دکتر محمود بابایی

دکتر محمود بابایی دانشگاه شهید باهنر کرمان

دکتر محمود بابایی

دانشگاه شهید باهنر کرمان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی مفهوم امنیت اجتماعی در اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دوره: 25، شماره: 4
2 رخدادهای سال ۱۳۸۸ و امنیت هستی شناختی در جمهوری اسلامی ایران (حوادث پس از انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بحران و وضعیت های اضطراری دوره: 10، شماره: 35
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 نقش برجام در بازیگری ایران در منطقه خلیج فارس: با تاکید بر نقش عربستان (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی حکمرانی و کشورداری در ایران
2 هیدروپلتیک خاورمیانه و شیوه حل منازعات آبی: مطالعه موردی رود اردن (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تحقیقات علمی جهان در مدیریت،حسابداری،حقوق و علوم اجتماعی