دکتر ملیحه نعیمی کیا

دکتر ملیحه نعیمی کیا استادیار پژوهشگاه علوم ورزشی

دکتر ملیحه نعیمی کیا

Dr. Malihe Naeimi kia

استادیار پژوهشگاه علوم ورزشی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر تمرین راه رفتن روی سنگ فرش مصنوعی بر برخی پارامترهای فضایی زمانی گام برداری زنان سالمند (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 9، شماره: 30
2 اثر دست کاری بینایی حین تمرین راه رفتن بر تعادل کارکردی و پارامترهای کینماتیکی منتخب گام برداری زنان سالمند (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 5، شماره: 13
3 ارتباط کنترل تولید نیرو و تنظیم زاویه دست برتر با برخی ویژگی های روان شناختی دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 9، شماره: 28
4 The correlation of Autonomy Support with Intrinsic Motivation, Anxiety, and Intention to Do Physical Activities in Children (دریافت مقاله) مجله بین المللی کودکان دوره: 10، شماره: 3
5 The Impact of Parental Socioeconomic Status and Physical Activity on Motor Competence of Children with ADHD (دریافت مقاله) مجله بین المللی کودکان دوره: 10، شماره: 10
6 بررسی تاثیر شرکت در یک دوره فعالیت ورزشی تفریحی بر خودکارآمدی و تاب آوری دبیران تربیت بدنی (دریافت مقاله) دوفصلنامه روان شناسی ورزش دوره: 6، شماره: 1
7 تاثیر ۸ هفته تمرین درمانی در آب در دو عمق مختلف بر تعادل ایستا و پویا در زنان سالمند (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و ورزش: رویکردهای نوین (سورن) دوره: 2، شماره: 1
8 تاثیر تمرین راهبردهای قامتی بر تعادل زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 12، شماره: 41
9 تاثیر مداخلات مبتنی بر تسهیل سازی عصبی عضلانی گیرنده های عمقی اندام تحتانی بر تعادل ایستا، پویا، کارکردی و الگوی گام برداری سالمندان (دریافت مقاله) کارگروه اخلاق در پژوهش پژوهشگاه علوم ورزشی دوره: 7، شماره: 7
10 تاثیر موسیقی به عنوان یک مولفه انگیزشی بر دقت تولید نیروی ایزوکنتیک در تکواندو کاران غیر نخبه (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 7، شماره: 20
11 تحلیل محتوا و مقایسه نشریه های تخصصی در حوزه رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 11، شماره: 37
12 طراحی، ساخت و تعیین پایایی دستگاه سنجش حس دهلیزی (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 5، شماره: 14
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آزمون انتقال وزن ابزاری تشخیصی برای تمایز تعادل کشتی گیران آزادکارنخبه و غیرنخبه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی استعدادیابی ورزشی
2 اثر ۸ هفته بازی های حرکتی با بسته چسبینو بر وزن دانش آموزان پایه اول دارای اضافه وزن (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی دستاوردهای ورزش دانش آموزی(بامحوریت کنترل وزن و چاقی دانش آموزان (کوچ)
3 نقش برگزاری رویدادهای ملی و بین المللی ورزشی غیر رقابتی در توسعه رشته بازی و ورزش کودکان (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و ششمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران