن سنگ ساختمانی در انتخاب های مختلف جبهه کار استخراج (مطالعه موردی معدن سنگ مرمریت درانجال) (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس مهندسی معدن ایران
12 تحلیل خطر زمین لرزه و خصوصیات ژئوتکنیکی شهر قاین (شمال خراسان جنوبی) (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
13 تعیین دبی نشت آب به ترانشه نیروگاه سد کارون 4 و تاثیر آن بر پایداری دیواره شیبدار (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بهسازی زمین
14 تعیین راستای جبهه کار جهت استخراج بهینه بلوکها با توجه به وضعیت ناپیوستگیها به کمک نرم افزار ۳DEC (مطالعه موردی معدن سنگ مرمریت درانجال) (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس مهندسی معدن ایران
15 تعیین عمق مرز نفوذناپذیر به عنوان مرز نفوذناپذیر مجازی کف برای تعیین مقدار دبی نشت آب (دریافت مقاله) دومین همایش معدن و علوم وابسته
16 تعیین عمق مرز نفوذناپذیر مجازی به عنوان سنگ کف برای تعیین مقدار دبی نشت آب (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران
17 روش های تعیین ویژگی های سنگهای ساختمانی و تعیین نوع کاربردی آنها با استفاده از خواص فیزیکی و مکانیکی (دریافت مقاله) اولین همایش معدن و علوم وابسته
18 روشهای تعیین ویژگیهای سنگهای ساختمانی و تعیین نوع کاربری آنها با استفاده از خواص فیزیکی و مکانیکی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن
19 روشهای تهویه فرعی هوای آلوده در تونلهای پیشروی معادن زغالسنگ پروده طبس با توجه به مقادیر گازهای(H2S) و (CH4 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تهویه و بهداشت صنعتی